Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

G7 maat: Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Yhdysvallat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen G7 maista ja Suomen vienti G7 maihin tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-marraskuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
G7 maat: Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Yhdysvallat
2023 tammi-marraskuu2022 tammi-marraskuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET115.1940,6 133.9740,6 127.1350,6 159.5720,6
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut111.6440,5 79.500123.1480,6 64.727
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet2.7180,0 13.0562.9390,0 13.155
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut8320,0 41.4171.0480,0 81.690
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2.008.2639,7 190.0610,8 1.947.4468,7 105.4310,4
B 05 Kivihiili ja ruskohiili224.9231,1 1493.0202,2
B 06 Raakaöljy ja maakaasu1.488.7317,2 871.8713,9 6.303
B 07 Metallimalmit194.8050,9 174.188480.3432,2 82.247
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet99.8040,5 15.871102.2130,5 16.882
C TEOLLISUUSTUOTTEET17.836.79785,9 23.703.12198,0 18.680.30783,9 25.375.62897,3
C 10 Elintarvikkeet1.137.3445,5 194.5811.016.3804,6 223.049
C 11 Juomat245.9061,2 32.067238.3061,1 31.727
C 12 Tupakkatuotteet15.7870,1 13.7220,1
C 13 Tekstiilit137.6760,7 101.986155.4020,7 101.031
C 14 Vaatteet99.7810,5 89.24571.2200,3 89.393
C 15 Nahka ja nahkatuotteet73.5610,4 37.81558.3670,3 41.656
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet62.6240,3 1.040.01563.8510,3 1.566.874
C 17 Paperi ja paperituotteet189.0000,9 3.184.420204.5820,9 3.791.052
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut4180,0 74240,0 20
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus261.6681,3 1.623.291455.8532,0 1.912.534
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet2.276.42011,0 1.239.0782.637.96211,9 1.692.210
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet832.2264,0 1.050.147857.0933,9 606.172
C 22 Kumi- ja muovituotteet675.6093,3 440.150704.4093,2 475.060
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet327.5991,6 160.206343.6201,5 151.804
C 24 Perusmetallit1.011.5354,9 3.346.6781.271.3905,7 4.320.983
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet663.2713,2 368.435702.0013,2 349.815
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1.200.7805,8 1.225.8301.163.6325,2 1.203.386
C 27 Sähkölaitteet1.315.4216,3 2.244.2491.279.0975,7 1.797.828
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat3.047.96014,7 3.316.2983.038.55113,7 2.742.589
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut3.187.77015,4 976.9023.437.67215,4 2.078.948
C 30 Muut kulkuneuvot494.7582,4 2.205.730427.4951,9 1.281.700
C 31 Huonekalut93.4060,4 77.52988.6400,4 79.075
C 32 Muut tehdasvalmisteet486.2772,3 748.463455.9112,0 840.742
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT674.9813,3 121.5830,5 613.5272,8 169.0290,6
E 37 Viemäröintipalvelut; jätevesiliete
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut674.9813,3 121.583613.5262,8 169.029
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT44.0750,2 20.4300,1 40.4210,2 16.1900,1
J 58 Kustannuspalvelut29.3720,1 15.61526.9160,1 11.527
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut14.7030,1 4.81513.5050,1 4.664
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT8550,0 130,0 6480,0 150,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut240,0 9550,0 11
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut8310,0 45940,0 5
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT6.1170,0 5.2340,0 5.1220,0 2.0500,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut4.6950,0 4.5902.7570,0 1.769
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut1.4220,0 6442.3650,0 281
S MUUT PALVELUT10,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut10,0
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ20.766.066100,0 24.198.83122.257.118100,0 26.076.400

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia G7 maista Suomeen ja Suomen vientiä G7 maihin
Maaryhmien alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot