Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Panamasta ja Suomen vienti Panamaan tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/6 -2023/10


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/62023/72023/82023/92023/10
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET73399,6 34699,9 31897,8 1.18199,7 1.39598,7
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut73399,6 34699,9 31897,8 1.18199,7 1.39598,7
C TEOLLISUUSTUOTTEET30,4 1.96599,8 10,1 1.22299,8 72,1 633100,0 40,3 1.35299,2 181,3 3.278100,0
C 10 Elintarvikkeet20,2 10,1
C 11 Juomat120,9
C 13 Tekstiilit535
C 15 Nahka ja nahkatuotteet1
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet5418
C 17 Paperi ja paperituotteet10,1 4910,0 431
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus31
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet23359241
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet61464
C 22 Kumi- ja muovituotteet10,1 58310,1 9110,2 12110226
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet2
C 24 Perusmetallit579572
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet69319287
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet1031261,8 11110,1 19843
C 27 Sähkölaitteet9672513214840,3 1.555
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat10,1 95250126581106
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut5
C 30 Muut kulkuneuvot6
C 31 Huonekalut28
C 32 Muut tehdasvalmisteet282393194969
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT40,2 30,2 110,8
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut3311
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ7361001.9691003471001.2251003251006331001.1851001.3631001.4141003.278100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Panamasta Suomeen ja Suomen vientiä Panamaan
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot