Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Unkarista ja Suomen vienti Unkariin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS2090,0 2720,1 3210,1 7010,3 4770,1 9830,4 8910,2 6290,3
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut2090,0 3180,1 4660,1 1118610,2
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu239677110,0 546
A 03 Kalastus ja vesiviljely230,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2.4480,6 3080,2 1.4430,3 4170,2 9970,2 3480,1 6530,1 7630,3
B 07 Metallimalmien louhinta2.4480,6 1.0030,2 5
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta30841734350,0
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta70,0
C TEOLLISUUS156.17236,3 170.75587,3 169.45537,5 193.02285,7 174.58534,1 230.08987,4 126.14127,5 213.51985,5
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2.7820,6 1.4893.4480,8 2.0973.9820,8 2.8034.9141,1 3.093
C 11 Juomien valmistus4230,1 2313670,1 2125090,1 1818260,2 118
C 13 Tekstiilien valmistus860,0 1.8803620,1 5168090,2 6154080,1 542
C 14 Vaatteiden valmistus5910,1 1479820,2 1261.1630,2 4271.2360,3 422
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus332510,0 98400,0 68
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)4620,1 3.4522120,0 4.536230,0 4.993110,0 3.014
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1.2920,3 50.3441.6590,4 54.0172.2690,4 63.0102.1140,5 53.943
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1710,0 2923230,1 3573590,1 1766720,1 117
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus2720,1 7.5928800,2 9.2641.1910,2 8.8211.3510,3 9.642
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus7.4591,7 6.1687.8191,7 7.0099.6481,9 9.0006.8401,5 7.996
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus2.3600,5 3.4286.7591,5 7.2949500,2 6.7654680,1 3.267
C 24 Metallien jalostus2180,1 14.1752.8570,6 13.9117680,1 21.7107350,2 16.907
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)4.6271,1 4.7156.0441,3 5.2876.8311,3 5.5954.3380,9 7.987
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus1.1850,3 33.5501.2540,3 28.7203.1440,6 36.4271.7760,4 41.175
C 27 Sähkölaitteiden valmistus10.8062,5 13.14213.9743,1 18.52339.8207,8 20.45631.9477,0 19.318
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus11.3702,6 26.1699.8492,2 36.65616.8393,3 44.63314.1673,1 39.811
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus76.61015,0 97146.55310,2 529
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus2950,1 181580,0 194
C 31 Huonekalujen valmistus10,0 20520,0 33320,0 464220,0 900
C 32 Muu valmistus1.1060,3 7931.0230,2 1.5221.2490,2 5536200,1 1.797
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus3.7100,9 1796.7551,5 1297.4721,5 4865.5951,2 575
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO740,0 2870,1 6450,1 1.8620,4
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto740,0 2870,1 6450,1 1.8620,4
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO350,0 250,0 40,0 130,0 580,0 250,0 210,0
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu110,0 70,0 10,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto90,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys20,0 410,0 57160,0 23
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut40,0
F RAKENTAMINEN2.8920,7 1370,1 3.1440,7 2490,1 4.4990,9 3840,1 3.3810,7 3030,1
F 41 Talonrakentaminen3560,1 1190,0 55
F 42 Maa- ja vesirakentaminen7070,2 1343150,1 248244
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta1.8280,4 22.7530,6 12.8210,6 11.1140,2 3
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS238.79255,5 10.4335,3 246.65154,6 20.8259,2 304.76259,6 20.9848,0 305.09166,6 25.90910,4
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus34.5658,0 27840.0678,9 25076.86715,0 60760.13613,1 1.438
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)153.80135,7 9.986147.65832,7 20.263175.65134,3 19.945205.44744,9 23.978
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)50.42611,7 17058.93113,0 31052.24310,2 43239.5088,6 492
H KULJETUS JA VARASTOINTI9070,2 290,0 1.9200,4 1.8710,4 1.2770,3 1030,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus80,0 140,0 2440,0 622680,1 89
H 50 Vesiliikenne20,0 30,0 27
H 51 Ilmaliikenne310,0 750,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta8970,2 91.9100,4 11.6240,3 9700,2 13
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA50,0 1770,1 450,0 70,0 1010,0 270,0 1080,0 310,0
I 55 Majoitus2360,0 6140,0 11
I 56 Ravitsemistoiminta50,0 175450,0 4980,0 21950,0 20
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ17.3054,0 2.3151,2 11.8542,6 1.1670,5 9.8571,9 8800,3 7.9801,7 8400,3
J 58 Kustannustoiminta790,0 90500,0 180,0 46520,0 52
J 60 Radio- ja televisiotoiminta2
J 61 Televiestintä30,0 270,0 30,0 50,0 177
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta16.5883,9 2.01011.7732,6 1.0918.3371,6 8176.9941,5 577
J 63 Tietopalvelutoiminta610,0 1.4300,3 9270,2
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA760,0 730,0 460,0 1.0140,2 380,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)470,0 380,0 230,0 67250,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA800,0 270,0 2420,0 510,0 160,0 470,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta800,0 272420,0 51160,0 47
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1.5170,4 5.5612,8 2.8550,6 2.9991,3 2.9710,6 4.0731,5 2.0560,4 2.7131,1
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut280,0 270,0 240,0 20,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi1650,0 9385870,1 3510,1 261630,0 47
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1.0780,3 5571.6950,4 5312.0780,4 2.0021.8070,4 270
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen2200,1 4.0525270,1 2.4465100,1 1.999710,0 2.333
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus131660,0 14
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle70,0 12970,0 55
M 75 Eläinlääkintäpalvelut190,0 220,0 130,0 20,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1040,0 1730,1 1470,0 7120,3 940,0 9580,4 2350,1 1.7280,7
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta260,0 56690,0 45150,0 496300,0 558
N 78 Työllistämistoiminta1220,0 50,0 3
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut11240,0 840,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut120,0 20,0 330,0 7
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito30,0 130,0 10180,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle180,0 5110,0 658370,0 1820,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS340,0 20,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus340,0 20,0
P KOULUTUS1730,0 110,0 640,0 50,0 1340,0 80,0 1600,0 780,0
P 85 Koulutus1730,0 11640,0 51340,0 81600,0 78
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT5520,1 60,0 3690,1 3560,1 70,0 7510,2 120,0
Q 86 Terveyspalvelut5260,1 33600,1 3430,1 57460,2 11
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut140,0 130,0 90,0 50,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut120,0 150,0 280,0 10,0 1
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS80,0 980,0 920,0 260,0 480,0 490,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta7850,0 55110,0 9
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta30,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut70,0 130,0 310,0 430,0
S MUU PALVELUTOIMINTA1.6950,4 2.4631,3 3.3580,7 2.4341,1 3.7070,7 2.2970,9 2.2890,5
S 94 Järjestöjen toiminta1200,0 160,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus150540,0 1070,0 11
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut3.3320,7 3.6350,7 2.1790,5
X Toimiala tuntematon7.5861,8 2.9961,5 9.6912,1 2.7471,2 6.2331,2 1.8300,7 4.0600,9 1.4330,6
A-X KAIKKI RYHMÄT 430.572100,0 195.655 451.911100,0 225.339 511.683100,0 263.164 458.003100,0 249.794

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Unkarista Suomeen ja Suomen vientiä Unkariin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot