Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Ghanasta ja Suomen vienti Ghanaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS40,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA6890,9 70,0
B 07 Metallimalmien louhinta
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta6
B 09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta683
C TEOLLISUUS192,2 32.93886,5 788,0 41.64393,6 867,3 70.14496,3 544,8 59.03094,2
C 10 Elintarvikkeiden valmistus15420,3 9540,3 16370,7 33
C 11 Juomien valmistus10,1 10,1
C 13 Tekstiilien valmistus
C 14 Vaatteiden valmistus60,6
C 15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus332235
C 16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut; olki- ja punontatuotteiden valmistus)242,1
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus8224.4362.5642.914
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen1
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus2.38810,1 4310,1 1310,1 20
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus30,3 2
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus331983917
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)26323
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus10,1 2610,1 7050,4 11250,4 223
C 27 Sähkölaitteiden valmistus343319324284
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus182,0 28.792717,2 36.485756,3 66.848111,0 55.444
C 32 Muu valmistus179637
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus1431495
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS82396,2 2260,6 82684,1 4521,0 1.08091,0 5780,8 95885,4 7701,2
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus170286284156
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)78191,3 4377879,2 1661.03287,0 29490981,0 609
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)414,8 13484,9 474,0 494,4 5
H KULJETUS JA VARASTOINTI170,0 110,0
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus10
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta81211
H 53 Posti- ja kuriiritoiminta
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISTOIMINTA555,6
I 56 Ravitsemistoiminta555,6
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ520,1 450,1 480,1 180,0
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta52454718
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA10,1 2020,5 20,2 1590,4 240,0 580,1
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi110,1
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi199149157
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen2423
M 73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus
M 74 Muut erikoistuneet palvelut liike-elämälle10,1
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA
N 78 Työllistämistoiminta
N 80 Turvallisuus-, vartiointi- ja etsiväpalvelut
P KOULUTUS20,2
P 85 Koulutus20,2
Q TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT510,1
Q 86 Terveyspalvelut51
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS10,1 20,0 40,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdetoiminta
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut10,1
S MUU PALVELUTOIMINTA
S 94 Järjestöjen toiminta
X Toimiala tuntematon111,3 4.64412,2 212,2 2.1894,9 201,7 1.2591,7 1089,6 2.7784,4
A-X KAIKKI RYHMÄT 855100,0 38.081 982100,0 44.504 1.186100,0 72.813 1.122100,0 62.675

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Ghanasta Suomeen ja Suomen vientiä Ghanaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot