Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Iso-Britanniasta ja Suomen vienti Iso-Britanniaan tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET4590,1 1.7460,3 3200,1 2.3770,3 1170,0 2.4430,4 1.3770,4 1.2020,2
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut4500,1 403150,1 311030,0 21.3660,4 17
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet1.7062.34610,0 2.44110,0 1.185
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut90,0 50,0 140,0 100,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA158.54730,8 1920,0 128.66924,0 1700,0 118.91927,5 19.0183,0 60.41416,0 1170,0
B 06 Raakaöljy ja maakaasu157.87130,6 127.25623,7 115.99326,8 58.40015,5
B 07 Metallimalmit30,0 118.795
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet6770,1 1921.4100,3 1692.9260,7 2232.0140,5 116
C TEOLLISUUSTUOTTEET344.30866,8 593.52599,0 396.24373,9 672.10998,5 303.14970,0 596.21695,6 306.03481,2 647.21499,1
C 10 Elintarvikkeet18.3973,6 2.62320.5683,8 2.30920.3444,7 2.57720.1225,3 3.041
C 11 Juomat6.8441,3 7539.3461,7 2.4098.0591,9 1.2458.1092,2 2.032
C 12 Tupakkatuotteet340,0
C 13 Tekstiilit4.5800,9 3.1845.1721,0 3.3914.2641,0 2.2014.3351,1 3.146
C 14 Vaatteet1.4480,3 2.0951.1140,2 1.6021.3090,3 1.3941.2540,3 1.357
C 15 Nahka ja nahkatuotteet5480,1 1.0075690,1 9476000,1 1.1935270,1 1.125
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet1.3650,3 75.4407860,1 89.1203810,1 62.6406640,2 60.278
C 17 Paperi ja paperituotteet10.7702,1 135.49210.8622,0 137.7938.8072,0 141.5457.6722,0 125.313
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut110,0 120,0 100,0 260,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus6740,1 91.99919.0643,6 109.09010.9882,5 486.6641,8 141.283
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet59.17411,5 31.77442.4737,9 35.72941.3179,5 34.36039.07810,4 30.541
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet18.8913,7 7.40519.7583,7 12.31421.3634,9 7.12320.2265,4 14.252
C 22 Kumi- ja muovituotteet11.8282,3 10.47313.2002,5 11.24911.8292,7 10.77210.7422,8 10.459
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet6.6731,3 2.0887.8561,5 2.8777.2961,7 2.1456.7091,8 2.818
C 24 Perusmetallit17.1633,3 40.39015.8333,0 53.67214.4683,3 38.03018.0644,8 41.203
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet11.4632,2 11.0217.7651,4 9.6318.7052,0 8.5826.6231,8 6.786
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet27.7675,4 27.47523.8394,4 24.17420.4154,7 24.17324.0736,4 26.381
C 27 Sähkölaitteet14.0552,7 35.25314.8562,8 47.87812.4802,9 123.51313.8153,7 31.752
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat58.39611,3 70.45260.61011,3 75.16544.30610,2 62.82553.15214,1 101.108
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut58.77611,4 10.51864.17712,0 10.62752.44612,1 6.60952.61314,0 11.869
C 30 Muut kulkuneuvot5.2701,0 15.89549.4279,2 26.3995.7751,3 47.6152.9330,8 14.123
C 31 Huonekalut9840,2 3.6357190,1 2.4337640,2 2.7948440,2 2.961
C 32 Muut tehdasvalmisteet9.2321,8 14.5528.2371,5 13.3017.2231,7 14.8337.7552,1 15.387
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT3.0730,6 3.0480,5 3.7180,7 5.7160,8 4.3631,0 5.4370,9 7940,2 3.7870,6
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut3.0730,6 3.0483.7180,7 5.7164.3631,0 5.4377940,2 3.787
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT3.4020,7 5410,1 2.8360,5 3600,1 2.5600,6 3460,1 3.8091,0 3860,1
J 58 Kustannuspalvelut2.9460,6 4182.4330,5 2632.1590,5 2183.3570,9 303
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut4570,1 1244020,1 974010,1 1284530,1 83
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT1220,0 1560,0 1610,0 10,0 1330,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut10,0
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut1210,0 1560,0 1610,0 11330,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT2.3550,5 5210,1 5970,1 1.8580,3 1880,0 1280,0 3300,1 760,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut2.3160,4 4853500,1 1.7901360,0 992650,1 49
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut400,0 362480,0 68520,0 29650,0 27
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ515.554100599.574100535.985100682.594100433.056100623.590100377.001100652.782100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Iso-Britanniasta Suomeen ja Suomen vientiä Iso-Britanniaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot