Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kazakstanista ja Suomen vienti Kazakstaniin tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET1338,6 930,1 1827,3 220,0 18014,5 1464,5
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut1338,6 931827,3 2218014,5 1464,5
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA24415,7 140,0 50,0 190,0 90,0
B 05 Kivihiili ja ruskohiili24415,7
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet145199
C TEOLLISUUSTUOTTEET1.16975,3 85.79199,8 2.29492,4 68.79399,9 1.05285,1 68.27199,9 3.11295,4 51.22999,9
C 10 Elintarvikkeet1.15842617,2 59460,5 44679724,4 590
C 11 Juomat67
C 13 Tekstiilit16326729910,0 57
C 14 Vaatteet19230,1 47210,1 58250,1 147
C 15 Nahka ja nahkatuotteet27610,0 277291298
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet329471312,5 8986
C 17 Paperi ja paperituotteet2.6913.1111.2251.865
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut113
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus5.5853.4162.49771221,8 1.953
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet40,3 7.519100,4 6.48570,6 6.38160,2 5.175
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet3.9741.9241.9761.981
C 22 Kumi- ja muovituotteet3.108130,5 1.2712.12430,1 1.144
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet382,4 327110,4 66240,3 1.163110,3 689
C 24 Perusmetallit1.02966,3 1.1241.48359,7 57380164,8 1.7291.05932,5 2.226
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet2.4611696,8 2.655786,3 2.7171484,5 3.126
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet946,1 10.8421496,0 5.8131169,4 4.960692,1 3.669
C 27 Sähkölaitteet6.230251,0 3.4586.09320,1 2.683
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat20,1 24.93520,1 28.65021.4001143,5 20.459
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut10,0 10.36210,0 6.68230,3 9.1241865,7 3.706
C 30 Muut kulkuneuvot1.99582710,0 80920
C 31 Huonekalut326221844435
C 32 Muut tehdasvalmisteet2.19520,1 95730,2 2.70610,0 1.000
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT20,1
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut20,1
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT710,1 10,0 310,0 190,0 380,1
J 58 Kustannuspalvelut5130316
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut201621
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ1.55310085.9701002.48310068.8511001.23610068.3081003.26210051.277100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kazakstanista Suomeen ja Suomen vientiä Kazakstaniin
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot