Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Islannista ja Suomen vienti Islantiin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS680,5 230,0 610,3 480,1 420,1 610,1 520,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut300,2 420,2 340,1 61
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu135
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA980,2 960,2 520,1 1440,2
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta989652
C TEOLLISUUS11.13979,6 36.23976,2 15.19077,4 38.43577,8 26.20085,3 59.93276,0 17.10767,4 57.72486,0
C 10 Elintarvikkeiden valmistus1.2148,7 9831.8829,6 1.4225.18816,9 1.4601.8537,3 1.838
C 11 Juomien valmistus31110,0 204270468
C 13 Tekstiilien valmistus1733166136
C 14 Vaatteiden valmistus50,0 34336146910,0 379
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus40,0 54635659
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)4.2535.5409.0776.891
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1.0401.3031.6361.086
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen3171572
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus4.78240,0 5.5638.527210,1 3.779
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus2.18615,6 4.4212.74114,0 6.5143.82512,5 8.0312.54210,0 5.293
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus81110,1 212167284
C 24 Metallien jalostus6.29545,0 3528.28642,2 17013.09242,6 1701.6756,6 118
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)30,0 2.30720,0 2.35470,0 5.4231.974
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus2461,8 1.523320,2 1.290460,1 1.0922170,9 823
C 27 Sähkölaitteiden valmistus6454,6 3.3521.4887,6 2.8543.27310,7 4.1069.73038,4 8.709
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus680,5 7.437730,4 6.046940,3 11.750220,1 13.016
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus5.4166.477
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus50,0 4490,0 4.050
C 31 Huonekalujen valmistus24216532606
C 32 Muu valmistus3892,8 1.0646633,4 1.3286622,2 1.4131.0354,1 1.595
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus460,3 1.02970,0 470,0 630,0 4
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO80,0 100,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto80,0 100,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO20,0 10,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys1
F RAKENTAMINEN1110,2 30,0 270,1 10,0 60,0 1.0231,5
F 41 Talonrakentaminen95
F 42 Maa- ja vesirakentaminen143
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta1730,0 2710,0 6880
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS2.38917,1 8.16617,2 3.53618,0 8.28916,8 3.91812,8 15.29219,4 7.91531,2 5.3388,0
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus1781,3 1321760,9 92620,0 2.1713501,4 1.410
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.71812,3 7.8252.87614,6 6.9033.32910,8 12.6477.12228,1 3.461
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)4943,5 2094832,5 4605871,9 4754431,7 467
H KULJETUS JA VARASTOINTI850,2 430,2 360,1 530,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus120
H 51 Ilmaliikenne360,1
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta842534
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA100,1 400,2 690,2 1530,2 10,0
I 55 Majoitus270,1 1531
I 56 Ravitsemistoiminta100,1 400,2 430,1
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ10,0 690,1 110,1 1730,3 60,0 1480,2 520,2 2060,3
J 58 Kustannustoiminta320,0 2421
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen2
J 61 Televiestintä51
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta10,0 6390,0 11960,0 11420,0 26
J 63 Tietopalvelutoiminta500,2
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA60,0 300,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA30,0 40,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta34
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA220,2 5571,2 2821,4 4630,9 550,2 3350,4 1230,5 3400,5
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut40,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi90,1 3110,1 1140,0 1170,1 21
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi10,0 31040,0 31220,0 162620,2 104
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen80,1 1262301,2 104270,1 99380,1 122
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus28
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle40,0 11750,0 4360,0 7393
M 75 Eläinlääkintäpalvelut310,2 70,0 20,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA230,2 260,1 70,0 20,0 1090,4 760,1 250,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta241870,3 7622
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut220,1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut3
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle230,2
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS130,1
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus130,1
P KOULUTUS200,1 190,1 60,0 250,1
P 85 Koulutus200,1 190,1 60,0 250,1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT20,0 10,0
Q 86 Terveyspalvelut20,0 10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS680,5 1941,0 740,2 260,0 20,0 140,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta50,0 120,1
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut630,5 820,4 740,2 20,0
S MUU PALVELUTOIMINTA180,1 70,0 110,1 50,0 60,0 110,0 30,0
S 94 Järjestöjen toiminta10,0 10,0 1
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus30,0 420,0 20,0 5
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut20,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta
X Toimiala tuntematon2401,7 2.1604,5 2641,3 1.7873,6 1680,5 2.7683,5 1270,5 1.3041,9
A-X KAIKKI RYHMÄT 13.999100,0 47.540 19.637100,0 49.386 30.699100,0 78.889 25.364100,0 67.088

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Islannista Suomeen ja Suomen vientiä Islantiin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot