Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)

ASEAN: Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Vietnam
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen ASEANsta ja Suomen vienti ASEANn tuoteryhmittäin (CPA)*)


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
ASEAN: Brunei, Filippiinit, Indonesia, Kambodza, Laos, Malesia, Myanmar, Singapore, Thaimaa, Vietnam
2023/Q12023/Q22023/Q32023/Q4
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET3.2490,6 54.24613,7 2.7440,5 79.19416,3 7.0961,7 70.84114,8 5.4590,8 10.5362,5
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut3.1330,6 54.1952.6200,5 79.1767.0091,7 70.8095.3570,8 10.519
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet10,0 5110,0 1710,0 3210,0 17
A 03 Kala ja muut kalastustuotteet; vesiviljelytuotteet; kalastusta avustavat palvelut1160,0 1230,0 860,0 1010,0
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA790,0 10,0 3760,1 780,0 70,0 1150,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet7910,0 3767870,0 115
C TEOLLISUUSTUOTTEET526.14699,3 339.86285,9 538.64599,2 401.30782,8 410.99498,2 404.79084,8 656.41599,1 400.83596,6
C 10 Elintarvikkeet28.0655,3 9.89424.8044,6 15.83926.4546,3 19.08025.3413,8 8.578
C 11 Juomat1030,0 1191050,0 113760,0 802370,0 66
C 13 Tekstiilit2.2300,4 3.3532.2120,4 1.7383.5810,9 3.2352.9590,4 3.340
C 14 Vaatteet36.6546,9 55730.5905,6 45839.3089,4 74530.4554,6 738
C 15 Nahka ja nahkatuotteet35.1526,6 25627.4005,0 31233.2097,9 45820.1413,0 536
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet1.2580,2 6.0811.3440,2 9.6099810,2 10.1784840,1 8.792
C 17 Paperi ja paperituotteet6380,1 38.7437880,1 40.0105640,1 44.3996730,1 35.933
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus46.8388,8 972.51813,4 522.7475,4 139.9651,5
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet21.2364,0 40.24425.1964,6 51.70725.5376,1 17.63229.8584,5 24.938
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet3.5790,7 8.5211.7750,3 10.2361.5870,4 12.1712.2110,3 9.974
C 22 Kumi- ja muovituotteet18.1233,4 2.16716.8903,1 3.93518.1714,3 2.50113.1312,0 2.458
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet5.7501,1 1.7065.7491,1 1.8424.4501,1 1.8185.8300,9 1.490
C 24 Perusmetallit17.2583,3 5.9971.3450,2 7.4951.1740,3 37.6623.0920,5 4.797
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet53.91710,2 16.79167.32512,4 12.99217.0774,1 18.33914.9082,3 53.972
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet148.92228,1 54.937162.46929,9 74.657135.99332,5 59.825204.16930,8 49.925
C 27 Sähkölaitteet28.8685,4 35.37029.5875,5 68.73430.7317,3 31.62942.0206,3 28.777
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat45.5128,6 109.92128.2945,2 96.50818.9094,5 112.39113.5932,1 151.778
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut2.9250,6 3614.8060,9 5956.1691,5 9505.7290,9 4.072
C 30 Muut kulkuneuvot7.1821,4 14013.7712,5 3913.3410,8 26.272210.24831,7 6.127
C 31 Huonekalut4.8990,9 2.0634.2980,8 1.4401.8520,4 2.9031.9260,3 1.500
C 32 Muut tehdasvalmisteet17.0383,2 2.63217.3803,2 2.69119.0834,6 2.50919.4422,9 3.045
E VESIHUOLTO; VIEMÄRÖINTI-, JÄTEHUOLTO- JA KUNNOSTUSPALVELUT9450,2 1.0390,2 2.7570,6 20,0 1.0550,2 130,0 3.1430,8
E 38 Jätteiden keruu-, käsittely- ja loppusijoituspalvelut; materiaalien hyödyntämispalvelut9451.0390,2 2.75720,0 1.055130,0 3.143
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT2260,0 6870,2 920,0 7600,2 1120,0 3900,1 1400,0 3400,1
J 58 Kustannuspalvelut1270,0 598430,0 573990,0 311750,0 285
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut990,0 89490,0 187130,0 79660,0 55
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT450,0
M 74 Muut ammatilliset, tieteelliset ja tekniset palvelut450,0
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT50,0 300,0 40,0 110,0 60,0 20,0
R 90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut5300,0 41160,0
R 91 Kirjastojen, arkistojen ja museoiden palvelut sekä muut kulttuuripalvelut1
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ529.913100395.824100542.817100484.398100418.487100477.165100662.295100414.970100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia ASEANsta Suomeen ja Suomen vientiä ASEANn
Ryhmien neljännesvuotinen suuruusjärjestyssivu

Maaryhmät ja raporttivaihtoehdot