Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen BEC (Broad Economic Categories)
in English

Azerbaidzanin ja Suomen välisen kaupan jakautuminen BEC kansainvälisen kaupan tavaraluokittelun*) mukaisesti syyskuussa 2023

*) BEC (Broad Economic Categories) on YK:n ylläpitämä SITC-nimikkeistöön perustuva tavaroiden makrotaloudellisen käyttötarkoituksen mukainen luokitus.)

Azerbaidzan

Azerbaidzan

Taulukko: BEC luokituksen mukainen Suomen vienti Azerbaidzaniin (AZ) syyskuu 2023

9 / 20239 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 66541,9 56218,3
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 66541,9 56218,3
121. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin teollisuuden käyttöön 20,1 0..
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 66341,8 56218,0
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1358,5 941-85,6
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 1358,5 941-85,6
3. Poltto- ja voiteluaineet 382,4 2..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 382,4 2..
321. Moottoripolttoaineet 00 2..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 382,4 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 49831,4 43714,0
41. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet) 37223,4 431-13,7
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 1267,9 5..
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 19412,2 50290,7
51. Henkilöautot 140,9 44-67,4
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 18011,3 6..
6. Kulutustavarat 563,5 63-11,2
62. Puolikestokulutustavarat 20,1 2-31,2
63. Kertakulutustavarat 553,4 61-10,5
Kaikki ryhmät 1.587100,0 2.055-22,8

Lähde: Tulli

Azerbaidzan

Taulukko: BEC luokituksen mukainen tuonti Azerbaidzanista (AZ) Suomeen syyskuu 2023

9 / 20239 / 2022Muutos edellisestä
vastaavasta kaudesta
%
1000 €%1000 €
1. Elintarvikkeet ja juomat 192,6 19-2,9
12. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat 192,6 19-2,9
122. Prosessoidut elintarvikkeet ja juomat pääosin kotitalouskäyttöön 192,6 19-2,9
2. Teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 68095,1 0..
22. Prosessoidut teollisuuden tuotantotarvikkeet, ei muualla määritelty 68095,1 0..
3. Poltto- ja voiteluaineet 10,2 0..
32. Jalostetut poltto- ja voiteluaineet 10,2 0..
322. Muut jalostetut poltto- ja voiteluaineet kuin moottoripolttoaineet 10,2 0..
4. Investointitavarat (paitsi kuljetusvälineet), ja niiden osat ja tarvikkeet 142,0 1..
42. Investointitavaroiden osat ja tarvikkeet (paitsi kuljetusvälineet) 142,0 1..
5. Kuljetusvälineet, ja niiden osat ja tarvikkeet 00 3..
53. Kuljetusvälineiden osat ja tarvikkeet 00 3..
6. Kulutustavarat 00,0 0268,6
61. Kestokulutustavarat 00,0 0..
63. Kertakulutustavarat 00 0..
7. Muut tavarat 00,1 076,0
Kaikki ryhmät 715100,0 23..

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Azerbaidzanista Suomeen ja Suomen vientiä Azerbaidzaniin
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot