Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen CPA-luokitus (Classification of Products by Activity)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Kyprokselta ja Suomen vienti Kyprokselle tuoteryhmittäin (CPA*)) vuosina 2021 - 2023


*) CPA = Classification of Products by Activities; tuoteluokittelu toiminnan lajin mukaan
202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAA-, METSÄ- JA KALATALOUSTUOTTEET180,1 1.1133,8 550,4 1470,8
A 01 Maatalous- ja riistataloustuotteet sekä niihin liittyvät palvelut180,1 550,4
A 02 Metsätaloudesta ja siihen liittyvistä palveluista saadut tuotteet1.112147
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA70,0 830,3 60,0
B 08 Muut kaivostoiminnasta ja louhinnasta saadut tuotteet7836
C TEOLLISUUSTUOTTEET13.02794,5 19.49297,6 13.28995,0 27.48194,9 15.59999,4 19.13798,1
C 10 Elintarvikkeet6.25245,4 2.4829.24966,1 2.68812.16477,5 2.883
C 11 Juomat270,2 3870,0 1790,1 126
C 13 Tekstiilit40,0 15340,0 20340,0 206
C 14 Vaatteet190,1 21230,9 62321,5 4
C 15 Nahka ja nahkatuotteet950,0 620,0 5
C 16 Puutavara, puu- ja korkkituotteet (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteet2.6094.2763.162
C 17 Paperi ja paperituotteet250,2 2.2221351,0 5.478230,1 3.688
C 19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus5311
C 20 Kemikaalit ja kemialliset tuotteet3.69526,8 5125.7853112,0 615
C 21 Lääkkeiden lähtöaineet ja lääkevalmisteet2.60918,9 3.29123,5 41.4939,5 1
C 22 Kumi- ja muovituotteet1280,9 1.2691160,8 1.392750,5 888
C 23 Muut ei-metalliset mineraalituotteet1169863
C 24 Perusmetallit9910,0 13528
C 25 Metallituotteet, ei kuitenkaan koneet ja laitteet440,3 87490,4 1381751,1 190
C 26 Tietokoneet, elektroniset ja optiset tuotteet10,0 904420,3 2.2029556,1 2.126
C 27 Sähkölaitteet20,0 2.54430,0 56180,0 738
C 28 Koneet ja laitteet, muualle luokittelemattomat1451,1 9322331,7 5351310,8 1.826
C 29 Moottoriajoneuvot, perävaunut ja puoliperävaunut480,4 2420,0 10620,0 229
C 30 Muut kulkuneuvot4.7502.639824
C 31 Huonekalut78455914
C 32 Muut tehdasvalmisteet260,2 127290,2 877140,1 121
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT50,0 10,0 50,0 20,0
J 58 Kustannuspalvelut151
J 59 Elokuvien, videoiden ja televisio-ohjelmien tuotantopalvelut, ääni- ja musiikkitallenteiden kustannuspalvelut410,0 1
A-X KAIKKI RYHMÄT YHTEENSÄ13.78210019.97210013.98510028.95810015.68910019.516100

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Kyprokselta Suomeen ja Suomen vientiä Kyprokselle
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot