Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

G8 maat: Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Venäjä, Yhdysvallat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen G8 maista ja Suomen vienti G8 maihin toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
G8 maat: Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Venäjä, Yhdysvallat
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS4.9810,1 3.4220,1 6.1520,1 2.3740,0 6.2080,1 2.8620,0 5.0700,1 3.5530,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut3.5240,1 4.1440,1 3.3260,1 3.7370,1
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu7540,0 1.9151.0600,0 1.1971.5810,0 2.0716960,0 2.027
A 03 Kalastus ja vesiviljely7030,0 9580,0 1.3020,0 6370,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA35.9540,6 3.0060,0 30.3490,5 5.5410,1 30.3530,5 14.0260,2 27.1440,5 15.8830,2
B 07 Metallimalmien louhinta6482.47811.63413.031
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta16.7370,3 17.3970,3 14.5060,3 11.5210,2
C TEOLLISUUS2.736.10044,9 5.081.49880,9 2.708.99842,7 5.026.48379,5 2.514.13243,8 4.624.82476,4 2.380.87441,5 6.730.02884,1
C 10 Elintarvikkeiden valmistus73.3121,2 52.37281.3761,3 60.20382.8171,4 55.16587.0301,5 44.937
C 11 Juomien valmistus24.8170,4 4.82837.1730,6 8.34433.6050,6 5.34430.9870,5 7.065
C 13 Tekstiilien valmistus11.9800,2 18.12612.6200,2 17.51010.1080,2 10.77210.2180,2 11.845
C 14 Vaatteiden valmistus4.4270,1 21.5373.5770,1 15.0245.2920,1 22.9783.7190,1 22.800
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus3.9320,1 1.3033.5050,1 1.4013.3370,1 1.4343.0210,1 1.545
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)9.0350,1 246.9018.2310,1 260.7997.4620,1 154.1086.6230,1 178.433
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus54.4370,9 1.067.30463.5241,0 956.298109.3501,9 876.31875.0831,3 848.963
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen9.6980,2 6388.8950,1 9418.8750,2 8107.3670,1 1.203
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus246.2274,0 205.714217.0533,4 213.137161.5042,8 176.729214.2943,7 210.500
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus90.3371,5 156.38981.7451,3 183.93476.9971,3 142.91175.6941,3 142.381
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus50.6890,8 41.48253.6710,8 44.13641.7900,7 34.23245.3150,8 41.470
C 24 Metallien jalostus671.36111,0 706.477539.9778,5 753.269596.86210,4 604.873533.8169,3 613.358
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)99.0871,6 97.041110.6671,7 101.15196.9751,7 80.55081.7421,4 92.553
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus95.1371,6 265.15695.5891,5 256.82794.4591,6 258.45692.9781,6 278.987
C 27 Sähkölaitteiden valmistus200.4613,3 544.261195.4233,1 524.353164.6522,9 608.020165.3252,9 431.737
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus333.8305,5 821.601312.0224,9 759.207283.8924,9 722.500293.3805,1 787.161
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus152.4622,5 217.328162.1462,6 310.368138.7672,4 200.880230.8254,0 408.702
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus49.8380,8 29.69627.2780,4 35.89930.8410,5 41.68254.1290,9 1.912.774
C 31 Huonekalujen valmistus6.2270,1 16.5207.7320,1 14.9845.8850,1 19.6897.0980,1 18.767
C 32 Muu valmistus16.5660,3 23.40216.4370,3 33.89015.5550,3 34.74120.3480,4 38.525
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus87.2831,4 46.979144.9612,3 57.313105.5171,8 91.453103.3561,8 66.123
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO45.0930,7 17.1690,3 38.7560,7 54.7121,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto45.0930,7 17.1690,3 38.7560,7 54.7121,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO8.6630,1 24.4090,4 18.6360,3 24.5820,4 13.6820,2 24.2230,4 11.7320,2 21.0810,3
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu230,0 940,0 710,0 620,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys8.5220,1 24.39818.2370,3 24.57313.4510,2 24.21911.4160,2 21.080
F RAKENTAMINEN47.1210,8 4.5940,1 61.8791,0 4.4020,1 55.3711,0 4.8620,1 55.6671,0 5.0080,1
F 41 Talonrakentaminen1.159606557441
F 42 Maa- ja vesirakentaminen2.1092.244905616
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta25.7010,4 3.26238.7420,6 3.40037.2720,6 3.40030.4570,5 3.951
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS2.876.97647,2 658.17910,5 3.145.76549,5 735.60911,6 2.664.06046,4 937.44815,5 2.672.46546,6 831.76310,4
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus770.06012,6 13.912882.73213,9 9.403707.74412,3 9.471676.62111,8 12.769
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.876.82130,8 611.5732.020.97431,8 696.1201.727.39930,1 905.7301.758.81430,6 788.272
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)230.0953,8 32.695242.0593,8 30.087228.9164,0 22.247237.0304,1 30.722
H KULJETUS JA VARASTOINTI73.3461,2 12.3020,2 36.9430,6 12.4450,2 23.9440,4 13.0910,2 22.9930,4 17.8000,2
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus2.6790,0 1.80119.7720,3 1.3947.1050,1 2.1004.1150,1 3.539
H 51 Ilmaliikenne56.8280,9 1871.2630,0 3.0524.3720,1 1858.2440,1 1.175
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta12.6260,2 10.23615.3230,2 7.66511.8450,2 10.70010.3140,2 12.990
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA4.8010,1 6270,0 4.9190,1 2760,0 4.4300,1 4840,0 6.1150,1 1450,0
I 55 Majoitus4880,0 766130,0 476270,0 2325970,0 78
I 56 Ravitsemistoiminta4.3140,1 5514.3060,1 2293.8030,1 2525.5180,1 66
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ33.4670,5 28.7160,5 36.9010,6 21.3810,3 61.1581,1 22.2180,4 113.8822,0 30.9620,4
J 58 Kustannustoiminta4.8400,1 10.1003.2600,1 5.7427090,0 5.1711.6940,0 7.542
J 61 Televiestintä1.8380,0 1.0451.7320,0 1.4401.4580,0 2763.0240,1 568
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta12.1090,2 16.76012.5080,2 13.69415.7800,3 15.8389.5500,2 21.650
J 63 Tietopalvelutoiminta12.1120,2 17.6340,3 42.2350,7 98.5551,7
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA9.9000,2 3530,0 10.8380,2 6750,0 9.8720,2 5330,0 11.5100,2 7080,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)9.4370,2 10.3000,2 9.5280,2 11.1180,2
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA1.8960,0 8100,0 1.9060,0 1.1720,0 1.3950,0 6190,0 1.1240,0 1.0880,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta1.8960,0 8101.9060,0 1.1721.3950,0 6191.1240,0 1.088
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA67.4751,1 67.7521,1 62.5571,0 56.7080,9 70.3261,2 73.6941,2 68.7871,2 66.4640,8
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut3780,0 172210,0 221130,0 81480,0 11
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi4.0990,1 1.2994.6680,1 1.4634.7800,1 1.4673.6650,1 1.018
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi43.1990,7 23.88238.6770,6 29.64947.5340,8 33.45343.7700,8 32.956
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen13.9590,2 31.12713.1780,2 15.71412.7700,2 27.92015.8990,3 22.591
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus2.9360,0 5082.1150,0 3402.5550,0 2752.4250,0 501
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle2.6200,0 10.9123.4680,1 9.5132.4160,0 10.5662.6540,0 9.380
M 75 Eläinlääkintäpalvelut2840,0 62300,0 51590,0 52250,0 6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA23.2250,4 33.4030,5 35.3150,6 24.1230,4 26.8220,5 42.4940,7 21.3100,4 41.3210,5
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta13.2780,2 1.12924.1110,4 1.11714.9820,3 76110.8360,2 833
N 78 Työllistämistoiminta2260,0 632750,0 603630,0 354240,0 39
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut2480,0 262430,0 103350,0 73360,0 12
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut1.8880,0 1952.2240,0 2992.2080,0 2402.0910,0 299
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito9920,0 1.2880,0 1.3530,0 1.1230,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle6.5940,1 7.1750,1 7.5810,1 6.5010,1
P KOULUTUS5.9140,1 1640,0 7.1780,1 1980,0 7.5340,1 2020,0 9.4150,2 3360,0
P 85 Koulutus5.9140,1 1647.1780,1 1987.5340,1 2029.4150,2 336
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT9.3120,2 3790,0 7.5570,1 5040,0 4.5180,1 1940,0 5.7560,1 2830,0
Q 86 Terveyspalvelut9.1160,1 3517.2880,1 4804.3180,1 1735.5480,1 278
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut910,0 1200,0 920,0 910,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut1050,0 261490,0 231080,0 201170,0 6
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS12.0560,2 3.5990,1 11.4370,2 3.2960,1 8.3120,1 2.0200,0 9.0880,2 2.6760,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta1.6010,0 2661.6420,0 2228360,0 2678840,0 269
R 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut8
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut9.5390,2 7.9640,1 5.6570,1 7.4510,1
S MUU PALVELUTOIMINTA3.0570,1 4.8580,1 4.9310,1 4.4320,1
S 94 Järjestöjen toiminta4990,0 242700,0 119100,0 793610,0 18
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus8140,0 1591.0120,0 1609090,0 1316560,0 186
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut1.7430,0 3.5760,1 3.1120,1 3.4160,1
X Toimiala tuntematon75.9071,2 352.6865,6 119.4711,9 398.9506,3 172.5743,0 290.1854,8 223.5903,9 227.8302,8
A-X KAIKKI RYHMÄT 6.093.834100,0 6.277.746 6.350.880100,0 6.323.208 5.740.199100,0 6.055.485 5.739.988100,0 8.001.501

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia G8 maista Suomeen ja Suomen vientiä G8 maihin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot