Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Pakistanista ja Suomen vienti Pakistaniin tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET350,7 581,2 1162,3 961,7 1221,9 250,6 100,2
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut350,7 581162,3 961,7 122200,5 100,2
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut40,1
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA10,0 100,2 621,8 130,2 160,4 10,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet10,0 100,2 6213160,4 10,0
C TEOLLISUUSTUOTTEET4.93699,0 3.22766,4 4.91297,2 2.32165,4 5.48898,1 4.17763,6 4.27698,8 1.81253,3 4.65399,4 2.16683,4
C 10 Elintarvikkeet1052,1 1292,6 991,8 1022,4 1813,9
C 11 Juomat10,0 10,0
C 13 Tekstiilit1.62832,6 11.49529,6 2.05836,8 41.71539,6 91.56633,4 3
C 14 Vaatteet2.43448,8 62.42548,0 121.97835,3 1.92544,5 22.38350,9
C 15 Nahka ja nahkatuotteet1112,2 6871,7 390,7 7661,5 901,9
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet289330306200142
C 17 Paperi ja paperituotteet10,0 60930,1 52010,0 5971.05430,1 665
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet1.13586060,1 1.057219841
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet50,1 2020,0 330,8 240,5
C 22 Kumi- ja muovituotteet571,2 70,1 7210,4 6130,3 160,4 4
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet20,0
C 24 Perusmetallit3620,0 52
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet150,3 290,6 25160,3 140,3 950,1 17
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet571102518037
C 27 Sähkölaitteet30630,1 31530,1 1.92210,0 13210,0 192
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat247953886,9 172101173
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut10,0 10,0 80,2
C 31 Huonekalut60,1
C 32 Muut tehdasvalmisteet57211,5 72814,4 5587415,6 14049,3 53758,0 92
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT1.57632,4 1.16732,9 2.25434,3 1.58546,7 43216,6
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut1.5761.1672.2541.585432
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0 20,0 70,1
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1270,1
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ4.9871004.8621005.0561003.5501005.5951006.5681004.3271003.3981004.6821002.599100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Pakistanista Suomeen ja Suomen vientiä Pakistaniin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot