Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Japanista ja Suomen vienti Japaniin toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS10,0 2780,1 10,0 5020,2 570,0 4010,1 50,0 7720,2
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut10,0 10,0 570,0 40,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu391820,0 7
A 03 Kalastus ja vesiviljely
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1750,1 2040,1 6560,3 1360,0 50,0 1220,0 170,0 2180,1
B 07 Metallimalmien louhinta46
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta50,0
C TEOLLISUUS54.86025,6 229.56474,1 51.41122,3 253.42288,2 49.41126,2 264.37882,9 53.81526,0 267.15483,7
C 10 Elintarvikkeiden valmistus7790,4 3.7986230,3 3.5305090,3 3.3267230,3 3.522
C 11 Juomien valmistus2940,1 1.16010,0 2.263780,0 1.7912980,1 1.574
C 13 Tekstiilien valmistus5550,3 9477420,3 7839850,5 1866360,3 190
C 14 Vaatteiden valmistus440,0 2.559210,0 2.212140,0 1.885200,0 1.721
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus22269125
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)140,0 52.215150,0 54.46450,0 41.58060,0 63.190
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus1.8270,9 49.6372.0450,9 60.9761.4760,8 47.1462.9481,4 46.214
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1450,1 61890,1 6890,0 61840,1 6
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus8.3203,9 14.44610.6744,6 26.4544.7762,5 24.5035.3232,6 24.562
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus2.2851,1 2.1332.5921,1 1.9192.7531,5 1.1512.7321,3 1.020
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus200,0 2813040,1 3272570,1 3191600,1 291
C 24 Metallien jalostus1.4240,7 39.5271.5380,7 33.6209710,5 26.9431.1990,6 29.132
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)3660,2 1.2571370,1 1.9594040,2 1.8302390,1 1.405
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus10.0664,7 25.48611.2184,9 20.10512.7236,7 22.65414.3196,9 28.331
C 27 Sähkölaitteiden valmistus4.2442,0 4.6243.8531,7 9.5393.4321,8 32.1702.4901,2 21.132
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus10.2844,8 23.3975.7992,5 26.4689.3004,9 45.1017.0353,4 28.596
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus6170,3 4538730,4 7872.2951,2 6191.3160,6 2.292
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus8.3283,9 9096.2512,7 5512.3801,3 3912.8341,4 1.546
C 31 Huonekalujen valmistus240,0 183240,0 103110,0 36100,0 559
C 32 Muu valmistus3030,1 1.4311.0630,5 1.4277570,4 1.3234600,2 2.541
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus3.3341,6 1.1141.5610,7 4425.0302,7 8598.7714,2 989
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO160,0
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto160,0
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO4940,2 20,0 6000,2 210,0 2730,1
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu20,0 210,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys494600273
F RAKENTAMINEN3120,1 100,0 180,0 20,0 210,0 170,0 780,0 290,0
F 41 Talonrakentaminen81429
F 42 Maa- ja vesirakentaminen2
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta3000,1 150,0 2190,0 390,0
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS148.54269,3 57.88218,7 168.36073,0 17.0825,9 128.73468,3 42.37113,3 142.72269,0 43.33113,6
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus81.53138,0 4498.93442,9 369.23136,7 366.13632,0 13
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)62.48029,2 57.00564.36527,9 16.43455.26529,3 41.89072.56035,1 42.744
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)4.5312,1 8335.0612,2 6454.2392,2 4794.0261,9 575
H KULJETUS JA VARASTOINTI6610,3 330,0 8740,4 330,0 610,0 420,0 1010,0 470,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus1020,0 10,0 260,0
H 51 Ilmaliikenne4960,2 277650,3 3360,0 3970,0 42
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta200,0 6290,0 210,0 2700,0 5
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA30,0 310,0 40,0 150,0 80,0 60,0 60,0 200,0
I 55 Majoitus
I 56 Ravitsemistoiminta30,0 3130,0 1580,0 560,0 20
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ4.0731,9 9420,3 4.1081,8 6310,2 4.5762,4 6790,2 1.4530,7 1.2750,4
J 58 Kustannustoiminta8550,4 3506590,3 1341240,1 771270,1 462
J 61 Televiestintä710,0 610,0 230,0 550,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta2.5511,2 5841.9620,9 4932.0931,1 5971.0460,5 810
J 63 Tietopalvelutoiminta5860,3 1.3820,6 2.3141,2 2680,1
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA240,0 380,0 80,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)240,0 380,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA40,0 40,0 640,0 70,0 10,0 710,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta40,0 40,0 6470,0 10,0 71
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1.7310,8 4.2651,4 1.0940,5 3.4861,2 1.0520,6 4.7041,5 1.9290,9 2.9110,9
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi190,0 4110,0 96240,0 3500,0 2
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi2480,1 2.4526270,3 1.6716110,3 2.4275800,3 380
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen1.4540,7 1.6524170,2 1.5533970,2 2.0901.2440,6 2.346
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus10,0 10,0 260,0 290,0 1
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle90,0 156380,0 164140,0 181450,0 182
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA9250,4 1500,0 8670,4 2130,1 7350,4 10,0 1.5150,7 1.2330,4
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta10,0 20,0 110,0
N 78 Työllistämistoiminta20,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut8550,4 7990,3 6970,4 4470,2
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito170,0 40,0 90,0 20,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle500,0 620,0 180,0 1.0650,5
P KOULUTUS1300,1 2070,1 950,1 50,0 2100,1
P 85 Koulutus1300,1 2070,1 950,1 52100,1
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT1060,0 1100,0 790,0 90,0 1120,1
Q 86 Terveyspalvelut1060,0 1090,0 790,0 91120,1
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut10,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS9400,4 1840,1 2500,1 3670,1 7980,4 2620,1 6400,3 2800,1
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta30,0 350,0 1310,0 621210,1 55
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut9190,4 2380,1 7950,4 5040,2
S MUU PALVELUTOIMINTA570,0 320,0 250,0 220,0
S 94 Järjestöjen toiminta20,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus550,0 9310,0 220,0 210,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut20,0 30,0
X Toimiala tuntematon1.7500,8 15.8615,1 2.3561,0 10.6553,7 2.8251,5 6.0911,9 4.0902,0 1.5160,5
A-X KAIKKI RYHMÄT 214.309100,0 309.908 230.485100,0 287.253 188.503100,0 319.089 206.747100,0 319.143

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Japanista Suomeen ja Suomen vientiä Japaniin
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot