Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Costa Rican ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC*) kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun mukaisesti vuoden 2023 tammi-marraskuussa


*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.

Costa Rica

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Costa Ricaan (CR) 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat3045-32,5
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 00..
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön00..
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön00..
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 3044-32,0
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön3044-32,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty12.19814.346-15,0
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty00..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty12.19814.346-15,0
3. Poltto- ja voiteluaineet00..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 00..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet00..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet2.4705.203-52,5
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)1.7344.860-64,3
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)736343114,6
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet05..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet05..
6. Kulutustavarat22799128,1
61. Kestokulutustavarat60..
62. Puolikestokulutustavarat1269039,4
63. Kertakulutustavarat959941,5
Kaikki ryhmät14.92519.698-24,2

Lähde: Tulli

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Costa Ricasta (CR) Suomeen vuoden 2023 tammi-marraskuu

2023 1-11
1000 €
2022 1-11
1000 €
Muutos
%
1. Elintarvikkeet ja juomat24.11734.332-29,8
11. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat 23.12933.360-30,7
111. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin teolliseen käyttöön2.2271.45752,8
112. Jalostamattomat elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön20.90131.903-34,5
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 9889721,7
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön20..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön9879721,5
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty73058325,2
21. Jalostamattomat teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty250261-4,0
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty48032348,8
3. Poltto- ja voiteluaineet00..
31. Jalostamattomat poltto- ja voiteluaineet 00..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet7.2227.1481,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet)5.5184.37426,2
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet)1.7042.774-38,6
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet7557,9
52. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot20..
522. Muut kuljetusvälineet kuin henkilöautot, muu kuin teollinen käyttö20..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet558,6
6. Kulutustavarat2.0901.49140,1
61. Kestokulutustavarat1.22685044,1
62. Puolikestokulutustavarat74652143,1
63. Kertakulutustavarat118120-1,3
7. Muut tavarat153-97,6
Kaikki ryhmät34.16843.598-21,6

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Costa Ricasta Suomeen ja Suomen vientiä Costa Ricaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot