Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Azerbaidzanista ja Suomen vienti Azerbaidzaniin tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET20,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut2
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA80,0 91,1 310,2
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet891,1 31
C TEOLLISUUSTUOTTEET1.80299,8 19.66899,9 84998,0 13.11399,8
C 10 Elintarvikkeet18610,3 4.62818421,2 5.535
C 11 Juomat3
C 12 Tupakkatuotteet
C 13 Tekstiilit920423,5
C 14 Vaatteet115
C 15 Nahka ja nahkatuotteet301
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet593
C 17 Paperi ja paperituotteet1.192386
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus341,9 10512
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet1.55986,4 1.38323727,3 1.934
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet940672
C 22 Kumi- ja muovituotteet491186
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet207160
C 24 Perusmetallit116
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet28721324,6 474
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet50,3 3.2862.476
C 27 Sähkölaitteet50860,7 437
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat150,8 4.54620,3 600
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut10,0 1.20510,1 124
C 30 Muut kulkuneuvot10920,2
C 31 Huonekalut129
C 32 Muut tehdasvalmisteet10,0 14554
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,1 40,0 10,0
J 58 Kustannuspalvelut10,1 11
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut3
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ1.806100,0 19.681867100,0 13.146

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Azerbaidzanista Suomeen ja Suomen vientiä Azerbaidzaniin
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot