Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Espanjan ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti tammikuussa 2024

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Espanja

Espanja

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Espanjaan (ES) tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 2.7262,9 2.6024,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1.6641,8 1.805-7,8
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 1630,2 0..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 1.5011,6 1.805-16,8
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 1.0611,1 79733,2
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 3150,3 25424,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 7470,8 54337,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 55.68458,6 62.544-11,0
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 2.0562,2 183..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 53.62756,4 62.361-14,0
3. Poltto- ja voiteluaineet 680,1 32110,6
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 670,1 29132,8
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 10,0 3-76,8
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 10,0 3-76,8
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 28.28529,8 26.5176,7
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 20.84421,9 19.2118,5
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 7.4417,8 7.3051,9
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 5.3235,6 3.13969,6
51. Henkilöautot 2170,2 0..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 3.5423,7 751371,7
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 3.5403,7 751371,3
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 30,0 0..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 1.5631,6 2.388-34,5
6. Kulutustavarat 2.3052,4 3.228-28,6
61. Kestokulutustavarat 3330,4 404-17,6
62. Puolikestokulutustavarat 9331,0 66141,0
63. Kertakulutustavarat 1.0391,1 2.162-51,9
7. Muut tavarat 6380,7 57411,0
Kaikki ryhmät 95.028100,0 98.635-3,7

Lähde: Tulli

Espanja

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Espanjasta (ES) Suomeen tammikuu 2024

1 / 20241 / 2023Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 28.42027,8 28.503-0,3
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 16.71816,3 17.821-6,2
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 570,1 4..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 16.66116,3 17.816-6,5
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 11.70211,4 10.6829,5
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 720,1 4077,8
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 11.63011,4 10.6429,3
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 27.01026,4 47.111-42,7
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 7.3827,2 24.979-70,4
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 19.62819,2 22.132-11,3
3. Poltto- ja voiteluaineet 3090,3 5.680-94,6
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00 64..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 3090,3 5.617-94,5
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 3090,3 5.617-94,5
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 12.07811,8 13.168-8,3
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 4.4094,3 5.379-18,0
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 7.6687,5 7.789-1,6
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 24.47423,9 29.214-16,2
51. Henkilöautot 10.43910,2 19.861-47,4
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 8.8328,6 6.07445,4
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 8.5458,4 5.51155,1
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 2870,3 563-49,0
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 5.2035,1 3.27958,7
6. Kulutustavarat 9.5649,4 10.002-4,4
61. Kestokulutustavarat 1.1711,1 1.226-4,6
62. Puolikestokulutustavarat 1.1131,1 1.397-20,3
63. Kertakulutustavarat 7.2807,1 7.378-1,3
7. Muut tavarat 4280,4 31..
Kaikki ryhmät 102.283100,0 133.709-23,5

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Espanjasta Suomeen ja Suomen vientiä Espanjaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot