Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Espanjasta ja Suomen vienti Espanjaan tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/8 -2023/12


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/82023/92023/102023/112023/12
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET9.38610,3 5.8396,5 8.5459,1 1.5181,6 10.53410,4 4.2624,3 17.00014,9 3.4282,7 21.25021,0 5.0025,2
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut9.37110,3 3.6538.5299,1 79810.51110,4 2.25416.98614,9 35721.23321,0 4.031
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet110,0 80,0 1100,0 110,0 2120,0 1
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut40,0 2.18690,0 719130,0 2.00830,0 3.06960,0 970
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA7.2277,9 1040,1 1.4181,5 570,1 7.7077,6 900,1 6.1655,4 970,1 1.5581,5 590,1
B 05 Kivihiili ja ruskohiili620,1
B 07 Metallimalmit6.1756,8 6.5196,4 5.8285,1
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet1.0531,2 1041.3561,4 571.1871,2 903370,3 971.5581,5 59
C TEOLLISUUSTUOTTEET74.27081,4 80.67690,4 83.10788,8 94.03698,0 82.61181,6 93.74295,0 90.75079,5 123.13396,4 77.91177,1 89.70893,5
C 10 Elintarvikkeet8.8819,7 1.09310.26511,0 1.50211.17011,0 1.20910.7279,4 1.1618.5388,4 1.100
C 11 Juomat3.4413,8 552.4022,6 1052.8222,8 1313.1322,7 2552.6002,6 61
C 13 Tekstiilit8280,9 4368961,0 4739570,9 5576920,6 4055540,5 313
C 14 Vaatteet1670,2 2652030,2 7341990,2 6551530,1 3821500,1 130
C 15 Nahka ja nahkatuotteet9131,0 401.0701,1 431.1751,2 473960,3 306200,6 31
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet4440,5 2.8472940,3 3.2901350,1 3.5071930,2 2.8381380,1 2.201
C 17 Paperi ja paperituotteet3400,4 26.2964580,5 24.7463340,3 25.2631710,1 25.1213300,3 28.076
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut40,0 40,0 50,0 10,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus1660,2 2240,2 102180,2 1.0450,9 22020,2 4
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet10.15211,1 5.5367.9568,5 3.9929.2359,1 4.2859.6738,5 3.5957.3557,3 2.781
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet6.6617,3 8905.8876,3 1.2885.5115,4 2.1869.3378,2 3.5635.8225,8 1.128
C 22 Kumi- ja muovituotteet2.5562,8 1.5352.4822,7 2.2192.6182,6 1.8232.6892,4 1.9471.8851,9 1.164
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet1.4631,6 2491.8201,9 4831.1751,2 5811.5961,4 4541.5381,5 274
C 24 Perusmetallit5.9326,5 9.6376.1626,6 7.0456.7876,7 5.2424.9334,3 8.6155.2135,2 7.116
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet2.9283,2 1.8022.1832,3 3.6642.7502,7 3.2162.3802,1 2.3903.4373,4 1.575
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1.7711,9 3.2361.0321,1 4.5859701,0 5.2591.3351,2 4.1959951,0 4.262
C 27 Sähkölaitteet5.8036,4 7.8833.7014,0 7.7025.1455,1 8.0845.7605,0 9.5175.1135,1 8.492
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat7.1057,8 15.4297.0137,5 26.68016.82716,6 25.26911.0079,6 19.7318.3968,3 24.262
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut12.31313,5 1.69816.88618,0 3.42212.08411,9 3.65112.86011,3 2.63113.30313,2 3.961
C 30 Muut kulkuneuvot8190,9 31410.35811,1 9673870,4 57011.1759,8 34.83810.39110,3 622
C 31 Huonekalut3090,3 5453530,4 2894060,4 4553860,3 5403760,4 244
C 32 Muut tehdasvalmisteet1.2731,4 8881.4601,6 7981.7071,7 1.7511.1061,0 9249530,9 1.909
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT1100,1 2.2262,5 2970,3 30,0 1220,1 1500,2 660,1 4830,4 60,0 5870,6
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut1100,1 2.2262970,3 31220,1 150660,1 48360,0 587
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT1860,2 630,1 2020,2 110,0 2770,3 250,0 1900,2 2260,2 1270,1 2080,2
J 58 Kustannuspalvelut1800,2 431950,2 92690,3 141810,2 2241220,1 193
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut60,0 1970,0 280,0 1180,0 240,0 15
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut1
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ91.22610089.24710093.60310095.966100101.27910098.681100114.219100127.780100101.06610095.981100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Espanjasta Suomeen ja Suomen vientiä Espanjaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot