Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kroatiasta ja Suomen vienti Kroatiaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET40,0 150,0 60,0 160,0 310,1 150,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut40,0 60,0 290,1
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet151615
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut20,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2780,7 3290,5 10.26618,2 4170,7
B 07 Metallimalmit10.26618,2
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet278329417
C TEOLLISUUSTUOTTEET38.52787,4 38.88595,6 43.36886,8 59.16498,0 45.95781,7 61.10698,8
C 10 Elintarvikkeet3.5848,1 8524.6079,2 2494.6358,2 114
C 11 Juomat320,1 170310,1 455280,0 548
C 13 Tekstiilit20,0 28230,0 382262
C 14 Vaatteet1930,4 8532290,5 1.6322360,4 1.209
C 15 Nahka ja nahkatuotteet1.1912,7 541.3762,8 431.0921,9 66
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet1080,2 1.5501600,3 1.9375691,0 1.332
C 17 Paperi ja paperituotteet5561,3 5.1474580,9 8.3582.8535,1 7.722
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus10,0 10,0 21
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet1.2112,7 5.8261.4242,9 4.5651.6242,9 4.641
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet2.4545,6 2.5114.3368,7 2.0631.4552,6 1.807
C 22 Kumi- ja muovituotteet1.3753,1 1.9799101,8 2.7505441,0 2.307
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet1.4493,3 2652.3364,7 2732.7394,9 272
C 24 Perusmetallit1330,3 1.2242630,5 4.6931670,3 1.852
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet3.9929,1 5631.8183,6 8659.32816,6 3.406
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet3.2977,5 2.7061.0452,1 6.4254640,8 4.083
C 27 Sähkölaitteet11.07925,1 7.48519.80439,7 10.77015.02526,7 12.943
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat4.3699,9 4.5332.7455,5 10.4053.5566,3 14.625
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut1.8024,1 1.6971.0202,0 1.8574280,8 1.224
C 30 Muut kulkuneuvot1.2952,9 731290,3 4912500,4 1.479
C 31 Huonekalut2250,5 1315361,1 1977881,4 324
C 32 Muut tehdasvalmisteet1790,4 9851380,3 7501740,3 888
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT1850,5 10,0 620,1 10,0 90,0
J 58 Kustannuspalvelut17710,0 5210,0 6
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut8112
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ44.09310040.68410049.93910060.37310056.27010061.822100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kroatiasta Suomeen ja Suomen vientiä Kroatiaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot