Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Etelä-Koreasta ja Suomen vienti Etelä-Koreaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2019 - 2022


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2019202020212022
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS10,0 3110,0 10,0 1060,0 1120,0 710,0 820,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut10,0 10,0 670,0 41
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu1018838
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1880,0 3550,0 740,0 2430,0 1060,0 1880,0 790,0 2570,0
B 07 Metallimalmien louhinta20,0 50,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta355243188257
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta740,0
C TEOLLISUUS370.37851,2 792.84093,8 154.71732,9 686.50294,8 351.03751,0 670.26587,8 392.26051,2 906.06292,4
C 10 Elintarvikkeiden valmistus3920,1 20.306620,0 21.571710,0 27.954920,0 34.570
C 11 Juomien valmistus8551.03410,0 2.14680,0 2.531
C 13 Tekstiilien valmistus4.9160,7 4781.4160,3 6442.2530,3 4041.5880,2 615
C 14 Vaatteiden valmistus1.0790,1 8228730,2 1.0969150,1 1.2279630,1 1.218
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus1.2260,2 306780,1 71.4750,2 451.6150,2 8
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)1.9490,3 39.919250,0 29.81520,0 33.28333.491
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus2.3780,3 59.1521.1580,2 66.7857560,1 80.4782.6560,3 72.295
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1180,0 137370,0 286100,0 3840,0 3
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus4.9430,7 20.00211.0562,3 18.17120.7483,0 23.42012.4161,6 34.078
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus15.8592,2 1.35615.0903,2 1.31310.3821,5 1.20322.9603,0 1.337
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus1.6790,2 5029710,2 3181.4830,2 4611.1970,2 448
C 24 Metallien jalostus19.2542,7 176.98813.2992,8 188.65521.1073,1 233.90438.3665,0 310.074
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)11.5751,6 16.1737.5561,6 21.8518.9891,3 3.36417.1902,2 9.586
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus258.17735,7 155.38432.3316,9 52.36426.7023,9 31.85644.4895,8 35.156
C 27 Sähkölaitteiden valmistus10.7761,5 58.24448.15910,2 63.45285.41112,4 74.235206.69827,0 221.207
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus10.3771,4 224.9077.3591,6 202.53612.2331,8 129.56616.3092,1 127.159
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus1.38110.8621,4 776
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus6941.9590,3 384
C 31 Huonekalujen valmistus480,0 160600,0 332800,0 550390,0 808
C 32 Muu valmistus6610,1 9454640,1 1.2915670,1 1.0311.3150,2 1.468
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1.5430,2 3.1901.6500,4 3.2801.8850,3 8.6672.0850,3 7.213
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO3.4700,5 650,0 10,0 320,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto3.4700,5 650,0 10,0 320,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO500,0 3230,0 1240,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys50323124
F RAKENTAMINEN3.0370,4 3320,0 2.0350,4 1220,0 2.0450,3 540,0 2.3530,3 1610,0
F 41 Talonrakentaminen2440,0 11220,0 460,0
F 42 Maa- ja vesirakentaminen5190,1 5510,0 4310,1 37
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta2.2740,3 3171.9620,4 1221.5690,2 161.6510,2 15
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS302.04341,7 39.7134,7 277.81359,0 24.4643,4 298.00743,3 51.0156,7 329.53843,0 27.1882,8
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus119.83616,6 310112.65023,9 56137.58620,0 46147.64819,3 132
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)170.48023,5 39.281149.13331,7 24.160143.80120,9 50.471168.37322,0 25.744
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)11.7271,6 12216.0303,4 24816.6892,4 49813.5171,8 1.313
H KULJETUS JA VARASTOINTI6760,1 1030,0 5030,1 210,0 3830,1 5020,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus350,0 25880,0 4300,0 1110,0 12
H 50 Vesiliikenne1300,0 750,0 1220,0 1102
H 51 Ilmaliikenne6412
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta5110,1 133390,1 41240,0 1.567520,0 46
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta11
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA850,0 20,0 840,0 930,0 920,0 70,0
I 55 Majoitus10,0 10,0 90,0 20,0
I 56 Ravitsemistoiminta850,0 2840,0 840,0 900,0 7
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ36.0685,0 5850,1 26.4985,6 3280,0 28.0984,1 2.4810,3 28.5863,7 1.7790,2
J 58 Kustannustoiminta2860,0 35870,0 62030,0 3810,0 1.372
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen7
J 60 Radio- ja televisiotoiminta110,0
J 61 Televiestintä31.5754,4 724.0475,1 1227.0733,9 23.0823,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta9260,1 5431.3070,3 3097070,1 9309640,1 404
J 63 Tietopalvelutoiminta4.0740,6 4.1590,5
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA9240,1 6180,1 160,0 3190,0 40,0 610,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)9240,1 6180,1 123190,0 600,0 6
K 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta4
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA30,0 30,0 10,0 8340,1
L 68 Kiinteistöalan toiminta30,0 30,0 10,0 8340,1
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA3.5540,5 4.3760,5 3.0190,6 5.0200,7 2.2170,3 30.1283,9 3.6890,5 30.8793,1
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut10,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi870,0 3640,0 532060,0 613130,0 24
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi2.8300,4 3.5392.2640,5 3.8531.2820,2 28.6499690,1 29.547
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen3620,0 4564170,1 8343710,1 1.0162.1530,3 1.064
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus110,0 1240,0 110,0 150,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle2650,0 3752510,1 2813470,1 4022290,0 243
M 75 Eläinlääkintäpalvelut90,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA3940,1 210,0 8080,2 120,0 8870,1 2350,0 5680,1 7870,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta640,0 1110,0 1400,0 1900,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut320,0 2020,0 3500,1 3590,0 166
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito90,0 10,0 60,0 50,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle2890,0 4940,1 33910,1 2351790,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS10,0 2210,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus10,0 2210,0
P KOULUTUS440,0 40,0 750,0 20,0 1540,0 30,0 670,0 70,0
P 85 Koulutus440,0 4750,0 21540,0 3670,0 7
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1050,0 3180,1 330,0 1380,0 4290,1
Q 86 Terveyspalvelut1050,0 3180,1 331380,0 4290,1
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS250,0 90,0 220,0 1200,0 1380,0 2.2250,2
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta30,0 30,0 70,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut220,0 9170,0 120,0 940,0
S MUU PALVELUTOIMINTA1440,0 40,0 1620,0 30,0 2070,0 90,0 1700,0 2410,0
S 94 Järjestöjen toiminta1
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus20,0 1510,0 3750,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut1420,0 1510,0 1610,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon2.6260,4 6.9310,8 3.1120,7 6.7250,9 4.1590,6 6.3890,8 6.8880,9 10.9571,1
A-X KAIKKI RYHMÄT 724.013100,0 845.668 470.615100,0 724.051 688.045100,0 763.065 766.508100,0 980.874

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Etelä-Koreasta Suomeen ja Suomen vientiä Etelä-Koreaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot