Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Malesiasta ja Suomen vienti Malesiaan toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA6.37816,5 3.5577,3 120,0 60,0
B 07 Metallimalmien louhinta6.3713.546
C TEOLLISUUS53.01857,0 29.90777,4 66.00063,0 41.38684,4 46.57959,5 38.93487,5 30.68847,5 34.78487,2
C 10 Elintarvikkeiden valmistus1830,2 4.2951500,1 7.3371260,2 8.5451330,2 4.697
C 11 Juomien valmistus10,0 50,0 20,0 10,0
C 13 Tekstiilien valmistus170,0 120,0 1020,0 9130,0 2
C 14 Vaatteiden valmistus440,0 540,1 350,0 102190,0 91
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus130,0 120,0 160,0 170,0
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)534360,0 49349010,0 630
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus40,0 4.54060,0 3.21320,0 2.81310,0 2.887
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1.6601.4072.3002.083
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus6620,7 2.4161.3721,3 3.8691170,1 1.6664180,6 2.492
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus3.3223,6 4021.7511,7 2893.8714,9 4072.7874,3 198
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus534510,0 73123
C 24 Metallien jalostus3990,4 2.48910,0 2.48430,0 2.9972.485
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)10.41811,2 1.28612.81712,2 2.1119.71412,4 1.2356.60810,2 656
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus30.24232,5 2.09239.68437,9 3.79513.37517,1 2.26812.28819,0 3.429
C 27 Sähkölaitteiden valmistus4.0614,4 2.7675.3695,1 3.4604.6505,9 4.6263.5165,4 4.607
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus1.0411,1 3.2868670,8 8.1091.2561,6 6.3844110,6 6.643
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus470,1 53450,0 29420,1 395200,8 1
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus3560,4 3540,3 4190,5 1060,2
C 31 Huonekalujen valmistus23069
C 32 Muu valmistus610,1 1553030,3 8352400,3 5671.3142,0 349
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus2840,3 601180,1 131750,2 1005750,9 65
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO10,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto10,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO850,2 6261,3 3550,8 10,0 1.4183,6
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys856263551.418
F RAKENTAMINEN1540,2 860,2 720,1 1210,2 1250,3 80,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta30,0 8640,0 10,0 12520,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS36.30439,0 1.1342,9 36.05034,4 2.4515,0 28.70236,6 1.9414,4 31.24948,3 5561,4
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus1.0771,2 1.2871,2 11.2101,5 27401,1 5
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)28.20930,3 1.12628.04326,8 2.43920.73926,5 1.92722.74935,2 541
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)7.0177,5 96.7206,4 116.7538,6 137.76012,0 10
H KULJETUS JA VARASTOINTI6220,7 1010,1 470,1 260,0
H 51 Ilmaliikenne6060,7 550,1
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta170,0 460,0 470,1 260,0
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA20,0 60,0 110,0
I 55 Majoitus
I 56 Ravitsemistoiminta20,0 60,0 110,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1.4721,6 1470,4 1.5901,5 810,2 1.6822,1 9582,2 1.5022,3 7591,9
J 58 Kustannustoiminta1420,2 570,0 61700,2 3180,0 11
J 61 Televiestintä1540,2 4130,4 1950,1 250,0 8
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta4080,4 1424270,4 742850,4 8722080,3 694
J 63 Tietopalvelutoiminta7680,8 7320,7 1.1271,4 1.2812,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA50,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)50,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1.3121,4 1540,4 7240,7 1880,4 8081,0 1060,2 5840,9 1630,4
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi750,1 530,1 8590,1 4330,1 21
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi7010,8 1114260,4 1146870,9 352880,4 46
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen5360,6 432450,2 59620,1 672580,4 96
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle10,0 750,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA30,0 830,1 30,0 2270,3 10,0 10,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta10,0 10,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut740,1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut10,0 80,0 330,0 110,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle10,0 750,1 1480,2
P KOULUTUS30,0 100,0 80,0 80,0
P 85 Koulutus30,0 100,0 80,0 80,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT110,0 70,0 190,0 270,0
Q 86 Terveyspalvelut110,0 70,0 190,0 270,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS10,0 10,0 110,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut10,0 110,0
S MUU PALVELUTOIMINTA140,0 170,0 40,0 50,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus90,0 150,0 40,0 30,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut50,0 30,0 20,0
X Toimiala tuntematon980,1 7241,9 1140,1 7701,6 1000,1 2.0784,7 5540,9 2.2255,6
A-X KAIKKI RYHMÄT 93.049100,0 38.616 104.771100,0 49.063 78.314100,0 44.510 64.663100,0 39.912

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Malesiasta Suomeen ja Suomen vientiä Malesiaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot