Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

G8 maat: Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Venäjä, Yhdysvallat
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: G8 maat (G-G8) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

G8 maat

G8 maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti G8 maihin

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 69.9760,9 102.113
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 15.5010,2 24.825-37,6
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 2.3910,0 623284,1
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 13.1100,2 24.203-45,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 54.4740,7 77.288-29,5
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 12.2830,2 18.243-32,7
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 42.1910,5 59.044-28,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.605.86632,6 3.532.494
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 82.0221,0 100.039-18,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.523.84431,5 3.432.455-26,5
3. Poltto- ja voiteluaineet 550.2666,9 622.602
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 1.8880,0 1.14564,9
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 548.3776,9 621.457-11,8
321. Moottoripolttoaineet 436.2205,5 484.658-10,0
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 112.1581,4 136.799-18,0
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1.814.84022,7 1.982.879
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.438.32018,0 1.538.011-6,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 376.5214,7 444.868-15,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 2.592.36832,4 1.587.687
51. Henkilöautot 311.9213,9 245.54227,0
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 2.007.56025,1 1.140.46876,0
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 1.975.52924,7 1.081.54382,7
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 32.0300,4 58.926-45,6
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 272.8873,4 201.67735,3
6. Kulutustavarat 351.3644,4 295.865
61. Kestokulutustavarat 36.6450,5 36.5970,1
62. Puolikestokulutustavarat 78.6061,0 86.698-9,3
63. Kertakulutustavarat 236.1133,0 172.56936,8
7. Muut tavarat 16.8220,2 10.290
Kaikki ryhmät 8.001.501100,0 8.133.929-1,6

Lähde: Tulli

G8 maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti G8 maista (G-G8)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 361.9336,3 359.970
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 34.3080,6 39.251-12,6
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 3.7820,1 5.151-26,6
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 30.5260,5 34.100-10,5
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 327.6265,7 320.7192,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 22.2510,4 23.707-6,1
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 305.3755,3 297.0112,8
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.785.13931,1 2.405.933
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 210.9273,7 245.789-14,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1.574.21327,4 2.160.144-27,1
3. Poltto- ja voiteluaineet 493.3848,6 1.060.306
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 197.4913,4 764.048-74,2
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 295.8935,2 296.258-0,1
321. Moottoripolttoaineet 3.3260,1 13.501-75,4
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 292.5675,1 282.7573,5
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 1.563.71327,2 1.755.456
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 1.023.26117,8 1.131.818-9,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 540.4529,4 623.639-13,3
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 1.008.26317,6 1.098.051
51. Henkilöautot 467.5938,1 506.989-7,8
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 105.0901,8 144.143-27,1
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 77.4051,3 103.740-25,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 27.6850,5 40.404-31,5
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 435.5807,6 446.918-2,5
6. Kulutustavarat 503.7158,8 505.693
61. Kestokulutustavarat 89.2831,6 90.540-1,4
62. Puolikestokulutustavarat 101.5861,8 116.111-12,5
63. Kertakulutustavarat 312.8465,5 299.0414,6
7. Muut tavarat 23.8400,4 23.284
Kaikki ryhmät 5.739.988100,0 7.208.693-20,4

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia G8 maista Suomeen ja Suomen vientiä G8 maihin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot