Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)

G7 maat: Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Ranska, Saksa, Yhdysvallat
in English

G7 maiden ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

G7 maat

G7 maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti G7 maihin tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 23.3061,2 21.09910,5
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 7.4430,4 4.45167,2
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 1770,0 15117,3
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 7.2660,4 4.30069,0
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 15.8620,8 16.647-4,7
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 3.8740,2 2.49255,5
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 11.9880,6 14.155-15,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 895.29545,8 992.322-9,8
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 25.1451,3 19.77627,2
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 870.15044,5 972.546-10,5
3. Poltto- ja voiteluaineet 163.5368,4 156.1624,7
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 3230,0 3036,7
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 163.2138,3 155.8594,7
321. Moottoripolttoaineet 118.5986,1 138.595-14,4
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 44.6162,3 17.264158,4
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 589.55330,1 550.1797,2
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 458.58223,4 418.4489,6
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 130.9716,7 131.730-0,6
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 166.8078,5 148.65712,2
51. Henkilöautot 31.2351,6 22.11341,3
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 33.5391,7 22.64048,1
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 27.8631,4 18.83647,9
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 5.6760,3 3.80549,2
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 102.0335,2 103.904-1,8
6. Kulutustavarat 113.0055,8 68.55264,8
61. Kestokulutustavarat 12.0690,6 9.46227,5
62. Puolikestokulutustavarat 19.9331,0 19.6981,2
63. Kertakulutustavarat 81.0044,1 39.392105,6
7. Muut tavarat 5.0340,3 4.54510,8
Kaikki ryhmät 1.956.537100,0 1.941.5140,8

Lähde: Tulli

G7 maat

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti G7 maista (G-G7) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 119.7066,8 105.38613,6
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 10.2190,6 13.624-25,0
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 7550,0 2.885-73,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 9.4640,5 10.739-11,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 109.4886,2 91.76219,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 12.5410,7 6.45094,4
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 96.9475,5 85.31213,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 518.16729,4 529.637-2,2
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 107.1346,1 61.33574,7
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 411.03323,3 468.302-12,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 183.31510,4 188.981-3,0
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 70.6024,0 155.946-54,7
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 112.7136,4 33.035241,2
321. Moottoripolttoaineet 490,0 114-57,5
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 112.6656,4 32.921242,2
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 446.14625,3 449.238-0,7
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 280.49415,9 260.0787,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 165.6529,4 189.161-12,4
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 325.74518,5 302.8757,6
51. Henkilöautot 129.6167,4 132.891-2,5
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 43.8422,5 50.359-12,9
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 35.4272,0 35.1780,7
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 8.4150,5 15.181-44,6
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 152.2878,6 119.62427,3
6. Kulutustavarat 158.2709,0 144.5159,5
61. Kestokulutustavarat 28.4051,6 26.4367,4
62. Puolikestokulutustavarat 31.2721,8 33.101-5,5
63. Kertakulutustavarat 98.5935,6 84.97716,0
7. Muut tavarat 9.8780,6 4.915101,0
Kaikki ryhmät 1.761.227100,0 1.725.5472,1

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia G7 maista Suomeen ja Suomen vientiä G7 maihin
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot