Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Egyptista ja Suomen vienti Egyptiin toimialoittain (NACE*)) ajanjaksolla 2023/6 - 2023/10


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/62023/72023/82023/92023/10
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA14022
C TEOLLISUUS1.10224,5 34.3772.16145,0 20.3321.84142,4 31.4202.30636,8 38.5901.41733,6 34.198
C 10 Elintarvikkeiden valmistus 1082,4 238 3968,2 641,5 466 661,1 958 1042,5 369
C 13 Tekstiilien valmistus 2034,5 1112,3 531,2 651,0 1 1734,1
C 14 Vaatteiden valmistus 20,0 10,0 20,0 10,0 10,0
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus) 14.058 3.848 11.762 9.906 10.630
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 30,1 12.283 8.612 30,1 9.390 40,1 18.324 12.780
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 13 122 23
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 511,1 229 1162,4 723 330,8 629 931,5 341 1202,8 369
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1984,4 12 1.06022,1 3 1.24228,6 6 1.52924,4 4009,5
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 3938,7 4549,4 43410,0 5448,7 60914,4
C 24 Metallien jalostus 65 99 54
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 20,0 15 10,0 28 21 1
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 336 45 53 138 110,3 168
C 27 Sähkölaitteiden valmistus 10,0 5.399 3.202 10,0 7.155 6.424 7.590
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1423,2 1.311 90,2 3.215 90,2 1.914 30,1 2.264 2.186
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 12 66 97
C 32 Muu valmistus 17 150,3 40 1 2 25
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 388 8 15 1
F RAKENTAMINEN220,5 2.08033,2 1273,0
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta 220,5 20,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS3.36074,7 1312.63754,9 662.45456,5 101.74727,9 3592.64362,7 155
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus 20,0 33 50,1 58 20,0 10,0 12 10,0 84
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 2.93965,3 93 2.09343,6 8 1.95745,0 10 1.35221,6 347 2.12750,5 60
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) 4199,3 5 53911,2 49511,4 3946,3 51512,2 10
H KULJETUS JA VARASTOINTI31420,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus 313
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA10,0 10,0 20,0
I 56 Ravitsemistoiminta 10,0 10,0 20,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ810,0 9422
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 8 10,0 94 2 2
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA20,0 15112410337
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut 20,0
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 40 1 22 337
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 111 1 9
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA10,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut 10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS10,0 30,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut 10,0 30,0
S MUU PALVELUTOIMINTA110,2
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut 110,2
X Toimiala tuntematon90,2 93740,1 798511,2 1.5321161,9 1.088270,6 384
A-X KAIKKI RYHMÄT 4.500100,0 36.058100,0 4.806100,0 21.290100,0 4.346100,0 32.987100,0 6.265100,0 40.069100,0 4.215100,0 35.075100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Egyptista Suomeen ja Suomen vientiä Egyptiin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot