Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Namibiasta ja Suomen vienti Namibiaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS566,2 20,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut566,2
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA161,7 10,2
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta161,7
C TEOLLISUUS80,9 22.65798,2 173,6 41.79499,2 262,7 52.84999,0 10614,3 17.40699,0
C 10 Elintarvikkeiden valmistus40,4 50,6
C 13 Tekstiilien valmistus
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)4934
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1793191.100267
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus1163,5 77192
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus2725
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus10,2
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)86162216132
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus10,1 3963288
C 27 Sähkölaitteiden valmistus20,2 1628202,1 510013,6 113
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus10,1 21.84141.11351.49910,2 16.706
C 32 Muu valmistus112
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus50,6 13
F RAKENTAMINEN10,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta1
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS82091,0 390,2 42793,5 900,2 88093,4 4620,9 60381,7 610,3
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus10,3 111,2
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)63570,4 3635778,4 8970775,0 46252270,6 56
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)18520,6 46814,9 16217,2 8211,1 6
H KULJETUS JA VARASTOINTI10,1 30,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta10,1 3
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ60,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta6
J 63 Tietopalvelutoiminta
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA141,6 130,1 360,2
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1336
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen131,4
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle10,2
P KOULUTUS111,4
P 85 Koulutus111,4
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1450,6
Q 86 Terveyspalvelut145
S MUU PALVELUTOIMINTA
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut
X Toimiala tuntematon30,4 2150,9 143,0 1180,3 212,2 810,2 172,3 700,4
A-X KAIKKI RYHMÄT 902100,0 23.069 456100,0 42.138 943100,0 53.401 739100,0 17.576

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Namibiasta Suomeen ja Suomen vientiä Namibiaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot