Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Suomen vienti ja tuonti BEC*)-luokitus: Iso-Britannia (GB) 2023 neljäs vuosineljännes

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Iso-Britannia

Iso-Britannia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Iso-Britanniaan (GB)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 4.9830,8 5.169
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 270,0 95-71,7
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 10,0 4-74,6
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 260,0 92-71,6
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 4.9560,8 5.074-2,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 2.8930,4 2.8551,3
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 2.0630,3 2.219-7,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 281.53343,1 399.790
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 5.1490,8 35.220-85,4
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 276.38442,3 364.570-24,2
3. Poltto- ja voiteluaineet 141.31221,6 113.521
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00,0 058,2
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 141.31221,6 113.52124,5
321. Moottoripolttoaineet 93.35114,3 113.468-17,7
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 47.9617,3 53..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 173.05926,5 148.620
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 144.49122,1 121.67418,8
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 28.5674,4 26.9466,0
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 27.5144,2 19.267
51. Henkilöautot 530,0 0..
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 10.8131,7 10.4063,9
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 8.9621,4 8.2089,2
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 1.8510,3 2.198-15,8
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 16.6482,5 8.86187,9
6. Kulutustavarat 24.7093,8 17.433
61. Kestokulutustavarat 2.2780,3 3.638-37,4
62. Puolikestokulutustavarat 5.1610,8 4.9634,0
63. Kertakulutustavarat 17.2702,6 8.83295,5
7. Muut tavarat 5730,1 1.442
Kaikki ryhmät 653.682100,0 705.242-7,3

Lähde: Tulli

Iso-Britannia

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Iso-Britanniasta (GB)

Q4 / 2023Q4 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 26.2837,0 24.012
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 1.5100,4 444240,1
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön 1.0520,3 27..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 4580,1 4179,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 24.7736,6 23.5685,1
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 6280,2 49127,7
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 24.1456,4 23.0774,6
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 85.24022,6 111.098
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 5.4201,4 8.698-37,7
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 79.81921,2 102.400-22,1
3. Poltto- ja voiteluaineet 66.79417,7 185.226
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 58.40115,5 173.180-66,3
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 8.3932,2 12.046-30,3
321. Moottoripolttoaineet 140,0 8.389-99,8
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 8.3792,2 3.657129,1
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 90.54524,0 100.557
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 67.55217,9 74.969-9,9
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 22.9926,1 25.588-10,1
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 58.67615,6 67.781
51. Henkilöautot 44.53911,8 46.559-4,3
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot 6190,2 2.737-77,4
521. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, teollinen käyttö 5670,2 1.332-57,4
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö 520,0 1.404-96,3
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 13.5183,6 18.485-26,9
6. Kulutustavarat 45.05511,9 49.116
61. Kestokulutustavarat 3.3140,9 4.963-33,2
62. Puolikestokulutustavarat 7.3481,9 8.924-17,7
63. Kertakulutustavarat 34.3939,1 35.229-2,4
7. Muut tavarat 4.4471,2 3.829
Kaikki ryhmät 377.040100,0 541.619-30,4

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Iso-Britanniasta Suomeen ja Suomen vientiä Iso-Britanniaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot