Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Puolasta ja Suomen vienti Puolaan tuoteryhmittäin (CPA*)) 2023 tammi-lokakuu


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023 tammi-lokakuu2022 tammi-lokakuu
TuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET78.1973,3 34.6391,5 99.7704,0 37.0701,8
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut76.2433,2 1.84799.7574,0 3.217
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet1.9540,1 2.47860,0 5.232
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut30.31480,0 28.621
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA2.9660,1 12.9040,6 13.9880,6 11.2470,5
B 05 Kivihiili ja ruskohiili2.0850,1 13.6580,5
B 07 Metallimalmit240,0 5.1104.433
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet8570,0 7.7943300,0 6.813
C TEOLLISUUSTUOTTEET2.111.48088,6 2.197.05797,1 2.019.52580,1 1.978.88495,0
C 10 Elintarvikkeet187.2127,9 45.962152.6986,1 40.313
C 11 Juomat12.1810,5 13.9716.4940,3 13.764
C 12 Tupakkatuotteet8.1310,3 14.7310,6
C 13 Tekstiilit11.2540,5 17.62313.2480,5 14.518
C 14 Vaatteet13.5550,6 18.4928.7620,3 24.182
C 15 Nahka ja nahkatuotteet3.0670,1 2.4722.7990,1 2.874
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet20.4670,9 52.89529.1031,2 75.181
C 17 Paperi ja paperituotteet57.4692,4 357.53154.7752,2 455.671
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut170,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus190.6528,0 398.23046.8261,9 98.162
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet177.5567,5 253.006205.4798,2 350.868
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet53.4362,2 21.36451.3242,0 16.379
C 22 Kumi- ja muovituotteet105.8814,4 73.166109.5164,3 82.150
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet61.1312,6 11.72461.8412,5 11.678
C 24 Perusmetallit110.1494,6 311.883130.5335,2 358.768
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet140.8325,9 75.134168.7316,7 48.827
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet135.3295,7 65.852131.2165,2 54.599
C 27 Sähkölaitteet263.11811,0 106.002239.0269,5 91.235
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat225.0359,4 303.436204.0348,1 185.663
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut208.3838,7 44.571248.8929,9 34.874
C 30 Muut kulkuneuvot28.5701,2 7.38739.7441,6 6.455
C 31 Huonekalut64.5042,7 4.43669.5132,8 2.092
C 32 Muut tehdasvalmisteet33.5531,4 11.91931.3281,2 10.649
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT179.6257,5 11.4920,5 244.0119,7 8.3440,4
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut179.6257,5 11.492244.0119,7 8.344
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT9.7280,4 5.7530,3 5.9810,2 5.7930,3
J 58 Kustannuspalvelut8.9260,4 5.6635.0200,2 5.657
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut8010,0 909610,0 135
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT10,0 80,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut10,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut170,0
*A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ2.382.942100,0 2.262.6552.520.650100,0 2.083.275

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Puolasta Suomeen ja Suomen vientiä Puolaan
Alkuvuoden 2023 suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot