Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Malesiasta ja Suomen vienti Malesiaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET11.6582,4 6.3164,5 38.9977,9 10.2415,7 7.9712,3
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut11.6582,4 6.31638.9977,9 10.2357.9712,3
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet6
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA380,0 250,0 10,0 240,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet382510,0 24
C TEOLLISUUSTUOTTEET469.70496,9 125.67489,9 455.53291,9 166.45791,9 331.52897,3 168.81098,1
C 10 Elintarvikkeet4740,1 8.3622.6190,5 11.6605880,2 25.950
C 11 Juomat10,0 1710,0
C 13 Tekstiilit2340,0 2662740,1 9281640,0 754
C 14 Vaatteet3590,1 103190,1 55150,2 168
C 15 Nahka ja nahkatuotteet3460,1 82920,1 192380,1 51
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet6460,1 8.1501.3740,3 5.4242430,1 2.423
C 17 Paperi ja paperituotteet3320,1 17.9881450,0 18.317490,0 12.893
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus10,0 112610,0
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet7.6471,6 24.40728.4825,7 36.11522.0316,5 24.511
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet340,0 12.24480,0 13.040860,0 15.651
C 22 Kumi- ja muovituotteet90.36218,6 1.98840.7998,2 2.33127.9328,2 1.632
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet3170,1 4442680,1 4461.6320,5 694
C 24 Perusmetallit1.4280,3 8.7433.3170,7 11.7832.2650,7 8.891
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet47.5649,8 4.90485.84617,3 4.57241.80212,3 3.591
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet266.02954,9 13.522201.30740,6 19.528157.57146,2 24.579
C 27 Sähkölaitteet29.5176,1 12.74442.0468,5 18.38839.09711,5 19.789
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat14.5413,0 10.70536.0217,3 21.66225.0087,3 25.513
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut2190,0 898470,2 691.0330,3 366
C 30 Muut kulkuneuvot1.3000,3 491.2140,2 472.1390,6 63
C 31 Huonekalut1.3070,3 481.8480,4 2831.1730,3 331
C 32 Muut tehdasvalmisteet7.0481,5 9858.0581,6 1.8277.9002,3 958
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT7.2735,2 1.9751,1 1.0390,3 2.8161,6
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut7.2731.9751.0390,3 2.816
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT7070,1 5060,4 1.0150,2 2.4501,4 1590,0 4500,3
J 58 Kustannuspalvelut7020,1 4789770,2 2.4141550,0 427
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut40,0 28370,0 3640,0 23
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT10,0 10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut10,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut1
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ484.929100139.807100495.880100181.147100340.797100172.101100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Malesiasta Suomeen ja Suomen vientiä Malesiaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot