Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

G7 maat: Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Yhdysvallat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen G7 maista ja Suomen vienti G7 maihin tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
G7 maat: Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Yhdysvallat
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET33.6130,6 32.6390,5 32.4660,5 41.8520,7 30.2030,6 35.6060,6 27.2890,5 36.3310,5
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut32.5840,6 20.69831.1970,5 21.36129.3960,6 22.01826.5250,5 24.123
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet7990,0 3.0399930,0 3.5296010,0 3.9835460,0 2.811
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut2300,0 8.9022770,0 16.9622070,0 9.6052180,0 9.397
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA467.1918,3 4.0610,1 706.94411,5 126.4742,0 562.86710,6 44.6010,8 422.7807,8 22.5140,3
B 05 Kivihiili ja ruskohiili53.9441,0 79.4421,3 144.0750,8 76.7521,4
B 06 Raakaöljy ja maakaasu346.1086,2 558.4289,1 406.6427,6 290.0255,4
B 07 Metallimalmit37.5250,7 739.7940,6 121.56086.9581,6 41.01635.5200,7 18.308
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet29.6150,5 4.05529.2800,5 4.91325.1930,5 3.58520.4830,4 4.206
C TEOLLISUUSTUOTTEET4.925.12887,7 6.000.78098,7 5.136.56783,8 5.969.52496,5 4.529.41085,1 5.768.74997,8 4.757.83188,0 7.716.42198,7
C 10 Elintarvikkeet294.9635,3 54.278310.9525,1 54.377309.6415,8 53.243326.3446,0 47.823
C 11 Juomat57.5151,0 6.70677.5821,3 12.71662.9521,2 7.02466.8001,2 7.351
C 12 Tupakkatuotteet8760,0 10.0540,2 1590,0 8.1320,2
C 13 Tekstiilit40.6560,7 30.61638.6210,6 29.53234.1910,6 23.46733.6960,6 25.209
C 14 Vaatteet26.9600,5 21.52724.2440,4 22.26130.5640,6 26.36125.2080,5 25.689
C 15 Nahka ja nahkatuotteet21.0850,4 11.06319.2440,3 10.05621.0990,4 10.06419.4080,4 10.399
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet20.0480,4 298.77718.4220,3 325.51113.5580,3 235.46214.3300,3 258.397
C 17 Paperi ja paperituotteet53.8381,0 951.69754.0890,9 866.60147.6330,9 847.43647.0410,9 784.984
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut1730,0 1230,0 5810,0 1320,0 2
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus39.2270,7 485.10080.2941,3 382.60582.3781,5 404.326102.2091,9 548.055
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet676.06912,0 340.054647.88110,6 348.831568.34210,7 313.367551.26710,2 326.966
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet237.2894,2 235.231212.5253,5 277.766217.0844,1 352.023249.1374,6 257.085
C 22 Kumi- ja muovituotteet181.5553,2 122.739201.4873,3 147.234168.6423,2 101.652168.8563,1 95.490
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet90.1901,6 43.95495.0521,6 46.32680.9301,5 37.78983.5131,5 45.974
C 24 Perusmetallit293.0065,2 941.212300.6394,9 924.505250.6554,7 896.578235.2664,4 798.501
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet193.5393,4 106.889185.1613,0 107.008167.4573,1 86.166168.1273,1 97.321
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet297.1235,3 350.340311.4515,1 325.181329.2256,2 312.173394.1707,3 362.665
C 27 Sähkölaitteet353.9286,3 617.476371.4076,1 579.891344.3116,5 691.350352.4246,5 480.013
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat874.69515,6 902.849892.59614,6 914.931750.49414,1 834.382827.41115,3 918.859
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut853.69515,2 199.344965.71515,8 293.428792.59714,9 197.190820.47615,2 422.094
C 30 Muut kulkuneuvot161.0642,9 62.332159.7862,6 87.762118.5672,2 116.40093.9301,7 1.956.444
C 31 Huonekalut24.2700,4 20.52927.1320,4 18.78222.6010,4 22.20525.4690,5 22.796
C 32 Muut tehdasvalmisteet133.3662,4 198.067132.1092,2 194.214116.2492,2 200.091144.4882,7 224.306
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT153.6902,7 32.1600,5 219.5073,6 33.2460,5 170.8713,2 33.7780,6 150.3092,8 33.7050,4
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut153.6902,7 32.160219.5073,6 33.246170.8713,2 33.778150.3092,8 33.705
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT12.1100,2 4.7140,1 12.5070,2 7.7430,1 11.2460,2 5.3370,1 11.3380,2 3.8340,0
J 58 Kustannuspalvelut7.9440,1 3.5927.5420,1 6.5218.2710,2 4.0497.8210,1 2.614
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut4.1660,1 1.1224.9650,1 1.2232.9760,1 1.2883.5170,1 1.221
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT1880,0 50,0 2460,0 30,0 2420,0 40,0 2470,0 10,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut120,0 5250,0 280,0
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut1760,0 2460,0 12370,0 22390,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT2.7220,0 2.0990,0 1.7800,0 2.1880,0 1.0860,0 6320,0 8250,0 4220,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut2.4030,0 1.7231.1040,0 2.0307480,0 5836580,0 343
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut3190,0 3766760,0 1583380,0 491670,0 79
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ5.617.6491006.082.3411006.129.7791006.187.5431005.325.1091005.895.7691005.404.2741007.821.661100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia G7 maista Suomeen ja Suomen vientiä G7 maihin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot