Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Kazakstanin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Kazakstan

Kazakstan

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Kazakstaniin (KZ) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 300,2 244-87,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 300,2 244-87,8
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 290,2 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 244-99,9
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.67321,2 4.133-35,3
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 10,0 1-59,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.67221,2 4.131-35,3
3. Poltto- ja voiteluaineet 00,0 2.159-100,0
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 00,0 2.159-100,0
321. Moottoripolttoaineet 00 1..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 00,0 2.158-100,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 6.53951,9 13.891-52,9
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 2.69321,4 8.195-67,1
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 3.84630,5 5.695-32,5
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 7846,2 4.165-81,2
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 6074,8 3.339-81,8
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 110,1 2.503-99,6
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 5964,7 837-28,8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 1771,4 825-78,5
6. Kulutustavarat 2.49119,8 3.328-25,2
61. Kestokulutustavarat 3672,9 1.000-63,3
62. Puolikestokulutustavarat 400,3 874-95,4
63. Kertakulutustavarat 2.08316,5 1.45443,3
7. Muut tavarat 830,7 0..
Kaikki ryhmät 12.599100,0 27.919-54,9

Lähde: Tulli

Kazakstan

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Kazakstanista (KZ) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 00,0 0-91,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 00,0 0-91,9
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00,0 0-91,9
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 772,1 80-4,2
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 210,6 67-69,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 561,6 13330,9
3. Poltto- ja voiteluaineet 3.44595,8 0..
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 2.51269,9 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 93326,0 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 93326,0 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 10,0 091,3
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 10,0 0232,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 00 0..
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 671,9 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 671,9 0..
6. Kulutustavarat 40,1 1283,6
62. Puolikestokulutustavarat 20,1 1142,8
63. Kertakulutustavarat 20,1 0870,5
7. Muut tavarat 10,0 2-61,6
Kaikki ryhmät 3.594100,0 84..

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kazakstanista Suomeen ja Suomen vientiä Kazakstaniin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot