Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Pakistanista ja Suomen vienti Pakistaniin toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS30,0 10,0 20,0 210,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut30,0 20,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu9
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2490,5 5600,5 3860,4 2170,5
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta249560386
C TEOLLISUUS6.82311,7 22.29649,1 6.07610,0 77.07671,2 8.73910,9 54.93456,8 7.18611,0 27.18656,6
C 10 Elintarvikkeiden valmistus5170,9 55891,0 311.0021,3 9801,5
C 11 Juomien valmistus70,0 31
C 13 Tekstiilien valmistus1.0571,8 791.6762,8 181.7592,2 157631,2
C 14 Vaatteiden valmistus1.4012,4 1.1841,9 2.1452,7 103.1654,9 45
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus4510,8 5190,9 5470,7 5730,9 17
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)6001.8202.1002.767
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus4260,7 7.4593300,5 19.8633560,4 26.0922400,4 12.712
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen40,0 3330,0 2240,0 25190,0 11
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus140,0 3.771130,0 1.438120,0 744940,1 3.550
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus1.0321,8 401.0111,7 181.2481,6 306331,0 41
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
C 24 Metallien jalostus140,0 2832810,1 18
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)110,0 4132220,0 26
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus350,1 1.9651.977200,0 2.16940,0 2.685
C 27 Sähkölaitteiden valmistus50,0 1.98240,0 3.63530,0 4.2921570,2 3.660
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus2870,5 6.0532310,4 48.080130,0 19.25250,0 1.282
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus60,0 64
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus7901,0
C 31 Huonekalujen valmistus3350,6 591490,2 201810,2 821340,2
C 32 Muu valmistus5801,0 1523550,6 415660,7 913910,6 282
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus383910,0 50,0 10
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO20,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto20,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO90,0 5.87312,9 6.5826,1 6.0036,2 1.2942,7
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys90,0 5.8736.5826.0031.294
F RAKENTAMINEN160,0 270,1 140,0 360,0 210,0 150,0 620,1
F 41 Talonrakentaminen150,0 110,0
F 42 Maa- ja vesirakentaminen2736
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta10,0 30,0 60,0 70,0 62
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS48.33382,8 12.88628,4 47.56378,1 18.48717,1 61.00176,3 29.99031,0 50.45677,4 15.40632,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus5901,0 141.3102,2 311.9882,5 611.1791,8 49
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)19.47833,4 12.85720.96234,4 18.44727.02133,8 29.92219.48529,9 15.345
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)28.26548,4 1525.28441,5 931.99240,0 729.79145,7 11
H KULJETUS JA VARASTOINTI30,0 90,0 50,0 40,0 310,1
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus80,0 3031
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta310,0 50,0 40,0
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta4
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA60,0 40,0 10,0 40,0
I 55 Majoitus
I 56 Ravitsemistoiminta60,0 410,0 40,0
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ330,1 300,1 50,0 200,0 10,0 650,1
J 58 Kustannustoiminta1110,0
J 61 Televiestintä15
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta440,0 2065
J 63 Tietopalvelutoiminta10,0
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA4210,7 10,0 4540,7 6380,8 5150,8
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)4210,7 14540,7 6380,8 5150,8
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA140,0 50,0 40,0 60,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta1450,0 40,0 60,0
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA410,1 1.7233,8 760,1 940,1 390,0 1510,2 370,1 1350,3
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi10,0 680,1 1160,0 150,0
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi10,0 1.68150,0 3110,0 10720,0 83
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen4350,0 624251
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus100,0 20,0
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle60,0 10,0 10,0 240,0
M 75 Eläinlääkintäpalvelut230,0 250,0 210,0 160,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA190,0 160,0 50,0 110,0 870,1 290,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta20,0 30,0 230,0
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut50,0 40,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut70,0 80,0 20,0 580,1
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito20,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle10,0
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
P KOULUTUS190,0 240,0 260,0 90,0
P 85 Koulutus190,0 240,0 260,0 90,0
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT20,0 110,0 20,0 80,0
Q 86 Terveyspalvelut20,0 110,0 20,0 80,0
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS330,1 370,1 640,1 660,1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta10,0 60,0 70,0
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut320,1 310,1 560,1 590,1
S MUU PALVELUTOIMINTA1.2292,1 20,0 2.6444,3 140,0 7.4789,3 6.1299,4
S 94 Järjestöjen toiminta10,0 50,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus2
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut2.6354,3 7.4779,3 6.1249,4
X Toimiala tuntematon1.3572,3 2.3115,1 3.9626,5 5.2904,9 1.9592,4 5.1225,3 6601,0 3.6767,6
A-X KAIKKI RYHMÄT 58.340100,0 45.419 60.888100,0 108.195 79.992100,0 96.655 65.182100,0 48.057

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Pakistanista Suomeen ja Suomen vientiä Pakistaniin
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot