Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Bulgariasta ja Suomen vienti Bulgariaan toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS110,0 700,2 60,0 170,1 40,0 160,1
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut10,0 10,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu70,0 2050,0 1032
A 03 Kalastus ja vesiviljely40,0 10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA40,0 20,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta10,0 10,0
C TEOLLISUUS15.66851,0 19.41769,4 15.06051,3 27.03682,1 13.20050,9 26.62984,8 14.83649,9 23.19274,9
C 10 Elintarvikkeiden valmistus6212,0 4643851,3 5975031,9 3891.3544,6 551
C 11 Juomien valmistus61547820
C 13 Tekstiilien valmistus160,1 29650,0 42230,0 475620,2 269
C 14 Vaatteiden valmistus1190,4 428720,2 3621520,6 4651040,4 487
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus30,0 1
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)30745270,0 29320,0 665
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1930,6 4.348160,1 3.463140,1 4.775350,1 4.684
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen750,2 11220,4 21210,5 1350,1 143
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus710,2 632400,1 758410,2 443350,1 327
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus5411,8 6896252,1 7843951,5 6273881,3 344
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus7100,0 4100,0 17240,1 7
C 24 Metallien jalostus3.9172.6095.2065.475
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)1.2033,9 4844431,5 7.2248303,2 6397262,4 473
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus3641,2 1.0344241,4 8813581,4 5473391,1 894
C 27 Sähkölaitteiden valmistus3.51311,4 4.2642.9039,9 4.7274.12215,9 4.2363.32411,2 2.987
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus3.25110,6 2.2723.08110,5 4.4252.3669,1 8.1352.5728,6 5.368
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus3.98113,0 4.70516,0 742.88011,1 384.69115,8
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus720,2 3611,2 27790,3 120,0 36
C 31 Huonekalujen valmistus980,3 151030,4 141730,7 1442030,7 238
C 32 Muu valmistus124125110,0 9610,0 151
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1.5445,0 771.7656,0 301.1354,4 239193,1 72
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO70,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto70,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO10,0 600,2 10,0 600,2 590,2 620,2
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys60605962
F RAKENTAMINEN5141,7 40,0 10,0 50,0 160,1 40,0 80,0 70,0
F 41 Talonrakentaminen3523
F 42 Maa- ja vesirakentaminen122
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta10,0 90,0 70,0 4
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS13.97145,5 4.27315,3 12.56642,8 4.11612,5 11.07842,7 3.50611,2 14.03447,2 3.97112,8
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus1.3974,6 1571.0473,6 311.1614,5 621.3384,5 197
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)9.74131,7 3.7959.17031,3 3.6337.40928,6 3.2728.05327,1 3.746
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)2.8329,2 3222.3498,0 4522.5089,7 1724.64415,6 28
H KULJETUS JA VARASTOINTI270,1 90,0 640,2 90,0 190,1 20,0 310,1 40,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus920,0 910,0 10,0 1
H 51 Ilmaliikenne60,0 70,0
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta230,1 610,2 140,1 2250,1 1
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA90,0 20,0 50,0 20,0 30,0 20,0
I 55 Majoitus60,0 30,0 1
I 56 Ravitsemistoiminta30,0 120,0 2220,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ420,1 70,0 6862,3 350,1 2991,2 3231,0 20,0 3711,2
J 58 Kustannustoiminta2111
J 61 Televiestintä290,1 6822,3 2991,2 1
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta53232020,0 369
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA40,0 10,0 30,0 20,0 600,2
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)10,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA130,0 20,0 50,0 40,0 10,0 20,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta130,0 250,0 412
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA170,1 2.5629,2 120,0 420,1 3511,4 5851,9 1060,4 1040,3
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut50,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi4410,0 210,0 2
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi100,0 2.545100,0 3180,0 57860,0 99
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen13710,0 310,0 1
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus1111
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle143411,3 3970,3 2
M 75 Eläinlääkintäpalvelut20,0 10,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1630,5 1.3204,7 4041,4 1.4174,3 1460,6 830,3 1610,5 2.9719,6
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta49948310,0 8299
N 78 Työllistämistoiminta20,0 20,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut30,0 10,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito70,0 30,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle1510,5 4001,4 1460,6 1610,5
P KOULUTUS40,0 10,0 10,0
P 85 Koulutus40,0 10,0 1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT10,0 10,0 10,0 60,0 10,0
Q 86 Terveyspalvelut160,0 1
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut10,0
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS300,1 20,0 340,1 50,0 220,1 10,0 210,1 30,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta80,0 20,0 11
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut200,1 310,1 220,1 210,1
S MUU PALVELUTOIMINTA1550,5 1960,7 290,1 120,0
S 94 Järjestöjen toiminta20,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus1490,5 11810,6 1270,1 120,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut40,0 150,1 30,0
X Toimiala tuntematon730,2 940,3 2901,0 940,3 7773,0 580,2 5421,8 1180,4
A-X KAIKKI RYHMÄT 30.702100,0 27.960 29.340100,0 32.932 25.938100,0 31.389 29.761100,0 30.970

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bulgariasta Suomeen ja Suomen vientiä Bulgariaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot