Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kyprokselta ja Suomen vienti Kyprokselle tuoteryhmittäin (CPA)*) ajanjaksolla 2023/9 -2024/1


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
2023/92023/102023/112023/122024/1
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET170,9 10,0 10,0 1256,6 90,8 6.71684,4 2.08259,3
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut170,9 6.71684,4
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet1112592.082
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA10,1 10,1
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet11
C TEOLLISUUSTUOTTEET1.78798,8 2.30799,1 71399,7 1.45498,1 91399,8 1.74892,1 1.06299,9 1.18597,1 1.23715,5 1.40540,0
C 10 Elintarvikkeet47026,0 24357179,8 23569075,4 23452849,6 1076037,6 218
C 11 Juomat36110,1 20
C 13 Tekstiilit10,0 656373311
C 14 Vaatteet110,6 111,5 101,1 170,6 50,1
C 15 Nahka ja nahkatuotteet10,1 1
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet197161164244321
C 17 Paperi ja paperituotteet50,3 31330,4 12310,1 307306187
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet55354,8 27636,9 10221320,0 665216,5 195
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet1.09760,6 71,0 9110,0 115614,7 550,7
C 22 Kumi- ja muovituotteet231,3 11110,1 71212,3 17010,1 7865
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet55119
C 24 Perusmetallit70399
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet1427,9 112698
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet341,9 1388411,8 93363,9 8414814,0 133490,6 19
C 27 Sähkölaitteet10,0 251643560,5 5510,0 22
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat10010,1 46910,1 1420,2 9920,0 244
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut7227313245
C 30 Muut kulkuneuvot824
C 31 Huonekalut136470126
C 32 Muut tehdasvalmisteet30,2 210,1 152710,1 2010,0 5
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT10,0
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ1.8091002.3281007151001.4811009151001.8991001.0641001.2211007.9601003.513100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kyprokselta Suomeen ja Suomen vientiä Kyprokselle
Kuukausitason suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot