Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Kenian ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Kenia

Kenia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Keniaan (KE) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 310,6 0..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 310,6 0..
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 310,6 0..
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.38448,9 11.251-78,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00 13..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.38448,9 11.237-78,8
3. Poltto- ja voiteluaineet 00 2..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 00 2..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 00 2..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1.24925,6 1.456-14,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.13723,3 1.170-2,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1122,3 287-60,8
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1.16823,9 0..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 1.16823,9 0..
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 1.16823,9 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 00,0 071,2
6. Kulutustavarat 460,9 13247,4
62. Puolikestokulutustavarat 460,9 3..
63. Kertakulutustavarat 00,0 11-98,7
Kaikki ryhmät 4.878100,0 12.723-61,7

Lähde: Tulli

Kenia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Keniasta (KE) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 1.38280,7 1.745-20,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 66238,7 1.448-54,3
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 55932,7 1.395-59,9
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1036,0 5392,6
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 72042,1 297142,2
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 72042,1 297142,2
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 110,6 22-50,9
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 110,6 20-47,5
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 00,0 2-90,6
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 321,8 2719,4
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 321,8 2719,4
6. Kulutustavarat 28716,7 895-68,0
62. Puolikestokulutustavarat 10,1 8-87,2
63. Kertakulutustavarat 28616,7 888-67,8
7. Muut tavarat 10,0 079,2
Kaikki ryhmät 1.712100,0 2.690-36,4

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Keniasta Suomeen ja Suomen vientiä Keniaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot