Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

OPEC-maat: Algeria, Angola, Ecuador, Gabon, Irak, Iran, Kuwait, Libya, Nigeria, Päiväntasaajan Guinea, Qatar, Saudi-Arabia, Venezuela, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen OPEC-maista ja Suomen vienti OPEC-maihin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS1000,0 2810,0 890,0 800,0 2.4480,6 1180,0 1880,0 620,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut690,0 890,0 3050,1 1880,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu568017
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA4730,1 4170,1 30,0 7240,1 170,0 3150,0
B 07 Metallimalmien louhinta
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta47341730,0 688
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta36
C TEOLLISUUS59.12225,3 718.92591,8 70.01024,8 651.51988,9 203.41946,4 890.68489,3 207.70648,4 906.14490,9
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2.3601,0 7.8662.7231,0 10.9213.3790,8 11.0002.4160,6 11.388
C 11 Juomien valmistus970,0 527120,0 620140,0 925260,0 991
C 13 Tekstiilien valmistus1.4670,6 3957450,3 1.4461.8120,4 1.1781.1760,3 583
C 14 Vaatteiden valmistus130,0 85160,0 9570,0 11570,0 177
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus7322752
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)1190,1 99.795118.821230,0 104.2241000,0 89.529
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus530,0 203.704240,0 235.069140,0 265.600660,0 267.874
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen70,0 17120,0 18818610,0 352
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus5.6312,4 17.2249.9033,5 22.28215.0283,4 19.70662.11214,5 16.228
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus6.1952,6 2.28611.9704,2 2.08614.7673,4 2.1806.6811,6 2.964
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus830,0 2.42740,0 3.082190,0 4.4174.719
C 24 Metallien jalostus9.8964,2 16.12024.5308,7 6.58122.3385,1 19.6804.8511,1 22.982
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)260,0 5.1271280,0 5.1853680,1 9.6803160,1 7.909
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus1550,1 63.6002830,1 36.8921.2710,3 56.6173210,1 66.721
C 27 Sähkölaitteiden valmistus1.2290,5 51.1141.7330,6 50.4391.3910,3 66.1021.3960,3 82.400
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus2910,1 206.3121.2790,5 138.6256400,1 171.7116480,2 209.270
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus1540,0 3619140,2 623
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus630,0 95.039610,0 104.236
C 31 Huonekalujen valmistus6901.3812.4163.017
C 32 Muu valmistus260,0 5.4141300,0 5.0812640,1 10.1729210,2 6.540
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus550,0 3.8361700,1 6.9363620,1 3.0451470,0 2.704
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO170,0 580,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto170,0 580,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO270,0 2040,0 2320,0 840,0 70,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys270,0 204213827
F RAKENTAMINEN160,0 4790,1 200,0 1.2770,2 1310,0 3730,0 3430,1 1.8400,2
F 41 Talonrakentaminen40,0 866573
F 42 Maa- ja vesirakentaminen50,0 245191387
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta110,0 226200,0 421920,0 284640,0 1.381
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS173.58574,2 9.4011,2 209.36374,2 18.0722,5 231.10752,7 45.5704,6 159.32237,1 21.3422,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus4010,2 1.2231770,1 1.5421100,0 1.4721410,0 1.808
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)171.98773,5 7.044208.42773,9 14.722230.04352,4 41.298155.62236,3 17.923
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.1970,5 1.1387600,3 1.8089530,2 2.8003.5640,8 1.724
H KULJETUS JA VARASTOINTI130,0 4030,1 680,0 60,0 20,0 5680,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus140490,0 15410,0 102221
H 50 Vesiliikenne
H 51 Ilmaliikenne350,0 10,0 89
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta100,0 21850,0 51914110,0 241
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta4813
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA480,0 150,0 730,0 310,0 600,0 500,0 40,0 2400,0
I 55 Majoitus10,0 4
I 56 Ravitsemistoiminta480,0 15730,0 31600,0 5030,0 236
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1910,1 1.0960,1 2160,1 1.8360,3 620,0 4.5570,5 680,0 3.1300,3
J 58 Kustannustoiminta870,0 83540,0 250,0 207190,0 526
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen3
J 61 Televiestintä1014335075
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta1040,0 9141600,1 1.607220,0 3.985470,0 2.460
J 63 Tietopalvelutoiminta10,0 150,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA10,0 830,0 3070,0 20,0 50,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)10,0 8310,0 10
K 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA490,0 1620,0 20,0 150,0 100,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta490,0 1620,0 2150,0 10
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA2910,1 10.3451,3 480,0 12.1371,7 1910,0 7.7770,8 180,0 17.8461,8
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut20,0 45
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi40,0 3.62010,0 4.4951040,0 399657
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi340,0 4.22470,0 2.40450,0 3.34430,0 8.738
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen230,0 2.428230,0 5.053640,0 3.85590,0 8.269
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus2010,1 10116157
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle280,0 31170,0 84280,0 16350,0 19
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA2080,1 2620,0 9210,3 1.0990,2 240,0 1.1180,1 990,0 1.9600,2
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta780,0 8730,3 34100,0 21210,0 1.087
N 78 Työllistämistoiminta26
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut20,0 1
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut139870,0 72
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito30,0 30,0 30,0 15110,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle1270,1 450,0 97190,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS20,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus20,0
P KOULUTUS1690,0 10,0 10,0 280,0 20,0
P 85 Koulutus169110,0 2820,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT100,0 10,0 350,0 100,0 190,0
Q 86 Terveyspalvelut1010,0 35100,0 19
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS30,0 70,0 2940,0 3.1160,7 2120,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta281050,0 56
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut30,0 3.1110,7
S MUU PALVELUTOIMINTA40,0 1160,0 100,0 1650,0 40,0 1050,0 80,0
S 94 Järjestöjen toiminta1120,0 20,0 4
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus10,0 851
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut50,0 10,0 60,0
U KANSAINVÄLISTEN ORGANISAATIOIDEN JA TOIMIELINTEN TOIMINTA10,0
U 99 Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta1
X Toimiala tuntematon3860,2 40.7035,2 1.2320,4 44.3996,1 1.1410,3 44.9494,5 58.31613,6 43.1524,3
A-X KAIKKI RYHMÄT 234.010100,0 783.054 282.101100,0 732.498 438.823100,0 996.933 429.231100,0 996.782

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia OPEC-maista Suomeen ja Suomen vientiä OPEC-maihin
Maaryhmien vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot