Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Bulgariasta ja Suomen vienti Bulgariaan tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET5.6866,5 260,0 9.8518,1 110,0 6.5665,7 590,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut5.6856,5 189.8468,1 6.5655,7 51
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet7118
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut10,0 50,0 10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA30,0 740,1 20,0 240,0 30,0 190,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet30,0 7420,0 2430,0 19
C TEOLLISUUSTUOTTEET77.16087,6 97.33696,1 106.57488,0 101.93392,3 109.07394,2 118.09295,8
C 10 Elintarvikkeet2.3462,7 1.7965.3404,4 1.9445.6244,9 2.061
C 11 Juomat1200,1 9411670,1 1.5851420,1 2.977
C 13 Tekstiilit7050,8 2.0061.3471,1 3.0641.1911,0 2.609
C 14 Vaatteet3.8144,3 9514.4853,7 1.5423.9403,4 1.243
C 15 Nahka ja nahkatuotteet3680,4 2404150,3 3003950,3 297
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet320,0 732290,0 1.4661830,2 1.730
C 17 Paperi ja paperituotteet9571,1 21.2601.2681,0 23.6691.4231,2 18.369
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus940240,0 48
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet1.2711,4 3.4272.4872,1 4.0393.1242,7 3.468
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet1.8592,1 2061.7151,4 7823.3262,9 4.767
C 22 Kumi- ja muovituotteet4.6455,3 1.0595.7524,8 1.4474.7344,1 1.397
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet5400,6 956150,5 547170,6 167
C 24 Perusmetallit1.7942,0 13.2903.2882,7 22.3355.0164,3 17.989
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet2.4322,8 5.8535.4174,5 1.4967.1106,1 8.488
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet3.5224,0 5.5735.5094,6 6.0598.4917,3 6.496
C 27 Sähkölaitteet20.39823,2 6.12626.60422,0 11.66923.05719,9 17.180
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat15.08317,1 16.63118.62015,4 15.34115.33113,2 24.478
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut11.51913,1 1.31514.87112,3 1.50016.02113,8 1.875
C 30 Muut kulkuneuvot1.9272,2 14.7564.6023,8 2.5584.7974,1 1.047
C 31 Huonekalut1.4851,7 2441.5771,3 2011.8551,6 428
C 32 Muut tehdasvalmisteet2.3422,7 8272.4652,0 8442.5732,2 975
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT20,0 5.4895,0 20,0 4.6133,7
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut20,0 5.48920,0 4.613
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT790,1 720,1 3120,3 510,0 900,1 2790,2
J 58 Kustannuspalvelut790,1 693110,3 24900,1 239
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut22740
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT10,0
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut10,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT10,0 90,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut10,0 90,0
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ88.097100101.309100121.077100110.380100115.741100123.251100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Bulgariasta Suomeen ja Suomen vientiä Bulgariaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot