Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

Euraasian talousunioni: Armenia, Kazakstan, Kirgisian tasavalta, Valko-Venäjä, Venäjä
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Euraasian talousunionista ja Suomen vienti Euraasian talousunioniin toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
Euraasian talousunioni: Armenia, Kazakstan, Kirgisian tasavalta, Valko-Venäjä, Venäjä
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS200,0 2820,1 1920,0 4150,1 440,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut2820,1 1680,0 210,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu20230,0 397230,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA1010,0 990,0 850,0 290,0
C TEOLLISUUS448.26093,3 174.82453,3 195.27386,8 132.95852,7 361.56086,8 158.85555,4 315.56193,0 197.11576,0
C 10 Elintarvikkeiden valmistus2590,1 6.1542030,1 4.4991960,0 3.5731760,1 4.757
C 11 Juomien valmistus350,0 438165240,0 147223
C 13 Tekstiilien valmistus488550359354
C 14 Vaatteiden valmistus1.462583520200
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus580,0 1130,1 1841503
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)2271.169870,0 1.321
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus10,0 9.850300,0 4.350170,0 8.156130,0 5.895
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen902539
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus1.2160,3 10.0697.5203,3 10.68913.0453,1 10.12737.14610,9 7.817
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus5050,1 4.468340,0 4.414390,0 3.451450,0 3.649
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus5240,1 8841540,1 1.3731110,0 790950,0 785
C 24 Metallien jalostus432.05289,9 59.909184.60182,1 51.463345.23882,8 89.797275.25681,1 117.631
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)1190,0 3.75250,0 9.55210,0 9.415180,0 7.852
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus7650,2 4.0985700,3 4.9403970,1 4.6532140,1 5.935
C 27 Sähkölaitteiden valmistus4320,1 1.9501420,1 1.4352980,1 1.7319330,3 2.559
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus680,0 60.4641050,0 29.454740,0 15.724680,0 28.257
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus10,0 6091.4292.6212.726
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus1210,0 1
C 31 Huonekalujen valmistus182175785416
C 32 Muu valmistus5010,1 2.6951420,1 2.805930,0 2.2961030,0 3.507
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus80,0 62020,0 538231159
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO2440,1 26.4376,3
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto2440,1 26.4376,3
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO10,0 40,0 810,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys1481
F RAKENTAMINEN20,0 1.7000,5 1.0930,4 1.2370,4 1.9360,7
F 41 Talonrakentaminen811162439270
F 42 Maa- ja vesirakentaminen12
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta20,0 8779317981.666
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS30.6466,4 54.90016,7 13.4976,0 41.10616,3 27.6196,6 37.65713,1 23.2126,8 37.84114,6
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus6760,1 8.3813990,2 4.0901.1090,3 4.0046630,2 2.953
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)29.7066,2 36.40712.7605,7 29.06226.2426,3 26.71922.2796,6 26.264
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)2630,1 10.1123380,2 7.9542680,1 6.9342700,1 8.623
H KULJETUS JA VARASTOINTI1380,0 18.4895,6 14.7206,5 12.7315,0 290,0 10.1733,5 1010,0 6.0202,3
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus200,0 83414.6446,5 63510,0 2.6753.430
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1190,0 17.655760,0 12.095280,0 7.4971010,0 2.590
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA20,0 120,0 300,0 520,0 130,0 190,0
I 55 Majoitus239
I 56 Ravitsemistoiminta20,0 10300,0 131319
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ10,0 5020,2 1640,1 320,0 1330,1
J 61 Televiestintä10,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta3161513210
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA50,0 100,0
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)50,0 100,0
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA730,0 80,0 160,0 2050,1
L 68 Kiinteistöalan toiminta7380,0 16205
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA1.2070,3 2.6060,8 9490,4 1.3080,5 7180,2 1.8770,7 1610,0 1.8670,7
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi1.0770,2 456780,3 7080,2 2001050,0 659
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi1090,0 1.646220,0 282700397
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen50,0 3751980,1 829100,0 715520,0 412
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus50,0 354232221394
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle100,0 186500,0 204140,0 4
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA340,0 2300,1 1.4510,6 200,0 2020,1 40,0 850,0
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta340,0 1931.3336841
N 78 Työllistämistoiminta891144
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut16
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito200,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle10,0 40,0
P KOULUTUS1900,1 6330,3 30,0 600,0 20,0
P 85 Koulutus1906333600,0 2
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS10,0 1.4340,4 100,0 2340,1 310,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta45911
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut10,0
S MUU PALVELUTOIMINTA150,0 100,0 30,0 10,0
S 94 Järjestöjen toiminta
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus420,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut150,0 90,0 30,0 10,0
X Toimiala tuntematon750,0 72.64822,2 790,0 60.48124,0 1480,0 76.16126,5 3380,1 14.0355,4
A-X KAIKKI RYHMÄT 480.630100,0 327.864 224.852100,0 252.474 416.735100,0 286.987 339.483100,0 259.495

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Euraasian talousunionista Suomeen ja Suomen vientiä Euraasian talousunioniin
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot