Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Saksasta ja Suomen vienti Saksaan toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS2.2450,1 2.3180,1 2.4140,1 1.5600,1 2.6440,1 1.9280,1 2.6680,1 2.1260,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut1.3030,0 1.1230,0 1.0800,0 1.7580,1
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu3970,0 1.6016730,0 1.0507280,0 1.6715030,0 1.745
A 03 Kalastus ja vesiviljely5450,0 6180,0 8360,0 4060,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA5.3670,2 2.1220,1 5.4980,2 2.4620,1 8.0300,3 2.4600,1 4.7580,2 2.3060,1
B 07 Metallimalmien louhinta645644966721
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta2280,0 4270,0 9560,0 3700,0
C TEOLLISUUS1.092.15339,2 1.733.80083,4 1.088.00537,6 1.724.25983,3 938.56536,8 1.405.33174,9 1.056.83640,2 1.533.02077,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus43.9421,6 10.13053.9111,9 9.09853.5942,1 10.52660.5322,3 9.745
C 11 Juomien valmistus5.9360,2 2.2578.6950,3 3.0086.6900,3 2.4576.3040,2 2.723
C 13 Tekstiilien valmistus4.6470,2 7.1754.7850,2 7.3992.8260,1 4.4273.4520,1 5.251
C 14 Vaatteiden valmistus9650,0 10.6336610,0 7.1508890,0 12.3148460,0 10.308
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus9320,0 7029820,0 7101.6650,1 6619420,0 982
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)6.5220,2 68.9756.0040,2 61.0805.6220,2 33.2754.6830,2 31.844
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus21.8090,8 407.93922.8370,8 344.48816.2040,6 283.39632.0161,2 307.201
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen6.1670,2 1835.3990,2 5015.8360,2 2144.8960,2 197
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus108.5023,9 82.16994.3233,3 81.79471.0832,8 66.86279.7223,0 80.127
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus50.3981,8 66.64941.9521,5 73.75941.7951,6 59.72941.7181,6 66.884
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus32.3641,2 17.17236.9141,3 16.33128.6411,1 13.42228.8591,1 15.197
C 24 Metallien jalostus160.3455,8 271.909211.9757,3 326.597169.9406,7 230.997139.7455,3 164.712
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)60.5212,2 27.09367.5642,3 27.33157.5032,3 22.77948.9571,9 26.900
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus24.1190,9 48.14729.4231,0 48.07727.9721,1 47.11226.7971,0 42.013
C 27 Sähkölaitteiden valmistus145.7475,2 271.679139.1284,8 266.094111.6364,4 266.553106.6914,1 195.963
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus177.1766,4 173.790155.2785,4 153.828145.4035,7 148.370155.6425,9 187.468
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus125.5304,5 160.751123.6734,3 237.42998.1763,8 137.786180.3506,9 340.293
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus30.3681,1 15.85110.4320,4 11.56818.4790,7 3.50640.5191,5 6.061
C 31 Huonekalujen valmistus4.0600,1 4.1574.8660,2 3.0263.8360,2 3.7664.0030,2 4.867
C 32 Muu valmistus9.0400,3 4.4147.6960,3 6.7307.2240,3 5.18611.4600,4 9.638
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus20.2100,7 2.89326.6010,9 6.15724.1000,9 9.26831.5271,2 7.209
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO5.6010,2 2.5270,1 3.2720,1 4.4560,2
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto5.6010,2 2.5270,1 3.2720,1 4.4560,2
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO2.9810,1 17.3360,8 10.9620,4 15.5470,8 7.8300,3 15.3330,8 7.5660,3 12.9350,7
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu190,0 630,0 490,0 260,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys2.9000,1 17.32810.7290,4 15.5417.6910,3 15.3307.3880,3 12.934
F RAKENTAMINEN31.8101,1 1.3530,1 37.9391,3 2.1610,1 40.4111,6 1.7140,1 41.6901,6 2.2540,1
F 41 Talonrakentaminen300305258330
F 42 Maa- ja vesirakentaminen69232467602
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta16.1490,6 98426.0770,9 1.62427.0841,1 98920.5340,8 1.322
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS1.489.76653,5 269.25112,9 1.553.91853,7 284.09913,7 1.378.13254,0 387.79720,7 1.342.29051,0 356.08618,0
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus497.06717,8 4.778529.05018,3 4.471453.79917,8 3.745439.77316,7 6.365
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)853.65830,6 255.760875.29030,3 269.357783.21430,7 377.245763.01729,0 341.166
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)139.0415,0 8.713149.5795,2 10.271141.1195,5 6.807139.5005,3 8.555
H KULJETUS JA VARASTOINTI22.2970,8 4.6750,2 12.4850,4 3.9990,2 13.7090,5 2.5630,1 10.8620,4 7.9840,4
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus1.9210,1 8502.0160,1 6536.8490,3 3.7630,1 134
H 51 Ilmaliikenne12.4810,4 390,0 3910,0 29040,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta6.9330,2 3.78410.1770,4 3.3136.1370,2 2.4925.9430,2 7.613
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA2.4270,1 2070,0 2.8220,1 1370,0 2.5520,1 3500,0 4.1680,2 830,0
I 55 Majoitus3640,0 483990,0 84190,0 1724130,0 56
I 56 Ravitsemistoiminta2.0630,1 1592.4220,1 1302.1330,1 1793.7550,1 28
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ10.3820,4 7.6170,4 12.4250,4 6.0820,3 15.9840,6 4.8790,3 16.6590,6 9.5210,5
J 58 Kustannustoiminta2700,0 1.6841710,0 2.0581200,0 7112690,0 1.804
J 61 Televiestintä8300,0 711.0500,0 469120,0 512.4530,1 75
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta3.6570,1 5.6294.3170,1 3.7633.4760,1 3.5673.7010,1 7.270
J 63 Tietopalvelutoiminta3.6590,1 5.7920,2 10.8620,4 9.6470,4
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA6.5710,2 2600,0 6.8720,2 3530,0 7.5060,3 4190,0 8.7660,3 3520,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)6.3320,2 6.5700,2 7.3370,3 8.5480,3
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA1.0890,0 2340,0 1.2140,0 4640,0 9630,0 2950,0 8200,0 2980,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta1.0890,0 2341.2140,0 4649630,0 2958200,0 298
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA37.2981,3 17.1420,8 36.9141,3 11.1740,5 41.7961,6 12.9110,7 35.6691,4 13.9290,7
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut2800,0 121410,0 18670,0 71090,0 7
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi2.0380,1 7113.3720,1 6152.9090,1 6052.4740,1 405
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi28.8701,0 3.46126.2960,9 2.76232.6631,3 6.68326.3441,0 7.283
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen4.0110,1 8.5364.3450,2 4.8384.2480,2 2.0784.3040,2 3.399
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus420,0 113250,0 7210,0 812410,0 102
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle1.9300,1 4.3062.6360,1 2.8671.8340,1 3.4542.0820,1 2.727
M 75 Eläinlääkintäpalvelut1270,0 2990,0 1750,0 41160,0 6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA14.8930,5 13.5490,7 20.9000,7 5.6510,3 15.8340,6 29.9331,6 9.8910,4 28.3791,4
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta10.5840,4 35616.2640,6 49311.1590,4 6195.3490,2 681
N 78 Työllistämistoiminta1580,0 441840,0 442520,0 241900,0 33
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut1870,0 61580,0 92250,0 51870,0 10
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut2900,0 1254990,0 1165410,0 1316220,0 147
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito4600,0 6070,0 6380,0 7010,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle3.2140,1 3.1870,1 3.0180,1 2.8430,1
P KOULUTUS2.8970,1 320,0 3.0860,1 1000,0 2.8820,1 140,0 4.1760,2 1260,0
P 85 Koulutus2.8970,1 323.0860,1 1002.8820,1 144.1760,2 126
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT7.1910,3 990,0 5.1390,2 1890,0 2.9900,1 780,0 4.0820,2 1650,0
Q 86 Terveyspalvelut7.0510,3 794.9690,2 1702.8720,1 623.9250,1 161
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut710,0 820,0 640,0 880,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut700,0 20870,0 20540,0 16690,0 3
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS4.9110,2 5820,0 3.5370,1 6260,0 2.3890,1 5120,0 4.8600,2 6750,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta1.2850,0 591.2280,0 1174690,0 944020,0 87
R 92 Rahapeli- ja vedonlyöntipalvelut6
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut3.4710,1 2.0630,1 1.7060,1 4.2900,2
S MUU PALVELUTOIMINTA1.9920,1 3.1210,1 2.9320,1 2.7750,1
S 94 Järjestöjen toiminta2820,0 181270,0 42170,0 142160,0 11
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus5050,0 1075370,0 1085100,0 883890,0 112
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut1.2050,0 2.4570,1 2.2050,1 2.1710,1
X Toimiala tuntematon43.4001,6 8.7360,4 81.1352,8 7.0970,3 62.6072,5 9.0300,5 65.5682,5 10.5910,5
A-X KAIKKI RYHMÄT 2.786.252100,0 2.079.567 2.892.731100,0 2.069.167 2.552.322100,0 1.876.382 2.630.786100,0 1.983.717

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Saksasta Suomeen ja Suomen vientiä Saksaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot