Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Kazakstan (KZ) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Kazakstan

Kazakstan

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Kazakstaniin (KZ)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 5901,1 727
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 00 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 00 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 5901,1 727-18,9
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 220,0 8177,5
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 5681,1 719-21,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 12.36724,1 18.414
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 90,0 442-97,9
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 12.35824,1 17.972-31,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 2.0904,1 5.406
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 2.0904,1 5.406-61,3
321. Moottoripolttoaineet 40,0 45,2
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 2.0864,1 5.402-61,4
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 25.98150,6 48.519
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 19.32637,7 30.519-36,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 6.65613,0 18.001-63,0
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 5.51210,7 10.538
51. Henkilöautot 980,2 496-80,3
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 4.7849,3 5.463-12,4
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 1.4352,8 241496,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 3.3506,5 5.222-35,9
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 6301,2 4.579-86,2
6. Kulutustavarat 4.7609,3 10.705
61. Kestokulutustavarat 4941,0 2.336-78,9
62. Puolikestokulutustavarat 9011,8 3.490-74,2
63. Kertakulutustavarat 3.3656,6 4.878-31,0
Kaikki ryhmät 51.301100,0 94.308-45,6

Lähde: Tulli

Kazakstan

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Kazakstanista (KZ)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 20,0 35
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 20,0 35-95,4
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 00,0 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 10,0 35-96,4
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.21467,9 14.188
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1464,5 189-22,6
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.06763,4 13.999-85,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 71221,8 55.753
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 34.391..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 71221,8 21.362-96,7
321. Moottoripolttoaineet 00 18.806..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 71221,8 2.555-72,1
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1364,2 9
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1193,6 8..
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 170,5 1..
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1865,7 1
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 1865,7 1..
6. Kulutustavarat 100,3 5
61. Kestokulutustavarat 00,0 1-65,0
62. Puolikestokulutustavarat 50,2 347,1
63. Kertakulutustavarat 40,1 0875,9
7. Muut tavarat 40,1 5
Kaikki ryhmät 3.262100,0 69.997-95,3

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kazakstanista Suomeen ja Suomen vientiä Kazakstaniin
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot