Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kiinasta ja Suomen vienti Kiinaan tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET1.2150,1 9.0750,9 8210,1 13.4841,5 9590,1 11.0321,3 1.1000,1 4.4940,5
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut1.1210,1 9.0747690,0 13.4847930,0 11.0311.0370,1 4.494
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet300,0 90,0 340,0 1110,0
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut640,0 420,0 1330,0 520,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA5.2750,3 17.8361,8 3.2310,2 23.9672,7 3.4150,2 30.2323,6 4.4620,3 25.8223,1
B 07 Metallimalmit1120,0 16.4521500,0 22.6321140,0 28.3441.0750,1 24.740
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet5.1630,3 1.3843.0810,2 1.3353.3010,2 1.8883.3870,2 1.082
C TEOLLISUUSTUOTTEET1.715.73599,2 957.44396,9 1.584.05599,4 851.23895,5 1.689.24999,1 790.80194,6 1.740.86698,4 807.55696,0
C 10 Elintarvikkeet11.1780,6 35.4699.3420,6 23.79511.1910,7 15.43211.2110,6 16.913
C 11 Juomat590,0 2971050,0 4791030,0 225790,0 249
C 13 Tekstiilit26.6851,5 4.51623.6321,5 4.59523.3661,4 4.30922.0141,2 4.340
C 14 Vaatteet107.2886,2 1.39185.0865,3 543138.4208,1 39491.1785,2 420
C 15 Nahka ja nahkatuotteet43.4362,5 79735.3232,2 64945.6592,7 46133.8131,9 531
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet4.5340,3 37.2494.8830,3 21.3454.1270,2 31.0063.8070,2 52.999
C 17 Paperi ja paperituotteet4.7450,3 370.4417.0210,4 290.1175.2940,3 284.5706.4580,4 306.067
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut40,0 2240,0 3050,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus88.6345,1 2228.5861,8 111.6990,1 354.8413,1 16
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet89.0005,1 100.76846.8452,9 54.92748.3682,8 48.89947.0892,7 60.630
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet6.2300,4 32.7117.7800,5 11.6364.0670,2 20.1585.4020,3 34.933
C 22 Kumi- ja muovituotteet56.8433,3 4.90746.7502,9 5.11347.0772,8 4.15838.5482,2 5.298
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet14.3260,8 1.60415.2351,0 1.67421.0081,2 1.56114.4020,8 1.896
C 24 Perusmetallit36.4492,1 27.03131.1582,0 63.21822.0511,3 40.15522.6941,3 21.640
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet84.0534,9 22.02181.8185,1 9.44074.2634,4 14.62165.1033,7 27.314
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet512.09729,6 99.788523.28532,8 81.956514.84130,2 72.198575.05332,5 75.420
C 27 Sähkölaitteet307.10617,8 47.987291.49718,3 57.920286.94316,8 84.575277.37015,7 59.330
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat156.5579,1 146.795187.01911,7 212.343114.3346,7 161.107105.6126,0 117.894
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut54.7673,2 66449.9043,1 63469.6934,1 1.17261.4903,5 6.478
C 30 Muut kulkuneuvot13.8790,8 18328.5671,8 5.232163.3229,6 127206.49811,7 168
C 31 Huonekalut27.3991,6 12522.9971,4 33121.8251,3 22324.4401,4 200
C 32 Muut tehdasvalmisteet70.4704,1 22.67857.2163,6 5.28071.3744,2 5.44773.4604,2 14.822
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT1500,0 2.0450,2 260,0 1250,0 20,0 10,0 80,0 1000,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut1500,0 2.045260,0 12520,0 180,0 100
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT3.7080,2 1.9190,2 2.3050,1 2.7510,3 2.2920,1 3.4690,4 2.2580,1 3.6110,4
J 58 Kustannuspalvelut2.4420,1 1231.5210,1 5001.9690,1 1911.3890,1 195
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut1.2670,1 1.7967840,0 2.2523220,0 3.2788690,0 3.417
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT10,0 20,0 50,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut125
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT110,0 220,0 80,0 50,0 110,0 20,0 180,0 10,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut100,0 2270,0 560,0 1180,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut10,0 20,0 40,0 11
S MUUT PALVELUT10,0 10,0
S 96 Muut henkilökohtaiset palvelut10,0 10,0
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ1.729.548100988.3401001.594.227100891.5701001.704.445100835.5391001.768.486100841.589100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kiinasta Suomeen ja Suomen vientiä Kiinaan
Neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot