Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen Kauppatase
in English

Suomen ulkomaankauppa Kanadan kanssa, vienti Kanadaan ja tuonti Kanadasta vuoden 2023 lokakuussa


Oheinen analyysiteksti on ohjelmiston tuottama.

Lokakuussa Kanada oli Suomen 25. merkittävin ulkomaankauppakumppani. Kanadan osuus Suomen tavaroiden ulkomaankaupasta lokakuussa 2023 oli 0,9 prosentia. Osuus Suomen kyseisen kuukauden viennistä oli 1,2 %:a ja 0,5 %:a tuonnista. Kuukauden maiden välinen tavarakauppa oli huomattavasti pienempi kuin edellisen vuoden lokakuussa. Kaupan arvo oli 107 miljoonaa euroa ja pudotusta 40,1 prosenttia. Tarkastelukuukauden kauppatase Kanadan kanssa oli Suomelle hyvin edullinen. Ylijäämää kertyi 43 miljoonan euron edestä.

Tuonnin arvo Kanadasta supistui voimakkasti eli 36,2 prosentilla edellisen vuoden lokakuuhun nähden. Tuonti oli suuruudeltaan 32 miljoonaa euroa lokakuussa 2023. Suurimpia tuoteryhmiä tuonnissa Kanadasta olivat Sitc 321 (kivihiili, ei agglomeroitu), joka edusti 30,7 prosentin osuutta tuonnista, Sitc 784 (moottoriajoneuvojen alustat ja osat) 14,9 % sekä Sitc 562 (valmistetut lannoitteet, muut kuin ryhmän 272 lannoitteet) 12,6 prosenttia tuonnin arvosta.

Viennin arvo Kanadaan oli yli kolmanneksen pienempi edellisen vuoden lokakuuhun nähden, ollen suuruudeltaan 75 miljoonaa euroa lokakuussa 2023. Viennin suurimpia tuoteryhmiä olivat Sitc 781 (moottoriajoneuvot henkilökuljetukseen), mikä edusti 17,7 prosentin osuutta kokonaisviennistä, Sitc 723 (maansiirto-, kaivuu- yms. koneet) 14,1 % sekä Sitc 284 (nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet) 11,3 prosenttia viennin arvosta.

Vuoden 2023 tammi-lokakuun kehitys

Alkuvuoden 2023 tammi-lokakuussa maiden välinen tavarakauppa oli edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden vähäisempää. Kaupan arvo jäi 1,4 miljardiin euroon, laskun ollessa 7,2 %. Tammi-lokakuun aikana maiden välisessä tavarakaupassa tuonnin arvo oli 409 miljoonaa euroa. Viennin arvo oli 990 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 tammi-lokakuun nähden kuluvan vuoden tuonnin arvo väheni 37,8 prosentilla. Arvoltaan suurin tuoteryhmä tuonnissa on ollut Sitc 283 (kuparimalmi ja -rikasteet), arvon ollessa 77 miljoonaa euroa. Vienninssä arvoltaan suurin on ollut Sitc 284 (nikkelimalmi ja -rikasteet, nikkelikivi ja nikkelin valmistuksen välituotteet), arvon ollessa 197 miljoonaa euroa. Jakson viennin arvon kohdalla kasvu oli 16,5 % . Tammi-lokakuun välinen Suomen ja Kanadan välisen tavarakaupan kauppatase oli Suomelle ylijäämäinen. Ajanjakson ylijäämä oli arvoltaan 581 miljoonaa euroa.


Suomen tuonti Kanadasta, vienti Kanadaan, kauppa ja kauppatase kuukausittain

KanadavuosikuukausiTuonti
1000 €
Vienti
1000 €
Kauppa
1000 €
Kauppatase
1000 €
20201105.19732.956138.153-72.240
2020213.72944.54358.27130.814
2020364.53558.177122.712-6.357
2020448.88340.25889.141-8.624
2020518.58030.24848.82811.669
2020611.96267.57779.53955.615
2020762.99925.77488.774-37.225
2020838.02927.09765.126-10.932
2020915.60050.93066.53035.330
20201078.27947.861126.141-30.418
20201139.32756.34995.67617.022
20201236.57656.73593.31120.159
2021137.35557.77095.12520.415
2021235.34347.85383.19512.510
2021316.95587.398104.35370.442
2021470.28884.294154.58314.006
2021524.17679.035103.21154.859
2021624.67370.72695.39946.053
2021753.36472.034125.39818.670
2021845.19740.90086.097-4.298
2021984.34562.860147.205-21.484
20211038.73788.885127.62250.148
20211137.34361.53798.88024.195
20211236.85362.35899.21125.505
2022134.93950.14785.08615.208
2022271.16361.112132.275-10.051
2022328.46971.971100.44143.502
2022482.33456.293138.626-26.041
2022524.98977.712102.70152.723
2022628.86577.254106.12048.389
20227162.489110.563273.052-51.926
2022889.94880.400170.347-9.548
2022984.371135.310219.68150.939
20221049.751128.936178.68779.185
20221197.35589.789187.143-7.566
20221236.38392.946129.33056.563
2023127.307103.815131.12276.508
2023228.07776.486104.56348.409
2023342.32780.713123.04038.386
2023440.53773.775114.31233.238
2023526.382216.922243.305190.540
2023649.951131.959181.91082.008
20237114.067103.220217.287-10.847
2023833.31064.39397.70331.083
2023915.34763.68879.03548.341
20231031.76075.186106.94543.426
20231158.64057.433116.073-1.207

Lähde: Tulli

Kanada

Taulukko: Suomen vienti Kanadaan (CA) kesäkuu 2023 - lokakuu 2023

2023/62023/72023/82023/92023/10
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
0. Elintarvikkeet 1840,1 2400,2 1650,3 1430,2 7381,0
1. Juomat ja tupakka 3210,2 1350,1 1220,2 1770,3 690,1
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2831,0 11.43511,1 17.08526,5 9.88215,5 8.89611,8
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 47.72436,2 240,0
5. Kemian teollisuuden tuotteet 7.1875,4 35.72734,6 1.5922,5 2.0623,2 3.5904,8
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 11.3138,6 7.9817,7 7.71612,0 8.91114,0 8.29611,0
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 54.84741,6 42.89241,6 29.91146,5 31.40549,3 48.53164,5
8. Erinäiset valmiit tavarat 9.1006,9 4.8094,7 7.80112,1 11.08517,4 5.0676,7
9. Muut tavarat 20,0
Kaikki ryhmät yhteensä 131.959100,0 103.220100,0 64.393100,0 63.688100,0 75.186100,0

Lähde: Tulli

Kanada

Taulukko: Suomen tuonti Kanadasta (CA) kesäkuu 2023 - lokakuu 2023

2023/62023/72023/82023/92023/10
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
0. Elintarvikkeet 1.2542,5 1.0520,9 6051,8 4442,9 1.0973,5
1. Juomat ja tupakka 1040,2 8040,7 3721,1 1090,7 1320,4
2. Raaka-aineet, syötäväksi kelpaamattomat 1.2862,6 87.25376,5 2.7228,2 6474,2 1.0243,2
3. Poltto- ja voiteluaineet, sähkövirta 26.71253,5 7.0366,2 12.41537,3 330,2 9.98831,4
5. Kemian teollisuuden tuotteet 8.32016,7 4.8084,2 3.46410,4 4.04326,3 5.67417,9
6. Valmistetut tavarat valmistusaineen mukaan 2.8935,8 1.2871,1 6451,9 1.2928,4 1.2203,8
7. Koneet ja laitteet sekä kuljetusvälineet 7.31614,6 8.5877,5 10.26830,8 7.14946,6 10.04431,6
8. Erinäiset valmiit tavarat 1.9944,0 3.1632,8 2.7248,2 1.55910,2 2.5097,9
9. Muut tavarat 720,1 770,1 940,3 710,5 700,2
Kaikki ryhmät yhteensä 49.952100,0 114.067100,0 33.310100,0 15.347100,0 31.760100,0

Lähde: Tulli

Taulukko: Kuljetusmuodot

Vienti2023/62023/72023/82023/92023/10
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1 Merikuljetus (ml. auto- ja junalauttakuljetus) 116.92288,3 89.05686,2 50.31976,1 47.06373,4 60.16579,9
2 Rautatiekuljetus 0 0 0 0 0
3 Maantiekuljetus (mahdollinen vain maarajalla) 110,0 8940,9 960,1 10,0 0
4 Lentokuljetus 15.41911,6 13.31812,9 15.68423,7 17.01626,6 15.18120,1
5 Postilähetykset 30,0 80,0 20,0 10,0 10,0
7 Kiinteät kuljetuslaitteet (putki, kaapeli, sähköjohto) 0 0 0 0 0
8 Sisävesikuljetus (Saimaan kanava) 0 0 0 0 0
9 Itsenäisesti liikkuva (vesi- ja ilma-alukset) 0 0 0 0 0
0 Tuntematon kuljetusmuoto 0 0 0 0 0
*0-9 Kaikki kuljetusmuodot yhteensä 132.356100,0 103.276100,0 66.101100,0 64.082100,0 75.347100,0

Tuonti2023/62023/72023/82023/92023/10
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
1 Merikuljetus (ml. auto- ja junalauttakuljetus) 43.36385,8 109.36495,8 27.91082,5 11.72174,8 25.36975,7
2 Rautatiekuljetus 180,0 10,0 00,0 0 0
3 Maantiekuljetus (mahdollinen vain maarajalla) 640,1 2210,2 810,2 160,1 3030,9
4 Lentokuljetus 6.94613,7 4.3033,8 5.50316,3 3.76224,0 7.69223,0
5 Postilähetykset 1570,3 2930,3 3331,0 1761,1 1430,4
7 Kiinteät kuljetuslaitteet (putki, kaapeli, sähköjohto) 0 0 0 0 0
8 Sisävesikuljetus (Saimaan kanava) 0 0 0 0 0
9 Itsenäisesti liikkuva (vesi- ja ilma-alukset) 0 0 0 0 0
0 Tuntematon kuljetusmuoto 0 0 0 0 0
*0-9 Kaikki kuljetusmuodot yhteensä 50.549100,0 114.182100,0 33.827100,0 15.674100,0 33.507100,0

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kanadasta Suomeen ja Suomen vientiä Kanadaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot