Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

Etelä-Amerikan valtioiden unioni (UNASUR): Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay, Venezuela
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Etelä-Amerikan valtioiden unionista (UNASUR) ja Suomen vienti Etelä-Amerikan valtioiden unioniin (UNASUR) tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
Etelä-Amerikan valtioiden unioni (UNASUR): Bolivia, Guyana, Surinam, Uruguay, Venezuela
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET20,0 30,4 30,8 10,1
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut20,0 30,4 20,6
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut10,2 10,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA11.22793,3 841,1 691,4
B 07 Metallimalmit11.22793,3
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet8469
C TEOLLISUUSTUOTTEET7986,6 7.57498,9 73999,6 8.249100,0 38199,2 4.79898,5 2.21199,9 4.764100,0 51799,9 5.858100,0
C 10 Elintarvikkeet530,4 59580,2 12933,6 27912,6 19738,1
C 11 Juomat1421,2 131,7 19450,3 683,1 20239,1
C 13 Tekstiilit1420,4 52621
C 14 Vaatteet7420,5 2847
C 15 Nahka ja nahkatuotteet4010610,0 10
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet270,2 458845
C 17 Paperi ja paperituotteet1671,4 12668361.57671,2 260146
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus1
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet924158143191183
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet119317806195
C 22 Kumi- ja muovituotteet60,0 13322620774166
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet12383110,0 42
C 24 Perusmetallit3033753720,1 2667
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet3452,9 18510814,5 239369,2 1651044,7 1336312,1 237
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet220,2 38530,3 19882,1 298291,3 16810,1 484
C 27 Sähkölaitteet20220,3 25138860,3 402319
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat3.8375.9741.781693,1 2.1843.728
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut370,3 1.495182,4 28792,4 302743,4 1.0245210,1 433
C 30 Muut kulkuneuvot111
C 31 Huonekalut120,4 10,0 2310,2 9
C 32 Muut tehdasvalmisteet335071621
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0 30,1
J 58 Kustannuspalvelut1
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut3
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ12.0281007.6581007421008.2501003841004.8711002.2121004.7651005171005.858100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Etelä-Amerikan valtioiden unionista (UNASUR) Suomeen ja Suomen vientiä Etelä-Amerikan valtioiden unioniin (UNASUR)
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot