Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

Gulf Cooperation Council: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Gulf Cooperation Councilista ja Suomen vienti Gulf Cooperation Counciliin tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-marraskuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
Gulf Cooperation Council: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi-Arabia, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
2023 tammi-marraskuu2022 tammi-marraskuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET400,0 1.1550,2 90,0 1.1040,2
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut400,0 1.14990,0 1.104
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet6
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2.2801,3 2530,0 140,0 5790,1
B 06 Raakaöljy ja maakaasu
B 07 Metallimalmit
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet2.2801,3 253140,0 579
C TEOLLISUUSTUOTTEET166.00395,2 690.55899,7 246.18793,5 636.53899,6
C 10 Elintarvikkeet1090,1 11.9373480,1 11.882
C 11 Juomat60,0 3.03510,0 1.586
C 12 Tupakkatuotteet60,0
C 13 Tekstiilit1290,1 1.396830,0 2.113
C 14 Vaatteet920,1 1.464620,0 1.148
C 15 Nahka ja nahkatuotteet160,0 422270,0 260
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet70.09210,0 110.079
C 17 Paperi ja paperituotteet580,0 105.86310,0 92.902
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus105.20560,3 76148.73256,5 483
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet24.70114,2 17.21466.47825,2 29.363
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet150,0 6.652330,0 3.883
C 22 Kumi- ja muovituotteet1.1920,7 5.0081.0680,4 3.249
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet2.9881,7 4.3383.2451,2 3.898
C 24 Perusmetallit25.70214,7 15.63421.8998,3 19.799
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet1.0600,6 14.9794330,2 8.494
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet5770,3 72.6615220,2 66.227
C 27 Sähkölaitteet1.6460,9 85.9601.2690,5 73.908
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat9480,5 147.0001.0480,4 87.236
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut1.0980,6 7.8698040,3 7.482
C 30 Muut kulkuneuvot740,0 106.9543600,1 95.557
C 31 Huonekalut340,0 3.230300,0 3.252
C 32 Muut tehdasvalmisteet3520,2 8.7752440,1 13.780
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT5.8553,4 400,0 15.1775,8 590,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut5.8553,4 4015.1775,8 59
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT390,0 3980,1 9790,4 8490,1
J 58 Kustannuspalvelut380,0 143310,0 194
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut10,0 2559480,4 655
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT30,0 3200,0 120,0 230,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut30,0 233100,0 20
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut8620,0 3
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ174.429100,0 692.723263.283100,0 639.195

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Gulf Cooperation Councilista Suomeen ja Suomen vientiä Gulf Cooperation Counciliin
Maaryhmien alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot