Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Saksasta ja Suomen vienti Saksaan tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET8.5330,3 16.8840,8 13.4080,5 19.8981,0 12.1520,5 21.6081,2 6.8940,3 26.0651,3
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut8.4560,3 15.44113.1930,5 17.01211.8970,5 18.9846.8200,3 22.046
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet150,0 3091380,0 3851910,0 690280,0 576
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut620,0 1.134770,0 2.500640,0 1.934460,0 3.442
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA3.9450,1 2.5390,1 3.0530,1 2.5750,1 2.5130,1 13.8370,7 2.7350,1 2.7170,1
B 05 Kivihiili ja ruskohiili6130,0 15070,0 1950,0
B 07 Metallimalmit30,0 730,0 20,0 11.552910,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet3.3290,1 2.5392.9800,1 2.5732.0040,1 2.2852.4480,1 2.717
C TEOLLISUUSTUOTTEET2.618.35694,0 2.030.29597,6 2.660.38492,0 2.019.09997,6 2.379.64493,2 1.810.48096,5 2.466.87493,8 1.924.07097,0
C 10 Elintarvikkeet175.5226,3 11.191190.9216,6 10.454186.9327,3 11.619199.9087,6 11.265
C 11 Juomat15.7140,6 3.08019.6560,7 5.66416.3500,6 2.43914.7910,6 2.493
C 12 Tupakkatuotteet8760,0 10.0450,3 1590,0 8.0980,3
C 13 Tekstiilit18.2590,7 12.60618.6110,6 12.12215.7960,6 8.86615.1030,6 8.997
C 14 Vaatteet13.9740,5 12.09911.1770,4 11.68112.8900,5 15.44712.8840,5 12.165
C 15 Nahka ja nahkatuotteet8.5370,3 4.1527.9310,3 3.2978.3910,3 4.0186.3560,2 3.949
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet14.4670,5 75.38414.0920,5 66.97710.4380,4 48.87410.7630,4 48.170
C 17 Paperi ja paperituotteet30.9181,1 335.61129.4461,0 308.28726.3761,0 280.52225.2301,0 267.935
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut1340,0 970,0 490,0 400,0 2
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus11.6550,4 126.25410.2720,4 44.54415.4030,6 40.73222.7970,9 55.054
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet269.2879,7 135.010266.9879,2 145.624212.4488,3 110.407225.7588,6 136.804
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet129.9854,7 21.704110.6453,8 13.678114.3584,5 53.445107.7524,1 36.567
C 22 Kumi- ja muovituotteet95.4343,4 40.518106.5183,7 45.44990.9723,6 33.77491.5443,5 36.133
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet38.9041,4 18.17042.4951,5 17.14335.3961,4 14.23435.7871,4 16.230
C 24 Perusmetallit178.9406,4 407.779183.0516,3 439.986165.5346,5 439.328136.4155,2 325.286
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet126.5294,5 23.147123.2634,3 23.508107.6404,2 22.910108.3274,1 22.940
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet124.1234,5 73.363126.6184,4 67.748136.7245,4 63.139134.8185,1 66.025
C 27 Sähkölaitteet217.0187,8 286.507224.0257,7 285.462218.0728,5 287.023216.0288,2 224.185
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat453.84616,3 228.279453.98815,7 227.670391.70015,3 203.220445.54616,9 257.009
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut578.96120,8 155.196609.96321,1 231.024516.58420,2 132.846562.28821,4 335.408
C 30 Muut kulkuneuvot59.5032,1 19.54143.8511,5 13.92946.3731,8 5.42829.3191,1 7.452
C 31 Huonekalut14.1510,5 6.70015.1290,5 5.16012.5780,5 4.86815.4730,6 6.953
C 32 Muut tehdasvalmisteet41.6191,5 34.00541.6061,4 39.68938.4821,5 27.34141.8501,6 43.049
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT140.4625,0 25.2421,2 203.6897,0 22.3451,1 146.9005,8 23.7071,3 128.1164,9 24.6611,2
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut140.4625,0 25.242203.6897,0 22.345146.9005,8 23.707128.1164,9 24.661
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT3.5360,1 9990,0 3.2480,1 1.2920,1 3.0940,1 2.3010,1 3.0990,1 8680,0
J 58 Kustannuspalvelut2.0580,1 8081.9610,1 1.0431.9260,1 1.8241.9170,1 494
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1.4780,1 1921.2860,0 2491.1680,0 4761.1820,0 375
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT510,0 20,0 820,0 20,0 640,0 20,0 1040,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut2240,0 210,0
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut510,0 810,0 600,0 1030,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT190,0 20,0 80,0 110,0 20,0 130,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut190,0 20,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut281113
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ2.786.2521002.079.5671002.892.7311002.069.1671002.552.3221001.876.3821002.630.7861001.983.717100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Saksasta Suomeen ja Suomen vientiä Saksaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot