Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Keniasta ja Suomen vienti Keniaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS720,4 1150,6 1410,6 1440,8 640,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut720,4 1150,6 1410,6 1440,8
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA4000,9 6911,2 4760,7 9991,2
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta400691476
C TEOLLISUUS8.83243,2 39.62386,2 7.49840,3 53.17194,2 9.41938,6 61.27286,7 7.93044,1 78.73893,5
C 10 Elintarvikkeiden valmistus8.54741,8 3667.38539,7 4159.11337,3 2617.71942,9
C 14 Vaatteiden valmistus
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus3510,0 7458111
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)110,1 274110,1 18290,0 52250,0 209
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus15.72618.40521.23319.419
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen5750208
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus2331,1 6.873780,4 8.5512721,1 8.8721991,1 12.911
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus632.8868232
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus42231241
C 24 Metallien jalostus473116835
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)211316736
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus380,2 79060,0 459100,0 28610,0 203
C 27 Sähkölaitteiden valmistus6744061.050248
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus14.45521.43710,0 28.56245.417
C 31 Huonekalujen valmistus14423
C 32 Muu valmistus20,0 10180,1 71140,1 7840,0 10
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus634
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO90,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys90,0
F RAKENTAMINEN390,1
F 41 Talonrakentaminen39
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS11.47556,2 3540,8 10.88658,5 950,2 13.49255,2 930,1 9.69953,9 170,0
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus130
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)10.20950,0 2169.29850,0 9012.46651,0 908.86149,3 9
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.2666,2 91.5898,5 51.0264,2 28384,7 7
H KULJETUS JA VARASTOINTI50,0 140,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus51314
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ220,0 270,0 300,0 450,1
J 58 Kustannustoiminta
J 60 Radio- ja televisiotoiminta
J 61 Televiestintä15
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta20271634
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA30,0 190,0 2900,5 20,0 1.0261,5 10,0 9941,2
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi11
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1227110,0 1.015989
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen71710,0 91
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle30,0 14
M 75 Eläinlääkintäpalvelut
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA370,2 10,0 10,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut39
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle370,2 10,0 10,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS40,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus40,0
P KOULUTUS10,0 10,0
P 85 Koulutus11
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1130,2
Q 86 Terveyspalvelut113
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS230,1 80,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut230,1
S MUU PALVELUTOIMINTA240,0 110,0
S 94 Järjestöjen toiminta10
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus
X Toimiala tuntematon80,0 5.36711,7 700,4 2.1293,8 1.3765,6 7.71810,9 1971,1 3.3584,0
A-X KAIKKI RYHMÄT 20.428100,0 45.942 18.600100,0 56.470 24.430100,0 70.645 17.980100,0 84.237

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Keniasta Suomeen ja Suomen vientiä Keniaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot