Tavaroiden vienti Suomesta ja niiden tuonti Suomeen NACE/TOL-luokitus (Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes)
in English

Taulukko: Tuonti Suomeen Armeniasta ja Suomen vienti Armeniaan toimialoittain (NACE*)) vuosina 2020 - 2023


*) NACE Nomenclature générale des Activités économiques dans les Communautés européennes; Euroopan yhteisön toimialaluokitus
2020202120222023
TuontiVientiTuontiVientiTuontiVientiTuontiVienti
1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%1000 €%
A MAATALOUS, METSÄTALOUS JA KALATALOUS70,1 80,0
A 02 Metsätalous ja puunkorjuu7
B KAIVOSTOIMINTA JA LOUHINTA590,3 300,2 500,2 110,0
B 08 Muu kaivostoiminta ja louhinta593050
C TEOLLISUUS8450,6 17.33396,3 8740,9 13.04394,3 10041,5 22.99473,4 27963,5 33.49264,7
C 10 Elintarvikkeiden valmistus3.0733.4363.6966.179
C 11 Juomien valmistus1810,9 191139968
C 13 Tekstiilien valmistus11023
C 14 Vaatteiden valmistus
C 17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus12.8698.04615.39218.658
C 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen
C 20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus4963351439
C 22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus51210
C 23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus1046052112
C 24 Metallien jalostus7219
C 25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet)181123120,4 35
C 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus84,8 20110,5 39720,8 84871,6 1.330
C 27 Sähkölaitteiden valmistus5734,0 658640,4 119539,7 13723052,4 848
C 28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus10,9 58887121,0 1.256409,2 4.025
C 29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus91253
C 31 Huonekalujen valmistus2146
C 32 Muu valmistus1142117279
C 33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus22
E VESIHUOLTO, VIEMÄRI- JA JÄTEVESIHUOLTO, JÄTEHUOLTO JA MUU YMPÄRISTÖN PUHTAANAPITO10,0
E 38 Jätteen keruu, käsittely ja loppusijoitus; materiaalien kierrätys1
F RAKENTAMINEN280,1 20,4 440,1
F 41 Talonrakentaminen44
F 43 Erikoistunut rakennustoiminta220,4
G TUKKU- ja VÄHITTÄISKAUPPA; MOOTTORIAJONEUVOJEN JA MOOTTORIPYÖRIEN KORJAUS7243,0 2821,6 8942,2 6384,6 10443,3 2.8439,1 11927,2 2.6345,1
G 45 Moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien tukku- ja vähittäiskauppa sekä korjaus10,5 10,2 14610,1 117
G 46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)2112,8 277125,7 634145,8 1.2136915,7 1.972
G 47 Vähittäiskauppa (pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa)5030,2 57636,0 49037,2 1.4835011,3 545
H KULJETUS JA VARASTOINTI4030,8
H 49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus20
H 52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta6240403
J INFORMAATIO JA VIESTINTÄ1500,8 110,0 10,3 250,0
J 58 Kustannustoiminta
J 61 Televiestintä10,3
J 62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta15025
M AMMATILLINEN, TIETEELLINEN JA TEKNINEN TOIMINTA280,2 73,1 160,1 187,4 2650,8 225,1 5271,0
M 70 Pääkonttorien toiminta; liikkeenjohdon konsultointi73,1 187,4 11077
M 71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi225,1 369
M 72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen2816155136
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUTOIMINTA1.2222,4
N 77 Vuokraus- ja leasingtoiminta1.055
N 78 Työllistämistoiminta54
O JULKINEN HALLINTO JA MAANPUOLUSTUS; PAKOLLINEN SOSIAALIVAKUUTUS10,3
O 84 Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus10,3
R TAITEET, VIIHDE JA VIRKISTYS
R 93 Urheilutoiminta sekä huvi- ja virkistyspalvelut
X Toimiala tuntematon95,4 1500,8 2913,5 870,6 197,9 4.87315,6 153,5 13.40125,9
A-X KAIKKI RYHMÄT 166100,0 18.005 212100,0 13.827 241100,0 31.324 439100,0 51.760

Lähde: Tulli

Linkit eri ulkomaankaupan tietoluokitusten mukaisille sivuille koskien tuontia Armeniasta Suomeen ja Suomen vientiä Armeniaan
Vuotuinen suuruusjärjestyssivu

Maat ja raporttivaihtoehdot