Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)

BRICS-maat+laajennus: Brasilia, Egypti, Etelä-Afrikka, Etiopia, Intia, Iran, Kiina, Saudi-Arabia, Venäjä, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen BRICS-maista+laajennus ja Suomen vienti BRICS-maihin+laajennus toimialoittain (NACE*))


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
BRICS-maat+laajennus: Brasilia, Egypti, Etelä-Afrikka, Etiopia, Intia, Iran, Kiina, Saudi-Arabia, Venäjä, Yhdistyneet Arabiemiirikunnat
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS2700,0 5900,0 4870,0 2470,0 1.3550,1 190,0 1.5840,1 6470,0
A 01 Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut2540,0 4700,0 1.1680,0 6200,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu150,0 1160,0 671400,0 199630,0 11
A 03 Kalastus ja vesiviljely10,0 50,0 460,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA5.9670,2 50.4192,4 1.4000,1 24.2241,3 1.1540,0 20.8711,3 1.3810,1 18.2181,1
B 07 Metallimalmien louhinta48.71522.93018.99117.055
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta1200,0 8390,0 7550,0 5750,0
C TEOLLISUUS1.137.92743,3 1.804.03886,8 821.09736,9 1.672.72188,4 930.47936,4 1.389.76086,5 1.011.65638,5 1.471.15888,3
C 10 Elintarvikkeiden valmistus26.0311,0 42.71929.9391,3 31.59246.3441,8 23.21345.8191,7 24.154
C 11 Juomien valmistus1.1250,0 5439320,0 1747340,0 2162830,0 234
C 13 Tekstiilien valmistus3.4490,1 1.3964.5870,2 1.2143.3970,1 1.8432.7880,1 976
C 14 Vaatteiden valmistus26.0971,0 3.08519.2480,9 1.31835.9841,4 91916.9140,6 570
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus9.1500,3 2.8586.5110,3 2.6807.6160,3 1.8876.1910,2 1.544
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)2.6510,1 58.0432.4420,1 53.5321.7990,1 48.9291.2270,0 91.240
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus35.1901,3 499.83822.0341,0 435.04520.8240,8 414.68015.5770,6 452.723
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen8780,0 2046900,0 1611.2090,0 2986230,0 793
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus36.4991,4 112.42232.2131,4 91.12439.7891,6 64.90763.7062,4 92.694
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus19.4800,7 9.26816.5180,7 9.98616.6990,7 8.20515.4250,6 11.250
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus8.6270,3 5.4887.6650,3 6.6687.1920,3 4.9746.3360,2 6.816
C 24 Metallien jalostus481.76518,3 99.220250.42211,3 144.820375.67814,7 163.502309.00411,8 171.370
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)27.7591,1 12.61423.7081,1 20.69919.9420,8 17.03717.0710,6 18.522
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus60.1272,3 224.88358.9252,7 259.83259.1382,3 109.71553.7182,0 96.822
C 27 Sähkölaitteiden valmistus185.9107,1 98.442185.1178,3 94.139162.8236,4 129.782238.6769,1 96.553
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus78.3853,0 454.31075.3753,4 460.23071.8402,8 333.58260.0252,3 339.329
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus8.4630,3 3.3617.9460,4 4.8289.2060,4 3.6309.8020,4 3.306
C 30 Muiden kulkuneuvojen valmistus6.2050,2 104.2228.4670,4 67610.2340,4 6156.6120,3 308
C 31 Huonekalujen valmistus1.3400,1 1.0671.3710,1 1.4341.5950,1 2.4281.4170,1 1.602
C 32 Muu valmistus5.5020,2 9.4499.6010,4 9.05410.4380,4 8.6228.9410,3 11.954
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus3.4160,1 8.5884.3960,2 20.4847.2930,3 14.1747.6280,3 10.570
D SÄHKÖ-, KAASU-, LÄMPÖ- JA ILMASTOINTIHUOLTO32.5061,2 11.3540,5 32.3521,3 5.4290,2
D 35 Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuolto32.5061,2 11.3540,5 32.3521,3 5.4290,2
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO1780,0 5.2450,3 6810,0 4.2360,2 1400,0 5.7750,4 3500,0 5.7620,3
E 36 Veden otto, puhdistus ja jakelu40,0 30,0 110,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys1700,0 5.2456760,0 4.2361400,0 5.7753390,0 5.760
F RAKENTAMINEN41.3051,6 4.5680,2 52.6452,4 4550,0 18.5540,7 3.3220,2 7.5630,3 2.6110,2
F 41 Talonrakentaminen8271621875
F 42 Maa- ja vesirakentaminen1.5331622.8492.151
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta5.7890,2 2.2084.7040,2 1874.5080,2 2863.9050,1 456
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS1.201.12145,7 94.8154,6 1.106.65749,8 92.3084,9 1.168.01145,7 92.8675,8 1.056.46540,2 88.4165,3
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus103.5063,9 7.177100.9404,5 3.979113.1234,4 2.94099.5703,8 1.900
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)774.25829,4 79.157684.40330,8 82.584680.68526,6 84.294546.36520,8 79.954
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)323.35612,3 8.481321.31414,5 5.745374.20314,6 5.633410.53115,6 6.563
H KULJETUS JA VARASTOINTI1.9250,1 7.3580,4 19.2190,9 5.9370,3 150.5985,9 6.1960,4 213.3338,1 8.4470,5
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus340,0 69414.7460,7 8441500,0 2.0601220,0 3.409
H 51 Ilmaliikenne340,0 69360,0 19370,0 11220,0 21
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta1.6670,1 4.7634.2260,2 2.8021.6890,1 3.7631.3060,0 4.816
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA9220,0 230,0 9480,0 560,0 1.4860,1 140,0 1.2210,0 190,0
I 55 Majoitus1250,0 51910,0 82050,0 12760,0
I 56 Ravitsemistoiminta7960,0 187570,0 481.2810,1 139450,0 19
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ112.1084,3 6.8580,3 106.4744,8 6.0460,3 108.9004,3 8.0590,5 133.3955,1 7.8640,5
J 58 Kustannustoiminta6.7840,3 3.9627.5810,3 3.8313.8460,2 5.0035.7090,2 4.823
J 61 Televiestintä78.5573,0 4773.0193,3 6280.3473,1 2896.0093,7 27
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta16.2520,6 2.63518.2850,8 2.13216.1950,6 3.02623.5960,9 2.858
J 63 Tietopalvelutoiminta10.4130,4 7.5330,3 8.4140,3 8.0530,3
K RAHOITUS- JA VAKUUTUSTOIMINTA2.1350,1 120,0 2.0850,1 90,0 3.7030,1 20,0 2.7870,1
K 64 Rahoituspalvelut (pl. vakuutus- ja eläkevakuutustoiminta)1.3500,1 1.1370,1 3.0670,1 1.8270,1
L KIINTEISTÖALAN TOIMINTA5320,0 1.3000,1 780,0 9240,0 450,0 9750,0 1860,0
L 68 Kiinteistöalan toiminta5320,0 1.3000,1 789240,0 459750,0 186
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA33.1501,3 15.8110,8 22.4341,0 16.3270,9 19.8110,8 11.5570,7 22.1910,8 14.1680,9
M 69 Lakiasiain- ja laskentatoimen palvelut110,0 210,0 370,0 1190,0 36
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi2.8580,1 1.0461.9780,1 4201.8630,1 9301.4140,1 420
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi19.9740,8 11.57810.9530,5 7.2629.8930,4 7.73911.0220,4 8.958
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen8.8710,3 2.6277.7380,3 8.4046.9000,3 2.6558.5410,3 4.245
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus2990,0 3565170,0 2313140,0 1592980,0 496
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle1.1070,0 2051.1840,1 597830,0 738660,0 43
M 75 Eläinlääkintäpalvelut300,0 430,0 200,0 310,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA9.6510,4 1.5800,1 5.8270,3 8200,0 5.2680,2 1.0640,1 4.9630,2 9240,1
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta3.0380,1 4662.0350,1 1332.0180,1 2841.7320,1 470
N 78 Työllistämistoiminta160,0 8160,0 23110,0 760,0 32
N 79 Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminta; varauspalvelut2.8950,1 162040,0 2140,0 2160,0
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut2.3120,1 382.0330,1 491.8100,1 471.9110,1 145
N 81 Kiinteistön- ja maisemanhoito5210,0 2290,0 540,0 1840,0
N 82 Hallinto- ja tukipalvelut liike-elämälle8700,0 1.3110,1 1.1610,0 9150,0
P KOULUTUS3950,0 160,0 5910,0 190,0 3380,0 170,0 4240,0 30,0
P 85 Koulutus3950,0 165910,0 193380,0 174240,0 3
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT2970,0 3900,0 20,0 3560,0 130,0 2670,0 520,0
Q 86 Terveyspalvelut2920,0 3890,0 23420,0 122600,0 52
Q 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
Q 88 Sosiaalihuollon avopalvelut40,0 10,0 140,0 70,0
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS2.3740,1 1.4930,1 1.6870,1 6200,0 2.0560,1 2380,0 2.1710,1 8040,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta5430,0 751990,0 85410,0 624680,0 2
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut1.8040,1 1.4480,1 1.5030,1 1.6650,1
S MUU PALVELUTOIMINTA3.8150,1 3.8280,2 3.9610,2 4.5290,2
S 94 Järjestöjen toiminta230,0 1720,0 80,0 250,0
S 95 Tietokoneiden, henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjaus1.7180,1 11.6170,1 21.9790,1 1.9200,1
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut2.0740,1 2.1390,1 1.9740,1 2.5840,1
X Toimiala tuntematon43.1441,6 85.9024,1 64.4222,9 68.2473,6 105.8414,1 66.7874,2 157.1876,0 46.8042,8
A-X KAIKKI RYHMÄT 2.629.738100,0 2.079.060 2.223.554100,0 1.892.635 2.555.317100,0 1.606.558 2.627.904100,0 1.666.085

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia BRICS-maista+laajennus Suomeen ja Suomen vientiä BRICS-maihin+laajennus
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot