Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kroatiasta ja Suomen vienti Kroatiaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS180,1 290,1 250,0 3980,6
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut680,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu1620389
A 03 Kalastus ja vesiviljely
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2750,8 2820,7 3340,6 4160,7
B 07 Metallimalmien louhinta1
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta275282333
C TEOLLISUUS6.60122,0 25.25974,7 10.81926,4 31.19276,9 8.80117,6 49.44681,9 17.54831,2 47.79577,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus529841277124
C 11 Juomien valmistus1390,5 51530,1 541060,2 2763600,6 241
C 13 Tekstiilien valmistus1232218400,1 93
C 14 Vaatteiden valmistus30,0 6897621.5031.076
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus10,0 1120,0 2
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)1310,4 1.328210,1 1.567470,1 1.8624660,8 1.310
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus760,3 3.1694641,1 5.3393340,7 7.6892.6734,7 5.866
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen124060,0 5460,0 28
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus9743,2 1.8609342,3 1.3731.3762,8 8231.4912,7 976
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus440,1 8182400,6 1.037130,0 1.96940,0 1.810
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus80,0 81790,2 23840,0 2483200,6 230
C 24 Metallien jalostus2740,9 443710,2 1.07670,0 4.4031.780
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)160,1 4011210,3 3204640,9 7087671,4 947
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus1770,6 1.4363430,8 2.2492650,5 6.2032200,4 3.677
C 27 Sähkölaitteiden valmistus2.3277,8 6.6104.15610,1 7.2693.6337,3 9.6194.1077,3 11.775
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus4421,5 5.4731.9914,9 5.3441.1402,3 10.4196.66711,8 13.822
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus9011,8 367200,0 195
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus1510,3 4462590,5 1.439
C 31 Huonekalujen valmistus10,0 161720,4 33450,1 3410,0 186
C 32 Muu valmistus210,1 220230,1 212450,1 285970,2 325
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus70,0 1230,0 1002480,5 36200,0 206
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO50,0 50,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto50,0 50,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO20,0 20,0 10,0 10,0 30,0
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu10,0 10,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto10,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys10,0 3
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut
F RAKENTAMINEN2891,0 180,1 8212,0 9591,9 150,0 1.8703,3 160,0
F 41 Talonrakentaminen189
F 42 Maa- ja vesirakentaminen6
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta2881,0 8212,0 7411,5 2500,4 2
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS22.59075,3 6.94920,6 25.41362,0 7.55918,6 32.03064,1 7.88013,1 36.09164,1 10.56017,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus1.4014,7 51.1182,7 431.3952,8 471.1862,1 82
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)18.73462,5 6.80121.44452,4 7.22927.13154,3 7.38031.70156,3 10.009
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)2.4558,2 1422.8507,0 2853.5057,0 4533.2045,7 469
H KULJETUS JA VARASTOINTI540,2 80,0 1.6183,9 1.9193,8 150,0 270,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus1.6063,9 1.1522,3 1480,0 24
H 51 Ilmaliikenne1120,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta540,2 5120,0 360,0 50,0 3
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA800,2 10,0 50,0 50,0 40,0
I 55 Majoitus111
I 56 Ravitsemistoiminta801470,0 3
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ3060,9 40,0 1070,3 10,0 1430,2 1020,2 690,1
J 58 Kustannustoiminta1021928
J 60 Radio- ja televisiotoiminta
J 61 Televiestintä3610,0 2
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta20330,0 7210,0 7920,0 26
J 63 Tietopalvelutoiminta1010,2
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA20,0 30,0 30,0 10,0 60,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)520,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA20,0 10,0 60,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta210,0 6
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA60,0 2730,8 230,1 7111,8 2.5275,1 2.0763,4 130,0 1.4032,3
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut20,0 20,0 30,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi630,0 7
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi30,0 216190,0 1692.5245,1 1.810110,0 590
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen40531232792
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus2340,0 1
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle1582610,0 13
M 75 Eläinlääkintäpalvelut10,0 20,0 10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1040,3 70,0 1530,4 1980,5 1820,4 180,0 470,1 510,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta130,0 1350,3 51830,4 4120,0 48
N 78 Työllistämistoiminta30,0 1
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut30,0 2
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut870,3 120,0 20,0
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito2
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle20,0 7192350,1
P KOULUTUS20,0 80,0 10,0 40,0 10,0 20,0 10,0
P 85 Koulutus280,0 140,0 120,0 1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT50,0 20,0 20,0 10,0 20,0 10,0
Q 86 Terveyspalvelut30,0 20,0 1
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut10,0 10,0 10,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut10,0 10,0 10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS20,0 950,2 2560,5 450,1 1440,3 140,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta170,0 111
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut20,0 880,2 2720,5 1460,3
S MUU PALVELUTOIMINTA10,0 1270,4 20,0 1730,4 20,0 1830,3 60,0
S 94 Järjestöjen toiminta20,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus21
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut60,0
X Toimiala tuntematon3371,1 4751,4 2.0545,0 3010,7 4.0068,0 1830,3 4460,8 9041,5
A-X KAIKKI RYHMÄT 29.992100,0 33.800 40.961100,0 40.565 49.935100,0 60.374 56.270100,0 61.822

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kroatiasta Suomeen ja Suomen vientiä Kroatiaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot