Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Costa Ricasta ja Suomen vienti Costa Ricaan tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET21.90568,2 31.27477,8
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut21.67967,5 31.04177,2
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet2260,7 2330,6
C TEOLLISUUSTUOTTEET10.19531,8 12.77899,2 8.87622,1 18.64899,9
C 10 Elintarvikkeet1.0153,2 9722,4
C 11 Juomat3044
C 13 Tekstiilit7710,0
C 14 Vaatteet1080,3 920,2
C 15 Nahka ja nahkatuotteet120,0
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet300,1
C 17 Paperi ja paperituotteet4.14930,0 7.228
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet50,0 3.887210,1 5.084
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet390,1 39230,0 1
C 22 Kumi- ja muovituotteet3591,1 1.8052090,5 1.420
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet1939
C 24 Perusmetallit1
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet90,0 16840,0 128
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1.4634,6 9381.1492,9 1.944
C 27 Sähkölaitteet1.9576,1 6792.4026,0 388
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat80,0 18430,0 1.976
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut10,0 10,0 5
C 30 Muut kulkuneuvot20,0 10,0
C 31 Huonekalut1
C 32 Muut tehdasvalmisteet5.22916,3 4483.9849,9 391
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT1050,8 110,1
J 58 Kustannuspalvelut91
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1411
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ32.102100,0 12.88440.188100,0 18.660

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Costa Ricasta Suomeen ja Suomen vientiä Costa Ricaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot