Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

Pohjois-Amerikka: Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Costa Rica, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kanada, Kuuba, Meksiko, Nicaragua, Panama, St. Vincent ja Grenadiinit, St. Kitts ja Nevis, St. Lucia, St. Vincent ja Grenadiinit, Trinidad ja Tobago, Yhdysvallat
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Pohjois-Amerikasta ja Suomen vienti Pohjois-Amerikkaan tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
Pohjois-Amerikka: Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Costa Rica, Dominica, Dominikaaninen tasavalta, El Salvador, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kanada, Kuuba, Meksiko, Nicaragua, Panama, St. Vincent ja Grenadiinit, St. Kitts ja Nevis, St. Lucia, St. Vincent ja Grenadiinit, Trinidad ja Tobago, Yhdysvallat
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET5.1671,3 750,0 5.5361,5 920,0 4.8070,9 2030,0 3.7490,9 970,0 4.5111,1 1270,0
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut5.0981,3 755.4791,5 924.7470,9 1843.6620,9 954.4411,1 119
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet380,0 350,0 400,0 19520,0 2370,0 8
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut320,0 220,0 200,0 350,0 330,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA145.36936,2 4.4740,6 86.73524,1 10.2691,3 184.70835,9 2.0990,1 86.12721,8 6.9401,1 121.54929,3 5.5290,8
B 05 Kivihiili ja ruskohiili11.0212,7 17.0154,7 30.2525,9 29.2907,4 21.0265,1
B 06 Raakaöljy ja maakaasu130.87932,6 69.43819,3 111.51021,6 50.67712,8 66.63816,1
B 07 Metallimalmit4.0849.85238.7587,5 1.7534.9911,3 6.70333.0748,0 3.923
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet3.4690,9 3912810,1 4174.1880,8 3451.1700,3 2378110,2 1.606
C TEOLLISUUSTUOTTEET244.28760,8 796.36099,3 251.89069,9 755.97998,6 321.49462,4 2.557.71599,9 302.55176,5 605.56498,7 286.07468,9 713.58999,1
C 10 Elintarvikkeet4.1091,0 1.6664.2361,2 3.2733.6980,7 1.7443.8751,0 2.2764.1891,0 2.602
C 11 Juomat1.9530,5 4662.4280,7 3701.8530,4 3741.3210,3 5399290,2 334
C 12 Tupakkatuotteet90,0 170,0 120,0 10,0
C 13 Tekstiilit7710,2 3.4201.0870,3 2.7651.1220,2 4.2059270,2 2.4258050,2 2.584
C 14 Vaatteet8400,2 1.2577070,2 8226180,1 9115510,1 8436420,2 903
C 15 Nahka ja nahkatuotteet2540,1 5453170,1 5672710,1 5292970,1 5923690,1 617
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet5490,1 10.2031200,0 9.1981450,0 10.2891060,0 6.0881370,0 8.385
C 17 Paperi ja paperituotteet1.0060,3 82.0651.4920,4 105.6281.3800,3 60.2798850,2 76.6179570,2 124.023
C 18 Painatus- ja tallennuspalvelut10,0 10,0
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus9.6012,4 131.23210.1992,8 153.00014.6122,8 83.69830.2767,7 101.99835.5318,6 100.485
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet60.43515,0 20.73539.04310,8 28.12977.06515,0 37.79146.98611,9 25.61056.78513,7 37.376
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet14.0643,5 50.18117.0694,7 48.74516.1733,1 60.82735.5899,0 58.88211.7762,8 53.782
C 22 Kumi- ja muovituotteet7.6711,9 12.1768.4392,3 9.9377.2501,4 10.3755.5001,4 7.2555.7191,4 10.542
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet1.6310,4 4.5411.7750,5 5.3711.7060,3 4.7508210,2 6.2452.0960,5 5.827
C 24 Perusmetallit9.2202,3 40.0162.6200,7 39.65420.2893,9 40.1509.2952,4 41.6692.1840,5 39.216
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet5.1981,3 12.4424.1331,1 16.4937.0651,4 13.2054.1611,1 11.9413.7490,9 19.193
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet48.79012,1 72.71569.92519,4 62.72464.87212,6 65.11366.18116,7 69.63456.27313,6 51.054
C 27 Sähkölaitteet10.4942,6 90.20915.1054,2 51.20611.2942,2 52.83510.7112,7 42.73912.3163,0 58.088
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat22.9705,7 106.85826.0807,2 134.65333.1286,4 126.62025.0586,3 85.18028.6706,9 124.682
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut15.7823,9 17.84916.3064,5 25.85816.4863,2 15.16919.6055,0 5.59013.7103,3 6.172
C 30 Muut kulkuneuvot8.7092,2 28.1019.8662,7 16.4658.2121,6 1.902.10821.3275,4 10.58725.6666,2 4.410
C 31 Huonekalut960,0 3.0212300,1 2.6822200,0 2.6702990,1 2.5461620,0 2.480
C 32 Muut tehdasvalmisteet20.1345,0 106.66120.6965,7 38.43834.0356,6 64.07218.7674,7 46.30823.4085,6 60.833
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT4.1201,0 890,0 13.8863,9 40,0 1.2350,2 7640,2 1440,0 1190,0
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut4.1201,0 8913.8863,9 41.2350,2 7640,2 144119
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT8500,2 6970,1 7780,2 5920,1 8710,2 5490,0 4620,1 6140,1 8800,2 7640,1
J 58 Kustannuspalvelut3170,1 4824000,1 4424290,1 3322100,1 3843410,1 646
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut5330,1 2153790,1 1494420,1 2182530,1 2305390,1 118
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT80,0
M 71 Arkkitehtipalvelut ja tekniset palvelut; tekniset testaus- ja analysointipalvelut70,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT6270,2 1580,0 730,0 1020,0 3310,1 1460,0 780,0 550,0 1220,0 330,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut5590,1 155310,0 773030,1 144540,0 45420,0 30
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut680,0 3420,0 24280,0 2240,0 10800,0 4
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ402.018100801.854100360.353100767.038100515.1361002.560.712100395.433100613.415100415.039100720.162100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Pohjois-Amerikasta Suomeen ja Suomen vientiä Pohjois-Amerikkaan
Maaryhmien kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot