Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

EURO-alue: Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Viro
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen EURO-alueelta ja Suomen vienti EURO-alueelle toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS59.1310,3 66.4570,3 61.1760,2 61.6030,2 79.4840,2 72.9600,2 88.9950,3 42.5780,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut53.8630,2 54.3120,2 69.8560,2 13.92276.7920,3
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu17.24812.3146.4090,0 11.819
A 03 Kalastus ja vesiviljely5.9550,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA64.1390,3 41.8040,2 64.6190,2 58.7340,2 72.1630,2 49.9220,2 86.4220,3 56.1460,2
B 07 Metallimalmien louhinta32.9350,1 2.3332.56615.8720,0 2.5962.994
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta39.46936.1500,1 55.86254.3050,2 47.02858.3970,2
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta2163071.9860,0 298
C TEOLLISUUS9.305.75239,4 16.078.67473,7 11.117.33640,2 20.244.18273,4 13.456.96942,0 23.598.47574,6 11.305.13539,2 21.769.83675,7
C 10 Elintarvikkeiden valmistus511.9912,2 330.319562.3532,0 343.694738.7292,3 448.289727.4202,5 449.224
C 11 Juomien valmistus118.4150,5 42.728128.2500,5 41.210167.2870,5 57.060170.6570,6 62.267
C 13 Tekstiilien valmistus60.1130,3 54.80883.5480,3 67.74594.7540,3 76.31577.6980,3 74.263
C 14 Vaatteiden valmistus64.2850,3 100.78468.0340,2 95.68470.6990,2 128.09456.5170,2 109.382
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus25.2300,1 10.58524.4320,1 10.80430.4290,1 13.26326.0440,1 12.233
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)138.0810,6 656.226157.8990,6 1.043.041157.0760,5 1.075.662125.7450,4 849.418
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus316.7041,3 3.175.059396.4961,4 3.694.298515.0921,6 4.439.697559.9771,9 3.888.826
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen53.9520,2 43.39343.7330,2 10.30664.9040,2 13.16850.3430,2 13.534
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus679.9082,9 736.686873.1193,2 856.1801.258.3403,9 1.102.3991.036.6313,6 985.658
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus408.6831,7 477.868513.8811,9 579.127642.8982,0 626.929534.0861,9 659.118
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus229.3491,0 247.730257.8790,9 284.216340.3541,1 336.595290.1141,0 334.235
C 24 Metallien jalostus864.4363,7 2.459.6851.309.1174,7 3.511.4981.697.0165,3 4.610.4491.403.5104,9 4.284.306
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)519.8252,2 365.238624.6132,3 465.879899.2392,8 550.796638.8702,2 512.317
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus225.7221,0 582.046220.8360,8 620.504258.9700,8 686.891257.2690,9 570.637
C 27 Sähkölaitteiden valmistus791.1323,3 1.006.945950.9303,4 1.228.1651.447.5754,5 1.614.8571.152.9674,0 2.006.566
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus1.179.8185,0 2.086.3601.334.8934,8 2.117.8731.704.0345,3 2.380.8211.666.4575,8 2.614.837
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus1.420.9864,4 2.040.992749.4422,6 1.065.107
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus184.8050,6 347.533173.9560,6 165.298
C 31 Huonekalujen valmistus104.0080,4 45.094117.8270,4 51.753131.0140,4 66.853111.4440,4 67.566
C 32 Muu valmistus72.5690,3 70.66690.2570,3 82.87481.4280,3 91.62691.7340,3 105.651
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus167.4450,7 77.478202.5520,7 61.456218.3010,7 44.891268.2010,9 129.417
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO76.8500,3 143.7350,5 157.8030,5 136.9020,5
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto76.8500,3 143.7560,5 157.8030,5 136.9020,5
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO36.2980,2 105.3570,5 61.0620,2 186.5540,7 78.3390,2 174.8070,6 60.0400,2 145.5030,5
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu6050,0 4770,0 1490,0 4410,0
E 37 Viemäri- ja jätevesihuolto6170,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys34.3870,1 105.33859.7070,2 186.51477.3120,2 174.48458.2630,2 144.901
E 39 Maaperän ja vesistöjen kunnostus ja muut ympäristönhuoltopalvelut2700,0
F RAKENTAMINEN486.1492,1 20.4860,1 678.6782,5 26.7620,1 654.8282,0 44.0700,1 622.6552,2 38.8330,1
F 41 Talonrakentaminen138.0560,6 5.285149.2310,5 6.2443.956
F 42 Maa- ja vesirakentaminen132.7630,6 2.184310.3151,1 4.1748.047
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta215.4210,9 13.016219.3940,8 16.812252.7450,8 31.159234.8090,8 27.137
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS11.875.87250,2 4.404.83520,2 13.759.66549,7 5.330.13319,3 15.655.51048,9 5.918.38718,7 14.750.42251,1 5.500.71019,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus2.309.1469,8 227.7582.772.43010,0 297.9312.928.4389,1 372.0953.275.40111,4 369.051
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)8.090.26734,2 4.066.0039.473.28234,2 4.849.32011.136.77034,8 5.275.7319.895.51934,3 4.908.525
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)1.476.4596,2 111.0731.518.7435,5 181.7711.590.3025,0 270.5621.579.5025,5 223.134
H KULJETUS JA VARASTOINTI425.9641,8 114.7650,5 117.4460,4 142.2410,4 166.1070,6 59.9880,2
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus44.3660,2 1.97242.5500,2 10.26375.8190,2 17.62882.9690,3 14.164
H 50 Vesiliikenne1.7540,0 4.8880,0 5.11946.074
H 51 Ilmaliikenne103.9449100,0 14.5880,1 19
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta49.8660,2 6.93664.4610,2 5.00955.4530,2 21.62264.9800,2 33.945
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta10082
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA25.4450,1 1.0970,0 29.4020,1 7940,0 43.5800,1 2.6120,0 39.8580,1 2.6780,0
I 55 Majoitus1.2580,0 2471.3050,0 3767.1800,0 7034.9340,0 1.002
I 56 Ravitsemistoiminta24.1870,1 85128.1650,1 41836.4070,1 1.91634.9540,1 1.681
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ249.4521,1 146.7890,7 341.7531,2 140.6410,5 274.5640,9 160.6400,5 183.8340,6 175.7720,6
J 58 Kustannustoiminta16.5880,1 4.20615.8740,1 18.4050,1 9.6459.5810,0 10.991
J 59 Elokuva-, video- ja televisio-ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen3.204
J 60 Radio- ja televisiotoiminta1.6030,0 167
J 61 Televiestintä85.7530,4 3.445105.3750,4 7.006101.4060,3 7.97143.8670,2 7.991
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta49.9970,2 81.03840.8990,1 69.72245.3640,1 57.15956.7290,2 60.037
J 63 Tietopalvelutoiminta148.0670,5 94.0340,3 65.0260,2
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA33.7510,1 5.9280,0 52.9190,2 5.0210,0 69.6090,2 72.9210,3 4.4230,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)32.1660,1 2.38550.8010,2 66.7400,2 7.12969.9070,2
K 66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta1.798
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA21.6950,1 1.6480,0 22.1510,1 1.5200,0 25.6330,1 1.7290,0 15.8630,1 3.3980,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta21.6950,1 1.64822.4560,1 1.52325.6330,1 1.72915.8630,1 3.398
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA272.7321,2 317.3511,5 296.9521,1 238.9330,9 304.3001,0 216.8480,7 314.8811,1 161.4200,6
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut1.5480,0 751.5490,0 1.8040,0 1.6210,0 208
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi24.6980,1 1.48723.6560,1 5.55928.3810,1 7.88423.2660,1 7.005
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi150.8520,6 80.423176.4510,6 78.539188.1200,6 66.157208.1020,7 72.575
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen39.2490,2 214.43541.8950,2 116.73936.3220,1 88.45636.4610,1 45.260
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus23.3840,1 19.1420,1 1.44616.6800,1 1.37812.6260,0 1.254
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle31.9630,1 19.53634.0710,1 36.08432.0960,1 52.12831.7110,1 35.076
M 75 Eläinlääkintäpalvelut1.0380,0 1.2070,0 9850,0 1.1500,0 65
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA201.3340,9 63.9060,3 224.8130,8 72.5950,3 256.1810,8 137.8910,4 224.8830,8 229.3370,8
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta109.7620,5 9.083126.6530,5 6.846144.8250,5 15.327107.3510,4 17.178
N 78 Työllistämistoiminta831.7680,0 2.1170,0 526
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut81963.6370,0 1.0082.1430,0 136
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut4.3400,0 3.5620,0 5.0050,0 1.2135.0300,0 1.144
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito12.7010,1 7.6280,0 6.9440,0 1.3057.1490,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle70.3640,3 40.57682.9230,3 64.22394.0960,3 101.2190,4
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS1.1440,0 81.1050,3 38.8610,1 4230,0
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus1.14481.1620,3 38.8610,1 423
P KOULUTUS22.9910,1 1.1390,0 30.1020,1 5490,0 21.1150,1 9500,0 27.7950,1 1.6880,0
P 85 Koulutus22.9910,1 1.13930.1630,1 54921.1150,1 95027.7950,1 1.688
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT34.9390,1 9.4510,0 34.2070,1 39.2760,1 8.4310,0 27.2120,1 8.5690,0
Q 86 Terveyspalvelut33.5220,1 9.19632.8660,1 37.9930,1 8.07725.7850,1 8.333
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut7390,0 7630,0 6900,0 7510,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut6780,0 8590,0 2856180,0 6830,0 237
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS22.9830,1 42.3640,2 62.7630,2 8.2610,0 51.4900,2 8.9360,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta3.8420,0 6604.8940,0 5816337.5990,0 1.236
R 91 Kirjastojen, arkistojen, museoiden ja muiden kulttuurilaitosten toiminta2.1280,0
R 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut1532
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut16.0470,1 31.2830,1 50.2910,2 41.2720,1
S MUU PALVELUTOIMINTA42.6910,2 9.9790,0 44.0300,2 9.1900,0 48.8610,2 9.6810,0 42.9150,1
S 94 Järjestöjen toiminta1591.5480,0 2002.1210,0 212
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus6.5690,0 4.3948.2720,0 5.4290,0 1.479
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut32.0590,1 39.1090,1 35.3840,1
X Toimiala tuntematon354.8531,5 217.6941,0 458.3311,7 210.5690,8 523.4581,6 207.5610,7 591.7662,1 154.5530,5
A-X KAIKKI RYHMÄT 23.645.671100,0 21.826.206 27.665.874100,0 27.592.351 32.005.427100,0 31.623.415 28.840.280100,0 28.749.169

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia EURO-alueelta Suomeen ja Suomen vientiä EURO-alueelle
Maaryhmien vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot